Ακολουθούν τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καρπάθου, όπως ορίστηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/10.2019.

Συγκεκριμένα:

 • Λύκος Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρώτρια, τη Δημοτική Σύμβουλο Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα
 • Μανωλάκης Μιχαήλ – Δημοτικός Σύμβουλος- Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Λυριστή Ιωάννη
 • Ζανάκης Δημήτρης – Δημοτικός Σύμβουλος- Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Τσέρκη Εμμανουήλ
 • Έλκε Σουμάχερ – Μαργέτη, με αναπληρώτρια την Christiane Lehn Makhlouf
 • Σκούλλου Αναστασία, με αναπληρώτρια την Corina Farassopoulo – Gerapetriti
 • Σισαμής Ιωάννης, με αναπληρωτή τον Καρακατσάνη Ποθητό
 • Μαγριπλής Εμμανουήλ, με αναπληρωτή τον Αλεξίου Ηλία
 • Φελλουζή Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρώτρια την Μαργέτη Αναστασία
 • Καλή Σοφία, με αναπληρωτή τον Λύκο Βασίλειο
 • Νταργάκη Δέσποινα, με αναπληρώτρια την Παπαβασιλείου Άγγελα – Μαρία – Έλενα- Μαργαρίτα( Άντζελα)
 • Φαρμακίδης Νικόλαος, με αναπληρώτρια την Karen Margherita Bozza