Ακολουθεί ο κατάλογος με όλα τα μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπάθου.

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου:

  • Γεώργιος Χατζηκουτσός

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:

  • Εμμανουήλ Μαγριπλής (Τ.Κ. Μενετών)
  • Ηλίας Παπαηλίας (Τ.Κ. Ολύμπου)
  • Γεώργιος Παππάς (Τ.Κ. Απερίου)
  • Βασίλειος Νοταράς (Τ.Κ. Μεσοχωρίου)
  • Μηνάς Χουβαρδάς (Τ.Κ. Αρκάσας)

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:

  • Μιχαήλ Χαψής (Τ.Κ. Όθους)
  • Ιωάννης Λυτός (Τ.Κ. Βωλάδας)
  • Βασίλειος Πιπέρης (Τ.Κ. Σπόων)
  • Ευγενία Καμαράτου (Τ.Κ. Πυλών)