Η άγρια φυσιογνωμία της Καρπάθου διατηρεί μέσα στους γκρεμούς, στα δάση, στις πλαγιές, στις παραλίες και στις μικρές πεδιάδες έναν αστείρευτο πλούτο από δεκάδες ενδημικά είδη της πανίδας και της χλωρίδας της χώρας μας.

Λέγεται πως το νησί πήρε το όνομά του από το άγνωστο, σήμερα, φυτό «κάρπασο».

Τόσο η γεωγραφική θέση της Καρπάθου, όσο και ο αειφορικός τρόπος ζωής των κατοίκων έχουν διασώσει μέχρι τις μέρες μας έναν τεράστιο αριθμό από άγρια ζώα και φυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται από ένα μεγάλο βαθμό ενδημισμού.

Οι περιοχές «Κεντρική Κάρπαθος: Καλή Λίμνη-Λάστος-Κυρά Παναγιά» καθώς και «Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία» έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικούς GR4210002 και GR4210003 αντίστοιχα και έχουν αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα ως βιότοποι CORINE, ανάμεσα στους 39 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται για μια έκταση που φτάνει τα 154 τετραγωγικά χιλιόμετρα και καλύπτει τόσο θαλάσσιες όσο και χερσαίες περιοχές.

περισσότερα για την ΠΑΝΙΔΑ
περισσότερα για την ΧΛΩΡΙΔΑ