Πρόσκληση Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 20:30

Πρόσκληση Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 20:30

Σας καλούμε στην Έκτακτη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ...

Πρόσκληση Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 19:30

Πρόσκληση Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 19:30

Σας καλούμε στην Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 18:30

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 18:30

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2023

Την 14η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 28η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2023

Την 29 Νοεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 26η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/11/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/11/2023

Την 27η Νοεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/11/23

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/11/23

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 21η του μηνός Νοεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.,..

Πρόσκληση Έκτακτης Σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής στις 17/11/2023

Πρόσκληση Έκτακτης Σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής στις 17/11/2023

Σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Καρπάθου, την 10η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ, για...

Πρόσβαση των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών

Πρόσβαση των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών

Πρόσβαση των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών. Νέος κύκλος αιτήσεων για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο των λευκών περιοχών από 01/11/2023 έως και 15/11/2023.