Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του (Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 /ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016) και  ξεκίνησε να λειτουργεί στο Δήμο Καρπάθου το Σεπτέμβριο του 2017.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας και εποπτεύεται από αυτή.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις ( 3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας

Γ) Παροχή Υπηρεσιών. που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ωφελούμενοι είναι πολίτες και κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, μετανάστες, ΑμEΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί:

  • να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
  • να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,
  • να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»), από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • να συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του
  • να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη,
  • να συγκεντρώνει και διανέμει βασικά αγαθά,
  • να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού
  • να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου.

 Στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρπάθου στελεχώνεται με:

α. Επιστημονικό προσωπικό, ένα άτομο ΠΕ Ψυχολόγων και ένα άτομο Κοινωνικών Λειτουργών,

β. Διοικητικό προσωπικό, ένα άτομο ΔΕ Διοικητικού.

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί στον ισόγειο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου στην περιοχή Πηγάδια Καρπάθου και λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αργιών, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 7.30 πμ – 15.30μμ., τηλ. 2245360151.

Η Χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» ΕΣΠΑ 2014-2020, όπου η πράξη έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 5001874.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο προς τους ωφελούμενους είναι δωρεάν.