Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (από 1/1/2021 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
19/06/2024 03:00:0019/06/2024 15:00:0082-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ψήφισμα υπέρ του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Λιγνού του Γεωργίου».9ΚΦ3ΩΕ0-0Λ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2024
19/06/2024 03:00:0019/06/2024 14:43:1083-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Καθορισμός δαπάνης εις μνήμη Κωνσταντίνου Λιγνού».9ΛΣΧΩΕ0-72ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2024
19/06/2024 03:00:0019/06/2024 14:54:4481-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».ΨΓ6ΦΩΕ0-Θ95ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2024
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 13:17:2580-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έκθεση καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Καρπάθου από το καταργούμενο νπδδ ΠΟΡΟΚ».61ΚΦΩΕ0-53ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2024
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 12:52:4679-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση θέσεων στάσιμου εμπορίου».9Ξ9ΡΩΕ0-63ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2024
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 12:42:1878-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραχώρησης αίθουσας 12,08 τ.μ., του Κοινοτικού Μεγάρου Ολύμπου Καρπάθου, στον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Ολύμπου-Διαφανίου Καρπάθου (ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ)».9Π0ΦΩΕ0-ΧΞΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2024
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 12:30:2277-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση νέων αιτήσεων για εγγραφή νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Καρπάθου».9ΥΟ5ΩΕ0-Κ9ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2024
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 12:22:5676-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης ωραρίου μουσικής, Καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος».6Θ2ΥΩΕ0-ΓΔ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2024
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 12:11:4474-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου στις Τράπεζες και έγκριση λειτουργίας e-banking».6ΤΨΜΩΕ0-3ΣΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2024
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 09:45:0875-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:: «Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)-Αναμόρφωσης Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Καρπάθου».6ΥΛ1ΩΕ0-ΦΨ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2024
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 09:33:2373-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2024 προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2024 (απόφαση 104-2024 Δ.Ε.)».99ΞΦΩΕ0-ΩΟ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2024
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 09:29:0472-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Επιλογή υδρονομέων για το έτος 20249Ρ0ΑΩΕ0-Ζ4ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2024
13/05/2024 03:00:0013/05/2024 13:08:2066-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2024-2025».ΡΡΚ3ΩΕ0-ΝΙΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66-2024
02/05/2024 03:00:0002/05/2024 13:30:31Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 69/2024 με θέμα "Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης"6ΛΤΠΩΕ0-ΖΞΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2024
02/05/2024 03:00:0002/05/2024 13:38:49Απόφαση ΔΣ 71-2024 με θέμα: "Ψήφισμα υπέρ του εκλιπόντος Λυτού Ιωάννη"6ΞΝΞΩΕ0-ΣΟΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2024
02/05/2024 03:00:0002/05/2024 13:35:15Απόφαση ΔΣ 70/2024 με θέμα: "Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών έτους 2024"9ΕΝ3ΩΕ0-126ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2024
01/05/2024 03:00:0001/05/2024 14:38:2768-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Ανάκληση απόφασης ΔΣ 17/2024 -Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου στις Τράπεζες από 8/5/2024 και έγκριση λειτουργίας ebanking στην Τράπεζα Ελλάδος».9ΕΛΡΩΕ0-ΤΡΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2024
01/05/2024 03:00:0001/05/2024 14:36:0067-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».ΡΙΜ4ΩΕ0-20ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2024
30/04/2024 03:00:0030/04/2024 11:18:3663-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού γυμναστηρίου Καρπάθου».ΨΞΧΟΩΕ0-Φ6ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2024
29/04/2024 03:00:0030/04/2024 10:01:4465-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση της χρήσης του «Πολυχρονιάδειου Μεγάρου» της Τοπικής Κοινότητας Αρκάσας για την πραγματοποίηση του Επιμορφωτικού προγράμματος/Συνεδρίου με θέμα: «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα / Σεμινάριο με θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ».6ΣΘΤΩΕ0-ΒΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2024
29/04/2024 03:00:0029/04/2024 14:25:2257-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εκπροσώπων Δήμου Καρπάθου στο Δίκτυο Πόλεων « ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» .Σχετικό: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5482/ 17-01-2024 έγγραφο του Δικτύου Πόλεων».9ΡΕ0ΩΕ0-ΖΚ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2024
29/04/2024 03:00:0029/04/2024 14:07:5156-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Καρπάθου».95ΔΥΩΕ0-7Χ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2024
29/04/2024 03:00:0029/04/2024 12:42:5055-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση επιχορήγησης ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Αίτηση αρ. πρωτ. 13764/03-04-2024)».Ρ770ΩΕ0-6ΙΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 15:03:1350-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού, κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού έτους 2024».6ΔΥΨΩΕ0-ΜΨ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 14:29:3347-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης έτους 2023 Α.Σ Καρπάθου ΠΟΣΕΙΔΩΝ από τον Δήμου Καρπάθου. Σχετικό: Η αριθ.πρωτ.6364/19/02-2024 αίτηση του Συλλόγου με τα δικαιολογητικά και η Απόφαση ΔΣ 28/2023».Ρ7ΞΥΩΕ0-7ΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 14:53:0349-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:“Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 Δήμου Καρπάθου από το Δημοτικό Συμβούλιο Σχετικό: Το αριθ.27243/21/03/2024 έγγραφο του ΥΠΕΣ”9ΜΧΘΩΕ0-ΑΤ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 15:23:2451-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση της υπ΄ αρ. 56-2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2024».ΡΛΙΚΩΕ0-6ΙΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 15:35:0452-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕΘΕΜΑ:«Έγκριση της υπ΄ αρ. 64-2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός και τρόπος είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2024».Ψ5ΕΤΩΕ0-2ΒΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 15:47:4553-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση επιχορήγησης αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΠΕΤΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έτους 2024 (αίτηση 10020/11-3-2024)».ΨΒΘΦΩΕ0-4ΡΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2024
25/04/2024 03:00:0025/04/2024 11:14:4658-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Ονοματοδοσία οδού της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου σε οδό ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΑΝΟΥ».94ΗΜΩΕ0-5ΒΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2024
25/04/2024 03:00:0025/04/2024 09:42:3760-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου».9ΨΒΝΩΕ0-6ΨΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2024
25/04/2024 03:00:0025/04/2024 09:25:4259-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου».ΨΖ4ΥΩΕ0-ΦΓΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2024
24/04/2024 03:00:0001/05/2024 08:08:4762-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2024».ΡΕ2ΔΩΕ0-Ο1ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2024
24/04/2024 03:00:0024/04/2024 15:14:1448-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση άδειας απουσίας του Αντιδημάρχου Παιδείας μάθησης και Τουρισμού κ. Αναστάσιου Μηλιού».Ρ7Κ3ΩΕ0-6ΥΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2024
23/04/2024 03:00:0023/04/2024 15:25:1546-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Ορισμός εκπροσώπου Τ.Ε.Ε Δωδεκανήσου για τη σύνθεση του Δ.Σ. της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α» - Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. απόφασης 13/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου».ΡΝΠΝΩΕ0-ΚΡΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2024
23/04/2024 03:00:0023/04/2024 14:58:2054-2024 ΑΠΟΦΑΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Χαρακτηρισμός Κ.Α. 20.7325.0001 ως δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής».9Σ4ΟΩΕ0-ΨΚΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2024
23/04/2024 03:00:0023/04/2024 14:19:2664-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Υποβολή αίτησης εγγραφής μέλους στη ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Κ.Π. – MINOAN ENERGY ΕΚΠ».6Α36ΩΕ0-Ν0ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64-2024
02/04/2024 03:00:0002/04/2024 11:56:1242-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2024».Ψ0ΩΥΩΕ0-Τ9ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2024
02/04/2024 03:00:0002/04/2024 13:22:3243-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2024».961ΧΩΕ0-ΥΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2024
01/04/2024 03:00:0001/04/2024 15:16:0638-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης Αιτήσεων».9ΡΤΘΩΕ0-ΚΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2024
01/04/2024 03:00:0001/04/2024 12:19:5134-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός του Κ.Α. 20.7325.0001 ως δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής».93Κ4ΩΕ0-ΦΣ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2024
01/04/2024 03:00:0001/04/2024 14:26:3736-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση έκδοσης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας για Υπηρεσία Ενοικιάσεως Ποδηλάτων, στην Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου».Ρ9ΦΔΩΕ0-ΘΨ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2024
01/04/2024 03:00:0001/04/2024 14:47:1637-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικού οργανισμού ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ έτους 2024 (αίτηση 10404/13-3-2024)».9ΞΩΑΩΕ0-ΜΥΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37-2024
01/04/2024 03:00:0001/04/2024 16:03:4444-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εκπροσώπων Δήμου Καρπάθου στην Επιτροπή άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20» .Σχετικό: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2131.4/92/2024 έγγραφο του Λιμεναρχείου Καρπάθου».ΨΒΛΨΩΕ0-ΑΒΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2024
01/04/2024 03:00:0001/04/2024 15:22:3139-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων».9ΔΩΙΩΕ0-1ΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39-2024
01/04/2024 03:00:0001/04/2024 15:37:2140-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση επιχορήγησης ΑΣ ΠΡΩΤΕΥΣ (αίτηση αρ. πρωτ. 3676/31-01-2024)».9Ρ3ΚΩΕ0-3ΧΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2024
01/04/2024 03:00:0001/04/2024 15:52:4641-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του».6ΝΧΞΩΕ0-ΧΗ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2024
01/04/2024 03:00:0001/04/2024 16:10:5945-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εκπροσώπων Δήμου Καρπάθου στην Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων περιοχής αρμοδιότητας Ν. Καρπάθου. Σχετικό: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 92120/22/02/2024 έγγραφο της».ΡΟΥΣΩΕ0-ΟΞΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2024
01/04/2024 03:00:0029/04/2024 09:36:0635-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ΄ αρ. 46-2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Καρπάθου».63Κ5ΩΕ0-Ψ4ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2024
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 15:31:0026-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ισολογισμού Π.Ο.Ρ.Ο.Κ. για το έτος χρήσης 2022».6Ε18ΩΕ0-ΠΣΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2024
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 15:37:3327-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης έτους 2023 Α.Σ. Απερίου Καρπάθου ΠΡΩΤΕΥΣ από τον Δήμου Καρπάθου».6ΛΝΣΩΕ0-ΚΧΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2024
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 15:48:2229-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ;«Έγκριση της υπ΄ αρ. 19/2024 απόφασης της Δημ. Επιτροπής με θέμα: «Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2023 προς την Δημοτική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023».ΨΟΞΦΩΕ0-446ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2024
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 15:22:3624-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕΘΕΜΑ:«Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Κ.Ο.Π.Α.Π. και έγκριση πορίσματος ορκωτών λογιστών για το έτος 2020».ΨΧΝΙΩΕ0-Ζ25ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2024
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 14:35:0922-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Κ.Ο.Π.Α.Π. και έγκριση πορίσματος ορκωτών λογιστών για το έτος 2018».6ΙΖΠΩΕ0-ΕΒΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2024
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 15:44:4028-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση της υπ΄ αρ. 21/2024 απόφασης της Δημ. Επιτροπής με θέμα: «Επικαιροποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 211/2023 με θέμα: «Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023».ΨΖΚ0ΩΕ0-8ΥΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2024
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 16:06:043«Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων που αφορά στην: «Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου».3-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Ρ5ΑΦΩΕ0-Λ29ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2024
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 15:55:4631-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση έκτακτης ανάγκης υδροδότησης της ΔΚ Πηγαδίων με την προμήθεια και εγκατάσταση φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού».940ΣΩΕ0-5ΛΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2024
04/03/2024 02:00:0005/03/2024 10:02:0720-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2022».6ΓΦΚΩΕ0-ΙΛΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2024
04/03/2024 02:00:0005/03/2024 10:50:3525-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: : «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Κ.Ο.Π.Α.Π. και έγκριση πορίσματος ορκωτών λογιστών για το έτος 2021».9Α9ΙΩΕ0-7ΓΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2024
04/03/2024 02:00:0005/03/2024 13:19:5823-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Κ.Ο.Π.Α.Π. και έγκριση πορίσματος ορκωτών λογιστών για το έτος 2019».66ΩΨΩΕ0-ΗΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2024
04/03/2024 02:00:0019/03/2024 15:15:5430-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου».9Ζ68ΩΕ0-ΛΞΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2024
04/03/2024 02:00:0021/03/2024 12:26:4632-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου».ΨΡ72ΩΕ0-31ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2024
01/03/2024 02:00:0001/03/2024 12:07:5321-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας - Ορισμός Προέδρου και μελών Επιτροπής».94ΓΨΩΕ0-ΨΒΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2024
09/02/2024 02:00:0009/02/2024 14:37:0419-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατά έτος ημερών εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Καρπάθου, για το έτος 2024».ΨΨΤ8ΩΕ0-Ψ67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2024
09/02/2024 02:00:0009/02/2024 14:34:1818-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».6ΦΔ6ΩΕ0-02ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2024
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 11:30:1608-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή των ψεκασμών καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς , από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου, για το έτος 2024».ΨΠΧΦΩΕ0-ΠΔΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ08-2024
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 11:05:10005-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση φιλοζωικών δράσεων και παραχώρηση δημοτικού χώρου για στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς».93ΝΝΩΕ0-1ΙΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ05-2024
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 10:50:2804-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου του Χρηματικού ποσού (1000,00) χιλίων ευρώ που θα διατηρείται σε μετρητά».6ΨΜ9ΩΕ0-ΔΘΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04-2024
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 12:28:3309-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Καρπάθου».9ΜΟΗΩΕ0-ΕΩ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ09-2024
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 15:41:0617-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου στις Τράπεζες».ΨΖ0ΥΩΕ0-ΚΛΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2024
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 14:52:1310-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ορισμός Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρπάθου».ΨΣΙ4ΩΕ0-ΚΞΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2024
31/01/2024 02:00:0001/02/2024 08:56:1713-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ορισμός Δ.Σ. της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α».95Α5ΩΕ0-0Φ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2024
31/01/2024 02:00:0001/02/2024 08:11:4203-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» κατά 80 ημέρες ήτοι 7/4/2024 (ήμισυ διάρκειας της σύμβασης), σύμφωνα με την από 18/1/2024 αίτηση του αναδόχου και το από 23/01/2024 πρακτικό επιτροπής παραλαβής του Δήμου Καρπάθου».ΡΩ7ΓΩΕ0-ΧΛΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03-2024
31/01/2024 02:00:0001/02/2024 08:48:5512-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτήσεων εγγραφής Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου».9ΟΛΝΩΕ0-8ΡΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2024
31/01/2024 02:00:0001/02/2024 09:05:5814-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων».67ΤΗΩΕ0-ΞΣ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2024
31/01/2024 02:00:0001/02/2024 09:14:1815-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2024-2028».Ψ2ΝΕΩΕ0-5ΨΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2024
31/01/2024 02:00:0001/02/2024 09:26:4516-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Καρπάθου 2024».ΨΟΑ5ΩΕ0-Ω6ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2024
31/01/2024 02:00:0001/02/2024 09:45:0308-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας».ΨΥ26ΩΕ0-ΒΟ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ08-2024
30/01/2024 02:00:0001/02/2024 08:33:0707-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ,Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός Αιρετών Εκπροσώπων μετά των νόμιμων αναπληρωματικών στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Σχετικό: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Τ.Δ.Ο/Θ0/46/ 08-01-2024 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου66ΨΙΩΕ0-ΘΑΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ07-2024
30/01/2024 02:00:0001/02/2024 08:23:3306-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός Εκπροσώπων Μελών στις γενικές Συνελεύσεις του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου . Σχετικό: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 75/ 08-01-2024 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου».9Ψ4ΕΩΕ0-ΟΗΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ06-2024
05/01/2024 02:00:0005/01/2024 09:32:3402-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: « Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής».ΨΑ0ΟΩΕ0-Ψ7ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ02-2024
05/01/2024 02:00:0005/01/2024 09:21:5501-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: « Εκλογή μελών προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου"9Β70ΩΕ0-ΨΔΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ01-2024
20/12/2023 02:00:0020/12/2023 17:01:02129-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2024. (Απόφαση 5/2023 Ε.Ε)».6Ρ3ΠΩΕ0-Γ69ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2023
20/12/2023 02:00:0020/12/2023 16:34:02127-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός Ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου 2024 (Απόφαση 195/2023 Ο.Ε)»ΨΚ07ΩΕ0-Δ72ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127-2023
20/12/2023 02:00:0020/12/2023 16:45:17128-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός Ανταποδοτικών τελών Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου 2024 (Απόφαση 196/2023 Ο.Ε)6ΙΘΕΩΕ0-ΖΩ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128-2023
20/12/2023 02:00:0021/12/2023 09:59:58133-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: « Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)- Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Καρπάθου678ΨΩΕ0-4ΡΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133-2023
20/12/2023 02:00:0020/12/2023 17:03:49130-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2023 (Απόφαση 193/2023 Ο.Ε)».9Ψ2ΓΩΕ0-Μ30ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2023
20/12/2023 02:00:0020/12/2023 17:07:18130-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2023 (Απόφαση 193/2023 Ο.Ε)».ΕΠΞΙΩΕ0-ΠΛ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2023
20/12/2023 02:00:0020/12/2023 17:38:50131-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2023, για την κάλυψη της μισθοδοσίας προσωπικού του ΚΟΠΑΠ του μηνός Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με το αριθμό πρωτ. 105430/07-12-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Καταβολή προπληρωμής μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων (αρ. 27 και 29 ν.5056/2023)».ΡΒ6ΩΩΕ0-6ΔΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131-2023
20/12/2023 02:00:0021/12/2023 09:58:06132-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2024 (απόφαση 197/2023 Οικονομικής Επιτροπής)».ΨΒΑ7ΩΕ0-ΝΒΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2023
01/12/2023 02:00:0001/12/2023 15:41:44126-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».ΨΦ8ΒΩΕ0-Γ0ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126-2023
01/12/2023 02:00:0001/12/2023 15:39:00125-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης άδειας Δημάρχου Καρπάθου».6ΥΘ9ΩΕ0-ΝΣΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2023
01/12/2023 02:00:0001/12/2023 15:36:16124-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Καρπάθου με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΑΡΠΑΘΟΥ».9ΟΞΡΩΕ0-ΝΘ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2023
01/12/2023 02:00:0001/12/2023 15:33:41123-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού9ΤΔΔΩΕ0-5ΨΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2023
01/12/2023 02:00:0001/12/2023 15:31:05122-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Τριμελούς Επιτροπής Κοινής Παρακολούθησης για την προγραμματική σύμβαση Δήμου Καρπάθου με Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο».6153ΩΕ0-ΙΧΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2023
01/12/2023 02:00:0001/12/2023 15:25:05121-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου ΟλύμπουΨΠΜ9ΩΕ0-Φ78ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2023
29/11/2023 02:00:0029/11/2023 15:36:43120-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παράταση Σύμβασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης νερού» (Αριθμ. Σύμβασης: 16449/18-07-2023), της αναδόχου εταιρείας: AQUASTAR ΑΒΕΕ Συστήματα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Τεχνολογίας Προστασίας του ΠεριβάλλοντοςΨ7ΔΔΩΕ0-93ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2023
17/10/2023 03:00:0018/10/2023 13:09:40119-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 169/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 202369ΗΒΩΕ0-990ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2023
17/10/2023 03:00:0017/10/2023 11:09:16118-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ 118-2023 Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΨΞΡΥΩΕ0-ΦΔΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2023
12/09/2023 03:00:0013/09/2023 14:33:34117-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Φορέα ΠΕΔΙΑ 2.0 για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Καρπάθου κατά την Σύνταξη Μελετών».ΨΣ4ΟΩΕ0-3Χ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2023
11/09/2023 03:00:0014/09/2023 09:48:30115-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση της απόφασης 113/2023 «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης».64ΣΝΩΕ0-8ΤΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2023
11/09/2023 03:00:0014/09/2023 09:43:57114-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση της απόφασης 112/2023 της Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού ΚαθαριότηταςΨ6ΡΧΩΕ0-Θ07ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2023
11/09/2023 03:00:0014/09/2023 09:39:09113-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση της απόφασης 111/2023 της Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Κοιμητηρίων6155ΩΕ0-Ψ9ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2023
08/09/2023 03:00:0013/09/2023 15:28:42112-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος παράτασης χρόνου παράδοσης των υλικών που αφορά: Προμήθεια Κουφωμάτων Λυκείου Απερίου Καρπάθου» Αριθμ.Σύμβασης12373(ΑΔΑΜ 23SYMV012883256)».657ΜΩΕ0-6Ψ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2023
08/09/2023 03:00:0013/09/2023 14:20:35102-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μεταφορά των εκδηλώσεων της 8ης Οκτωβρίου, αποκλειστικά και μόνο για το έτος 2023, την 6η Οκτωβρίου 2023 και ημέρα Παρασκευή».ΨΖΧ2ΩΕ0-ΝΨ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2023
08/09/2023 03:00:0013/09/2023 14:26:10103-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού».ΨΚ8ΡΩΕ0-4Λ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2023
08/09/2023 03:00:0013/09/2023 14:50:36104 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου στις Τράπεζες».6ΗΘΗΩΕ0-ΛΣΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2023
08/09/2023 03:00:0013/09/2023 15:15:15106-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από ΚΑΠ για το 2023».9ΘΝΥΩΕ0-ΨΕ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2023
08/09/2023 03:00:0014/09/2023 09:02:47109-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος (Αύγουστος2023) ΣΧΕΤ: το με αρ. πρωτ. 21427/29-8-2023 έγγραφο του Δημάρχου».9ΑΘ9ΩΕ0-Η5ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2023
08/09/2023 03:00:0014/09/2023 08:43:44105-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης χώρου και αποδοχή δωρεάς κατασκευής μνημείου (προτομής) στην Κοινότητα Μενετών Καρπάθου εις μνήμη του Γεωργίου Π. Βιτωρούλη65ΦΑΩΕ0-Υ7ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2023
08/09/2023 03:00:0003/10/2023 15:52:49107-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2023Ρ17ΠΩΕ0-ΕΓΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2023
08/09/2023 03:00:0014/09/2023 09:14:17110-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄ αρ. 141/31-08-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου».ΨΕΩΙΩΕ0-Ω9ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2023
08/09/2023 03:00:0014/09/2023 09:25:22111-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 6226/1-9-2021 (ΑΔΑΜ21SYMV009141804) σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά Δήμου Καρπάθου».ΨΠΝ1ΩΕ0-ΗΔΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2023
08/09/2023 03:00:0014/09/2023 09:54:42116-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023 4η αναμόρφωση του Κ.Ο.Π.Α.Π.».6ΝΥΟΩΕ0-ΒΣΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2023
08/09/2023 03:00:0014/09/2023 08:55:54108-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απαλλαγή εποχικών επιχειρήσεων από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού6ΑΨΝΩΕ0-ΚΔΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2023
25/08/2023 03:00:0025/08/2023 12:25:0593-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αίτηση Σοφίας Νισύριου με αριθ.πρω.203125/21-8-2023 για παράταση μουσικής στο γάμο της στο Απέρι στις 26/8/20239ΣΤΟΩΕ0-ΨΦΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2023
25/08/2023 03:00:0025/08/2023 12:18:1492-2023ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αίτηση Ιωάννη Καμαράτου (αρ.πρ.20330/21-8-2023) για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημα του στην ΑρκάσαΨΧ7ΑΩΕ0-ΤΧ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2023
25/08/2023 03:00:0025/08/2023 12:32:5595-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Άδειας Ίδρυσης Υπεραγοράς Τροφίμων και ΠοτώνΨΦΔΩΩΕ0-ΛΡΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2023
25/08/2023 03:00:0025/08/2023 12:42:5196-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση διαγραφής τελών ύδρευσης Χήρας Ευαγγελίας».ΨΙΧΧΩΕ0-ΒΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2023
25/08/2023 03:00:0025/08/2023 12:55:0498-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός ΚΑΕ ως δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για το έτος 20239ΒΔΕΩΕ0-ΕΕΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2023
25/08/2023 03:00:0025/08/2023 13:00:39101-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης 125/2023 της Οικονομικής Επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2023»6Η0ΨΩΕ0-Κ0ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2023
25/08/2023 03:00:0025/08/2023 14:39:3897-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της ετερόρρυθμης εταιρίας, με την επωνυμία « Σάββας Μακρής και ΣΙΑ ΕΕΨ0Ε0ΩΕ0-ΔΔΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2023
23/08/2023 03:00:0024/08/2023 10:37:44Απόφαση ΔΣ 100/2023 με θέμα: "Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024"61ΓΞΩΕ0-ΜΥ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100/2023
23/08/2023 03:00:0023/08/2023 12:41:06Απόφαση ΔΣ 99/2023 με θέμα: "Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου"ΨΗΦΟΩΕ0-Π0ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99/2023
23/08/2023 03:00:0023/08/2023 12:32:52Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 94/2023 με θέμα: "Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2024"ΨΔΞ0ΩΕ0-ΤΨ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94/2023
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 16:36:3091-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της (Αριθμ. Σύμβασης 6289/16-8-2022 (ΑΔΑΜ 22 SYMV011104277). (Ως προς την διάρκεια) που αφορά την «Προμήθεια ΚαυσίμωνΨ5Ν2ΩΕ0-8ΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2023
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 16:34:0990-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:1. Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.Ψ2Ψ7ΩΕ0-ΚΩΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 14:44:2086-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Παράταση ωραρίου μουσικής υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματος του Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνου».6ΖΡΗΩΕ0-Ρ2ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 14:38:3885-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παράταση ωραρίου μουσικής καταστημάτων και εκδήλωσηςΡ6ΘΜΩΕ0-Ζ1ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 14:10:1384-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Παράταση ωραρίου μουσικής καταστήματος του Γεραπετρίτη ΜιχαήλΡ9ΧΞΩΕ0-ΣΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 15:00:3689-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονομικού Απολογισμού Κ.Ο.Π.Α.Π. και Έγκριση πορίσματος ισολογισμού ορκωτών λογιστών για το έτος 2017».6Ν9ΟΩΕ0-39ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 14:50:2887-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Παράταση έργου με τίτλο: «Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας Πηγαδίων ΚαρπάθουΨΝΙΤΩΕ0-ΕΜΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 14:53:0888-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (3η Αναμόρφωση Κ.Ο.Π.Α.Π)».ΨΡ6ΤΩΕ0-Ξ7ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2023
27/07/2023 03:00:0027/07/2023 12:59:4783-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», με τίτλο Πρόσκλησης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου6Ν3ΠΩΕ0-5ΘΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2023
27/07/2023 03:00:0027/07/2023 12:56:2982-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης9ΒΡΖΩΕ0-3Β3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 13:44:4581-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση επιχορήγησης ΑΣ ΠΡΩΤΕΥΣ (Αίτηση αρ. πρωτ. 1730/02-03-2023)».990ΥΩΕ0-92ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 13:35:5480-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡΟΟ7ΩΕ0-ΛΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 14:42:3070-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄ αρ. 66/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της εισηγητικής Έκθεσης Α΄ τριμήνου 20239Ρ2ΖΩΕ0-Φ78ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 11:39:4564-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕΘΕΜΑ: «Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2023 (Ορθή Επανάληψη της απόφασης 57/2023».9ΘΝΠΩΕ0-Ι0ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 11:45:0965-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρόσληψης Εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για το έτος 2023».Ψ7ΝΛΩΕ0-ΠΧΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 11:50:1566-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση της υπ΄ αρ. 06/2023 απόφασης του Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου με τίτλο: «Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023ΨΛ8ΑΩΕ0-66ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 12:03:0368-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης ωραρίου μουσικής έως τις 02.00 π.μ. στο κατάστημα της HAUGG ALEXANDRA MARIA και ΣΙΑ Ε.Ε. και με εκπρόσωπο τον κ. Εμμανουήλ Κρητσιώτη , με την επωνυμία ΑΝΕΜΟΣ το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή Αφιάρτη της Τοπ. Κοιν. Μενετών».9ΛΞΙΩΕ0-7ΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 14:23:0173-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄ αρ. 19/2023 απόφασης του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας με θέμα: «Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Κ.Ο.Π.Α.Π. έτους 2023-2η Αναμόρφωση»981ΥΩΕ0-ΞΩΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 14:37:0769-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης ωραρίου μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της κυρίας Χουβαρδά Άννας στο Φοινίκι Καρπάθου, έως τις 02:00 π.μ. όπως αναφέρει η Κανονιστική Απόφαση του Δήμου Καρπάθου97Ι3ΩΕ0-Ψ9ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 14:57:4977-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την κατασκευή των απαραίτητων έργων για την «Κατασκευή Ράμπας Ανελκύσεως Σκαφών στα Πηγάδια ΚαρπάθουΡΟΗ4ΩΕ0-Ο8ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 14:52:1776-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση αιτήματος παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης «Βιώσιμης Πόλης».6ΥΖ5ΩΕ0-ΒΞΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 15:01:5178-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων πλησίον των Αγ. Αποστόλων και συγκεκριμένα εντός αχτίνας 200 μέτρων και εμβαδού άνω των 500 τ.Ψ40ΑΩΕ0-Ψ43ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 15:21:1779-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του Δήμου Καρπάθου98Σ3ΩΕ0-Ι3ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 15:28:4374-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄ αρ. 18/2023 του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας με θέμα: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργείας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΚαρπάθουΨΘΨ1ΩΕ0-2Σ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74-2023
30/06/2023 03:00:0004/07/2023 09:10:0275-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ {Δήμου Καρπάθου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου} για την πράξη {Ανάπλαση παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδίων νήσου Καρπάθου}».ΨΤΗΩΩΕ0-7Α3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2023
30/06/2023 03:00:0024/07/2023 11:38:4967-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου».ΨΠΚΛΩΕ0-Σ3ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2023
28/06/2023 03:00:0029/06/2023 09:37:4272-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση της υπ΄ αρ. 87/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2023».9ΦΚ2ΩΕ0-Η36ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2023
28/06/2023 03:00:0028/06/2023 15:41:5471-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023».6ΡΛΘΩΕ0-ΝΗ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2023
07/06/2023 03:00:0007/06/2023 11:36:2258-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για απαλλαγή δημοτικών τελών σε άτομο με αναπηρία.9ΩΡΚΩΕ0-421ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2023
07/06/2023 03:00:0007/06/2023 12:05:2160-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Επιλογή υδρονομέων για το έτος 2023.ΩΝ5ΥΩΕ0-Ω9ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2023
07/06/2023 03:00:0007/06/2023 11:40:3559-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄ αρ. 62/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός τελών και έγκριση θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου».9Υ8ΡΩΕ0-ΧΕ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2023
07/06/2023 03:00:0007/06/2023 11:26:5857-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 20239167ΩΕ0-ΜΨΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2023
07/06/2023 03:00:0007/06/2023 12:14:2961-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθιέρωση της 4ης Ιουνίου ως ημέρας « Τιμής του πατριωτισμού των κατοίκων της δημοτικής κοινότητας Όθους του δήμου Καρπάθου».Ψ0ΛΩΩΕ0-Β3ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2023
07/06/2023 03:00:0007/06/2023 12:42:2163-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά στο Δήμο Καρπάθου.9ΧΡΒΩΕ0-Ζ73ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2023
07/06/2023 03:00:0007/06/2023 12:18:5762-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ελληνικό μεσογειακό Πανεπιστήμιο Έκθεση βιωσιμότητας και δείκτες ESG νήσοΥ ΚαρπάθοΥ.9ΝΕΞΩΕ0-6Μ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 13:08:1656-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανακήρυξη του δημάρχου Καλύμνου κ. Δημητρίου Διακομιχάλη του Ελευθερίου σε Επίτιμο Δημότη του δήμου ΚαρπάθουΨ50ΟΩΕ0-ΑΚΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 13:05:0255-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ετήσιος προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων εις ανάμνηση του Καρπαθιακού Απελευθερωτικού Επαναστατικού Κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 19449ΨΑΚΩΕ0-9Λ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 12:54:4553-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων δήμου Καρπάθου, έτους 20236ΠΛ8ΩΕ0-ΤΗΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 10:19:5749-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Καρπάθου».ΨΛΖΩΩΕ0-Ι7ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2023
05/05/2023 03:00:0005/05/2023 12:43:13ΑΠΟΦΑΣΗ 54-2023 Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για το έτος 20239ΒΥΤΩΕ0-ΝΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2023
05/05/2023 03:00:0005/05/2023 09:14:0652-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ; Καθορισμός αποστάσεων καντινών από επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται συναφή προϊόνταΨΑΜ6ΩΕ0-ΔΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2023
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 15:32:5041-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Διόρθωση της 102/2022 απόφασης του Δ.Σ ως προς το τίτλο και το σκεπτικό της απόφασης με νέο τίτλο ορισμός «Ορισμό ημέρας μνήμης του Ήρωα Χριστόφορου Λυτού την 20η Οκτωβρίου εκάστου έτους στην γενέτειρα της Τ.Κ ΒωλάδαςΨ5ΙΨΩΕ0-Α42ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2023 Δ.Σ.
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 14:53:4148-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΕΜΠ για την διερεύνηση αξιοποίησης υβριδικού συστήματος με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ για την διαχείριση υδάτινων πόρων.ΨΞΝΦΩΕ0-Ξ0ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2023 Δ.Σ.
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 15:25:0540-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κτιρίου πρώην Κοινότητας Βωλάδας».98Λ5ΩΕ0-Ξ9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2023 Δ.Σ
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 15:45:4243-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αναγκαιότητα μίσθωσης Αποθηκών και χώρου Συνεργείου».6ΠΑΧΩΕ0-0ΚΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2023 Δ.Σ
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 15:40:1342-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Διόρθωση λαθών και έγκριση διαγραφής σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης- αποχέτευσης6ΞΕ8ΩΕ0-ΘΞΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2023 Δ.Σ.
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 15:49:0744-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2022 για εκτέλεση προϋπολογισμού Εσόδων-ΕξόδωνΨΙΖ4ΩΕ0-Ν46ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2023 Δ.Σ
25/04/2023 03:00:0025/04/2023 15:38:22Απόφαση ΔΣ 26/2023 με θέμα: "Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού 2020" Δήμου ΚαρπάθουΡΘΣΚΩΕ0-ΙΧΔΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ26/2023
24/04/2023 03:00:0030/06/2023 13:07:2139-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων ΔΕ Καρπάθου" διάρκειας πέντε (5) ετών)6ΓΡΗΩΕ0-Ι9ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39-2023
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 15:50:4248-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης , του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2023, τον αριθμό θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται η κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1&2 του 289. 3/15.4.1957 Βασ. Διατάγματος6ΒΙΝΩΕ0-72ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2023
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 15:44:2446-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού και τρόπου είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2023ΡΣ21ΩΕ0-ΗΑΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2023
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 15:34:4845-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Αποδοχή της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025 . Καθορισμός όμορων προτιμησιακών και δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για το έτος. Καθορισμός της τιμής μίσθωσης των όμορων προτιμησιακών τμημάτων και της τιμής εκκίνησης των δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για το έτος 2023-2025ΨΘΤΞΩΕ0-ΜΛΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2023
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 13:17:52Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 51/2023 με θέμα: "Υποβολή για έγκριση ΟΠΔ Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023 Δήμου Καρπάθου"Ψ23ΠΩΕ0-ΖΦ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51/2023
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 13:15:24Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 50/2023 με θέμα "Έγκριση κατεπείγοντος συνεδρίασης"ΨΥΧΟΩΕ0-ΒΘΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50/2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 08:36:3331-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης 02-2023 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2022ΨΥ0ΨΩΕ0-ΓΩΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 08:31:4730-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 Δήμου Καρπάθου από το Δημοτικό Συμβούλιο6ΦΙΔΩΕ0-ΦΓΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 08:22:3629-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αίτημα ασφαλτόστρωσης οδοστρώματος, πλησίον της περιοχής Δαματρίας Ζωοδόχου Πηγής Πηγαδίων Καρπάθου (εντός σχεδίου πόλεως)Ψ712ΩΕ0-5ΛΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 08:40:3132-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης 03-2023 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 20226ΜΤ3ΩΕ0-Τ6ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 08:59:0134-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου» Δήμου Καρπάθου(Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.) οικ. έτους 20236Ε90ΩΕ0-ΨΓ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 08:52:1433-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Καθορισμός νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων ΤΑΞΙ στην Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου68Γ9ΩΕ0-6Τ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 11:48:4035-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2023 Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (αρΙθ. 107 του ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)64Ν1ΩΕ0-ΞΚ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2023
04/04/2023 03:00:0004/04/2023 14:57:5636-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός του Κ.Α. 20.7325.0001 με τίτλο «Επέκταση- Κατασκευή Δημοτικού Φωτισμού Δήμου κ.τ.λ.» ως Δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμήςΨΘ27ΩΕ0-Ν67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 08:59:5637-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης61ΞΓΩΕ0-Ω5ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37-2023
31/03/2023 03:00:0007/07/2023 12:01:1228-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση επιχορήγησης Α.Σ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Αίτηση αρ. πρωτ. 1180/21-02-2023)».6Ο10ΩΕ0-ΘΘΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2023
31/03/2023 03:00:0031/03/2023 19:24:0438-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 μεταξύ των Δήμων Καρπάθου και Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας ΔόμησηςΕΟΦΟΩΕ0-ΓΑΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2023
23/03/2023 02:00:0024/03/2023 12:56:3527-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ :Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2021».9Ο24ΩΕ0-Γ2ΒΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ27-2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 15:37:3424-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσηςΨΧ0ΥΩΕ0-Σ9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 15:33:5420-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση διαγραφής τελών νεκροταφείουΨΣ03ΩΕ0-4ΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 15:29:0422-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων ΚαρπάθουΨΙΠΧΩΕ0-308ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 13:55:4817-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση 1ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2023 (υποχρεωτική).ΨΥΔΝΩΕ0-2ΞΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 13:49:4016-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης Δήμου Καρπάθου έτους 2022 Α.Σ. Απερίου Καρπάθου ΠΡΩΤΕΥΣ6ΧΩΝΩΕ0-Ι4ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 13:36:5915-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης Δήμου Καρπάθου έτους 2022 Α.Σ. Καρπάθου ΠΟΣΕΙΔΩΝ99Ρ5ΩΕ0-ΨΔΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 14:10:27Απόφαση ΔΣ 18/2023 με θέμα "Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου έτους 2023"6Ε3ΤΩΕ0-ΧΚΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18/2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 14:47:00Απόφαση 25-2023 ΔΣ με θέμα: "Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2023"ΨΗΧ4ΩΕ0-ΠΩΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ25-2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 14:42:09Απόφαση ΔΣ 19/2023 με θέμα: "Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου έτους 2023"926ΕΩΕ0-ΣΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2023
03/03/2023 02:00:0003/03/2023 14:14:38Απόφαση ΔΣ 23/2023 με θέμα "« Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2023"Ψ7Ω7ΩΕ0-ΙΕΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23/2023
03/03/2023 02:00:0003/03/2023 14:09:13Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 21/2023 με θέμα "Έγκριση προσλήψεων και καθορισμός πρόσθετων προσόντων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023"97ΟΖΩΕ0-ΤΚ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21/2023
20/02/2023 02:00:0020/02/2023 14:19:2013-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Προσωρινής Παροχής Εθελοντικών Υπηρεσιών Στείρωσης – Σήμανσης Αδέσποτων ζώων από κλιμάκιο κτηνιάτρων στο Διαφάνι Ολύμπου94ΛΦΩΕ0-13ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2023
20/02/2023 02:00:0020/02/2023 14:09:0212-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση διαγραφής Τελών Νεκροταφείου».ΨΗ8ΗΩΕ0-ΚΞ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2023
20/02/2023 02:00:0020/02/2023 13:38:3914-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση του τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού του Δήμου Καρπάθου ετών 2024-2027.ΨΙΙ0ΩΕ0-ΔΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2023
06/02/2023 02:00:0006/02/2023 15:04:3811-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Διατύπωση δικαιολογημένης γνώμης σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες του Δήμου ΚαρπάθουΡΤΦΛΩΕ0-ΧΚ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2023
06/02/2023 02:00:0006/02/2023 15:00:3910-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡΛΖΠΩΕ0-20ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2023
02/02/2023 02:00:0002/02/2023 13:34:0809-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης 251/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Γ΄ τριμήνου 20229Τ8ΔΩΕ0-ΘΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ09-2023
02/02/2023 02:00:0002/02/2023 13:29:3708-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης 249/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Β΄ τριμήνου 20226ΛΓ9ΩΕ0-ΦΕΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ08-2023
02/02/2023 02:00:0002/02/2023 09:50:1806-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔ.ΟΧ. στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 20236ΔΞΑΩΕ0-ΜΚΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ06-2023
02/02/2023 02:00:0002/02/2023 09:14:2107-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για διαγραφή τελών ΝεκροταφείουΨΠΔΣΩΕ0-Ε1ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ07-2023
01/02/2023 02:00:0001/02/2023 11:22:3802-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφισμα και ανάληψη δαπάνης κηδείας του πρώην Προέδρου της δημοτικής Κοινότητας Μεσοχωρίου Καρπάθου , πρώην δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου του δήμου Καρπάθου , δημοδιδασκάλου Κωνσταντίνου Παραγιού του ΠέτρουΨΟΤ1ΩΕ0-ΔΧΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ02-2023
01/02/2023 02:00:0001/02/2023 11:17:2701-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών δήμου Καρπάθου έτους 20236ΛΙΜΩΕ0-ΨΨ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ01-2023
01/02/2023 02:00:0001/02/2023 14:41:3705-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας στον δήμο Καρπάθου για το έτος 202368ΜΔΩΕ0-4ΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ05-2023
01/02/2023 02:00:0001/02/2023 12:52:1103-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου ορίου του Χρηματικού ποσού (1000,00) χιλίων ευρώ που θα διατηρείται σε μετρητά.ΨΝΜΚΩΕ0-12ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03-2023
01/02/2023 02:00:0001/02/2023 13:55:1504-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προγράμματος της Τουριστικής Προβολής για το έτος 202396ΑΟΩΕ0-ΓΟΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04-2023
30/12/2022 02:00:0017/01/2023 15:33:34104-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αδείας του Δημοτικού Συμβούλου Ζανάκη Δημήτριου9ΔΤΟΩΕ0-4ΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2022
30/12/2022 02:00:0017/01/2023 11:05:46100-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αίτημα κατοίκων περιοχής «Χερσόνησος» του Δήμου Καρπάθου Σχετ.: η με αρ. πρ. 7623/10-10-2022 αίτηση Δημοτών.69ΛΜΩΕ0-Σ94ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2022
30/12/2022 02:00:0016/01/2023 10:10:04105-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αδείας του Δημοτικού Συμβούλου Νταή Νικόλαου970ΩΩΕ0-3Δ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2022
30/12/2022 02:00:0016/01/2023 09:58:52103-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αδείας του Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέου Νικόλαου6ΓΦ2ΩΕ0-ΡΙΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2022
30/12/2022 02:00:0016/01/2023 09:54:42102-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός επίσημης γιορτής εις μνήμην του ήρωα Χριστόφορου Λυτού με ημερομηνία 10η ΟκτωβρίουΨ6ΙΝΩΕ0-Ρ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2022
30/12/2022 02:00:0016/01/2023 09:43:25101-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παράταση ωραρίου μουσικής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τοπική Κοινότητα Βωλάδας με την επωνυμία «ΚληματαριάΨΒΒ0ΩΕ0-9ΣΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2022
29/11/2022 02:00:0001/12/2022 08:27:5391-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του καταστατικού της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣΑΙΟΛΙΚΗΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α65Δ4ΩΕ0-ΗΓ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 12:57:1395-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Στέγασης και Σίτισης κατά το άρθρο 32 ΤΟΥ Ν.4483/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 ΤΟΥ Ν. 4735/2020. ΦΕΚ Α 197/12.10.2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 Ν. 4807/2021, ΦΕΚ Α 96/11.06.2021. (Υπάλληλοι του Δήμου Καρπάθου).»9Ξ5ΧΩΕ0-ΨΞΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 12:42:2694-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Π.Α.Π9ΨΕΓΩΕ0-1Ε0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 14:09:3997-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Στέγασης και Σίτισης κατά το άρθρο 32 ΤΟΥ Ν.4483/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 ΤΟΥ Ν. 4735/2020. ΦΕΚ Α 197/12.10.2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 Ν. 4807/2021, ΦΕΚ Α 96/11.06.2021. (Υπάλληλοι του Λιμεναρχείου Καρπάθου)ΨΤΠΝΩΕ0-ΤΒΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 13:06:2296-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μίσθωση ακινήτων για τη Δημιουργία χώρων στάθμευσης6ΘΑΨΩΕ0-ΑΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 14:20:3398-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Άμεση αποσυμφόρηση του κεντρικού οδικού δικτύου Μενετών με την δημιουργία περιφερειακού δρόμου ή άλλης λύσηςΨ2ΦΤΩΕ0-ΖΓ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2022
21/11/2022 02:00:0022/11/2022 10:51:4693-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6Ψ2ΘΩΕ0-ΕΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 11:01:2092-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ονοματοδοσία οδού της κοινότητας Σπόων Καρπάθου σε οδό « ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Β. ΧΑΛΚΙΑ60ΛΝΩΕ0-ΔΧΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2022
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 14:42:1436 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑΣ.96ΝΞΩΕ0-Σ29ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2022 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
26/09/2022 03:00:0026/09/2022 14:13:0790-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ του Δήμου Καρπάθου6Ρ20ΩΕ0-Ψ74ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2022
23/09/2022 03:00:0023/09/2022 15:08:4987-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022.ΩΑ9ΡΩΕ0-ΩΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2022
23/09/2022 03:00:0023/09/2022 14:14:4985-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.6ΓΝΕΩΕ0-90ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2022
21/09/2022 03:00:0021/09/2022 12:36:2589-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Οικονομικής ΥπηρεσίαςΨΔΗΟΩΕ0-8Ι2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2022
21/09/2022 03:00:0027/09/2022 15:01:5188-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022Ψ6ΟΦΩΕ0-7Α7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 15:59:1286-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα: Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου της «Αιολικής Καρπάθου Α.Ε.»ΨΠΖ3ΩΕ0-Ο0ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 12:47:29ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 83/2022 ΘΕΜΑ: «Τοπικές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Κοινότητας Καρπάθου Δήμου Καρπάθου ».9ΡΓΑΩΕ0-Φ51ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 12:10:56ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΑΡ.82/2022. ΘΕΜΑ: Τοπικές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Κοινότητας Αρκάσας Δήμου Καρπάθου ».6ΩΜΦΩΕ0-Ρ6ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 11:14:21ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΑΡ.81/2022 ΘΕΜΑ: ‘‘Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Καρπάθου’’91Γ2ΩΕ0-ΜΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 11:02:34ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΑΡ.80/2022 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ6ΑΞ1ΩΕ0-Ω2ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 10:28:12ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΑΡ. 79/2022 ΘΕΜΑ : Μονοδρόμηση κεντρικού δρόμου που διασχίζει την περιοχή Σίσσαμο της Δ.Ε Καρπάθου.Ψ2ΔΩΩΕ0-ΧΞΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 12:55:38ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2022. ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 2022- 2023 Δήμου Καρπάθου ».Ψ4Ε5ΩΕ0-32ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2022
11/08/2022 03:00:0011/08/2022 09:18:59Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 56-2022 με θέμα: "Κατασκευή μνημείου πεσόντων στο Τ.Κ. Όθους κατόπιν αιτήματος του Προέδρου και 79 Πολιτών του Τ.Κ. Όθους"Ψ9ΘΘΩΕ0-Ψ40ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56
08/08/2022 03:00:0008/08/2022 16:31:39Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 55/2022 με θέμα: "Απαλλαγή εποχικών επιχειρήσεων από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού"ΨΟ5ΜΩΕ0-ΨΞ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 15:15:13Πρακτικό ματαίωσης της αριθμ. 32-2022 (31-7-2022) Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.ΩΑ81ΩΕ0-Β4ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6028
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:30:57ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 31ης -7-7-2022 ΕΠΑΝΑΠΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΨΤΝ2ΩΕ0-ΔΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 12:57:42Απόφαση αρίθμ. 77-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6Η7ΤΩΕ0-ΥΨΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 12:58:52Απόφαση αρίθμ. 78-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση επιχορήγησης στον Αθλητικό Σύλλογο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για το έτος 2022.6ΚΨΖΩΕ0-0ΜΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2022
23/06/2022 03:00:0023/06/2022 10:36:58Απόφαση αρίθμ. 76-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επιλογή Υδρονομέων για το έτους 2022.96ΡΘΩΕ0-ΠΝΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2022
23/06/2022 03:00:0023/06/2022 10:34:48Απόφαση αρίθμ. 75-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου με Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2021 του ΟΤΑ – Δήμος Καρπάθου.Ψ1ΑΕΩΕ0-ΦΑΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 12:06:01Απόφαση αρίθμ. 72-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού και Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π) του Δήμου ΚαρπάθουΩ3Λ8ΩΕ0-ΔΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2022
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:55:00ΑΠΟΦΑΣΗ 68-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2022Ω8Υ1ΩΕ0-5ΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:00:43ΑΠΟΦΑΣΗ 70-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022.Ψ3Τ2ΩΕ0-Ε5ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:57:18ΑΠΟΦΑΣΗ 69-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2H ANAMΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OIKONOMIKOY ETOYΣ 20229ΠΓΡΩΕ0-ΞΚΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:46:58ΑΠΟΦΑΣΗ 66-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΙΔΟΧ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ COVID ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ω3Φ4ΩΕ0-Η1ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:04:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 71-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 26-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022.6ΛΝΥΩΕ0-ΝΕΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:06:52ΑΠΟΦΑΣΗ 73-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.ΨΧΤΞΩΕ0-ΒΨ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:09:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 74-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΟΡΙΑΚΟΝΙ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ.9ΙΣ2ΩΕ0-6ΓΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:52:54ΑΠΟΦΑΣΗ 67-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ COVID.60ΩΣΩΕ0-ΡΝΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67
19/05/2022 03:00:0019/05/2022 14:36:54Απόφαση αρίθμ. 65-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.ΨΦ91ΩΕ0-4Ω3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2022
17/05/2022 03:00:0017/05/2022 14:25:40ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 64-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9ΠΓ2ΩΕ0-1ΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:06:21Απόφαση αρίθμ. 53-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφισμα για τους Δασικούς Χάρτες.62Δ5ΩΕ0-05ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:04:04Απόφαση αρίθμ. 54-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός νέου Κοινόχρηστου χώρου για μίσθωση στην Δ. Κοινότητα Καρπάθου.9Ω7ΛΩΕ0-349ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:22:34Απόφαση αρίθμ. 63-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους Αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 7 ΠΔ. 270/81.ΨΙΔ7ΩΕ0-422ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:21:04Απόφαση αρίθμ. 62-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους Αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων Δήμου Καρπάθου.6ΩΛΟΩΕ0-6ΦΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:19:40Απόφαση αρίθμ. 61-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου6ΡΖΔΩΕ0-Χ7ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:18:16Απόφαση αρίθμ. 60-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.94ΞΕΩΕ0-Λ6ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:16:56Απόφαση αρίθμ. 59-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας941ΜΩΕ0-Π1ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:14:40Απόφαση αρίθμ. 58-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.ΨΙΦΕΩΕ0-ΩΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:13:00Απόφαση αρίθμ. 57-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.67ΝΗΩΕ0-7ΦΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2022
29/04/2022 03:00:0029/04/2022 11:22:22Απόφαση ΔΣ 52/2022 Καθορισμός του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών.Ω83ΜΩΕ0-Λ19ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52
21/04/2022 03:00:0021/04/2022 11:55:53ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΩΖ68ΩΕ0-ΟΑΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2862
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 10:15:27«Πρακτικό ματαίωσης της 19ης/16-4-2022 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου».6Σ47ΩΕ0-Ξ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/16-4-2022
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 11:38:59Απόφαση αρίθμ. 51-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ενημέρωση – Ψήφισμα για τις Τρέχουσες εξελίξεις στο Νοσοκομείο της Καρπάθου.6ΘΣΜΩΕ0-ΕΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 12:17:22Απόφαση αρίθμ. 50-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω29ΖΩΕ0-Λ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 12:14:03«Πρακτικό ματαίωσης της 17ης/10-4-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας».ΨΞ19ΩΕ0-ΩΚΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 14:43:43Απόφαση αρίθμ. 34-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση ρύθμισης οφειλής με επικουρικό κεφάλαιο.Ω229ΩΕ0-3ΩΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 11:30:04Απόφαση αρίθμ. 42-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022.6ΕΠΙΩΕ0-Τ5ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2022
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 11:40:47Απόφαση αρίθμ. 47-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφισμα για άμεση νομοθετική ρύθμιση ανανέωσης συμβάσεων πανδημίας COVID-19.648ΥΩΕ0-Ρ6ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2022
04/04/2022 03:00:0014/10/2022 15:56:50Απόφαση αρίθμ. 49-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Προώθησης του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2022.9ΑΛ5ΩΕ0-ΦΒ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2022
04/04/2022 03:00:0029/07/2022 15:54:28Ορθή Επανάληψη Απόφασης αρίθμ. 44-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου.6Ρ41ΩΕ0-Τ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:41:29Απόφαση αρίθμ. 40-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δ΄ Τριμήνου 2021.6ΜΒΓΩΕ0-ΣΞΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:32:16Απόφαση αρίθμ. 38-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του φακέλου «Παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβουλίου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Καρπάθου».6ΘΧΛΩΕ0-63ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:38:14Απόφαση αρίθμ. 39-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022.6ΓΗ1ΩΕ0-3ΔΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:43:20Απόφαση αρίθμ. 41-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ’ τριμήνου 2021 σωρευτικά.Ψ67ΣΩΕ0-Δ8ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 13:24:03Απόφαση αρίθμ. 48-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Κ.Α. 20.7325.0001 ως δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής.9ΘΖ7ΩΕ0-ΑΦ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 13:15:27Απόφαση αρίθμ. 45-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2022.Ψ0Ε8ΩΕ0-6ΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 13:04:55Απόφαση αρίθμ. 43-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2022.ΨΦΒΔΩΕ0-4ΨΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:55:23ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΙΡΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΑΝΝΑ ΚΑΤΟΓΥΡΙΤΗ.Ψ40ΙΩΕ0-ΡΡΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:47:29ΑΠΟΦΑΣΗ 36-2022 Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-9-2019, 2020,2021 ΚΑΙ 2022 ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.62Ψ2ΩΕ0-Ω99ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36
30/03/2022 03:00:0030/03/2022 12:41:45ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΗΨΗ ΚΕΝΗΣ ΕΔΡΑΣ Ο.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΖ7ΗΩΕ0-Τ14ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2168
04/03/2022 02:00:0004/03/2022 13:41:22Πρακτικό ματαίωσης της 12ης/27-2-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.Ψ014ΩΕ0-ΩΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/27-2-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:26:16Απόφαση αρίθμ. 27-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2022.6ΧΓΟΩΕ0-ΡΤ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:20:38Απόφαση αρίθμ. 26-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός και τρόπος είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το Οικονομικό έτος 2022.60Γ0ΩΕ0-Τ31ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:09:16Απόφαση αρίθμ. 24-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου για το Οικονομικό έτος 2022.6ΝΚΓΩΕ0-ΒΥΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:29:02Απόφαση αρίθμ. 28-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός Οργάνων του Δήμου Kαρπάθου, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου χρήσης.ΨΙΕΖΩΕ0-7Υ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:33:11Απόφαση αρίθμ. 30-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση Δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.ΨΩ85ΩΕ0-ΗΝΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:40:26Απόφαση αρίθμ. 31-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη νέας απόφασης για υπογραφή σύμβασης «εγκεκριμένου συστήματος συλλογής ΟΚΤΖ (Οχήματα τέλους Κύκλου ζωής) άρθρο 9 και 10 του Π.Δ 116/04» λόγω έλλειψης εγκεκριμένου συστήματος συλλογής ΟΚΤΖ στο νησί της Καρπάθου.ΨΕ5ΝΩΕ0-5ΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:45:02Απόφαση αρίθμ. 35-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022.9ΚΟΖΩΕ0-ΞΑ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 11:06:45Απόφαση αρίθμ. 33-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση προγράμματος προσωρινής παροχής εθελοντικών κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης – σήμανσης αδέσποτων ζώων από κλιμάκιο πιστοποιημένων Άγγλων – Αμερικανών κτηνιάτρων.ΨΞ9ΜΩΕ0-0Δ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 11:05:02Απόφαση αρίθμ. 32-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας στον Δήμο Καρπάθου.67ΠΚΩΕ0-ΣΥΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 11:00:11Απόφαση αρίθμ. 29-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συμπλήρωση επιτροπής παρακολούθησης έργου του Ε.Π Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001874.ΩΑ6ΔΩΕ0-Ξ73ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 10:57:17Απόφαση αρίθμ. 25-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο Δημοτικό Ταμείο του Δήμου.Ψ500ΩΕ0-2ΙΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2022
14/02/2022 02:00:0014/02/2022 12:18:27Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 04/2022Ω3Ι4ΩΕ0-7Λ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04/2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:47:05Απόφαση αρίθμ. 23-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ρεϊση Μιχαήλ9ΠΦΛΩΕ0-9ΘΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:48:59Απόφαση αρίθμ. 22-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατσάνη Χρήστου.ΩΧ1ΔΩΕ0-0ΥΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:51:01Απόφαση αρίθμ. 21-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημάρχου Γεωργίου.ΨΤΓ5ΩΕ0-ΧΕΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:56:09Απόφαση αρίθμ. 19-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζανάκη Δημήτριο.Ψ8Ξ6ΩΕ0-ΒΘ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:00:39Απόφαση αρίθμ. 20-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανδρέου Νικολάου.ΨΛ8ΕΩΕ0-1ΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:35:11Απόφαση αρίθμ. 13-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Οικονομικού Έτους 2022.6ΤΔΕΩΕ0-Ι1ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:25:19Απόφαση αρίθμ. 15-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός Τελών Ακίνητης Περιουσίας Οικονομικού έτους 2022Ω5ΜΓΩΕ0-ΒΣΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:29:59Απόφαση αρίθμ. 14-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2022.ΨΑΞΡΩΕ0-ΦΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:20:22Απόφαση αρίθμ. 16-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου στις Τράπεζες.6ΗΝΚΩΕ0-3Κ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:39:23Απόφαση αρίθμ. 12-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρίθμ. 113-2013 απόφασης του ΔΣ.Ψ2ΨΙΩΕ0-7ΩΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 12:06:08Απόφαση αρίθμ. 6-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Β΄ Τριμήνου 2021 σωρευτικά.6ΚΕΛΩΕ0-Μ05ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 08:36:16Απόφαση αρίθμ. 17-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Προμήθεια μηχανημάτων εκνέφωσης όζοντος για την απολύμανση των εσωτερικών χώρων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Παραγυιός).92ΒΠΩΕ0-Φ9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 08:34:47Απόφαση αρίθμ. 18-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Προμήθεια ειδών ασκών συλλογής αίματος και εμπλουτισμού τους με μείγμα ιατρικού οξυγόνου στην αλλοτροπική του μορφή με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και υπηρεσιών ιατρικού προσωπικού98ΟΦΩΕ0-ΓΩΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 12:09:06Απόφαση αρίθμ. 5-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Β΄ Τριμήνου 2021.69ΜΞΩΕ0-896ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:43:16Απόφαση αρίθμ. 11-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρίθμ. 114-2013 και 123-2019 απόφασης του ΔΣ.ΩΧΖ5ΩΕ0-5Δ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 12:03:00Απόφαση αρίθμ. 7-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Γ΄ Τριμήνου 2021.949ΔΩΕ0-ΞΣ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:57:32Απόφαση αρίθμ. 8-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Γ΄ Τριμήνου 2021 σωρευτικά.6Ν2ΥΩΕ0-Ν93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:50:27Απόφαση αρίθμ. 9-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Απαλλαγή εποχικών επιχειρήσεων από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού.9Ο87ΩΕ0-7ΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:46:54Απόφαση αρίθμ. 10-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2022.ΨΨ51ΩΕ0-ΖΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2022
27/01/2022 02:00:0027/01/2022 14:59:08ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ95ΠΠΩΕ0-Γ7ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
13/01/2022 02:00:0013/01/2022 14:34:52Απόφαση αρίθμ. 2-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.627ΒΩΕ0-ΒΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2022
10/01/2022 02:00:0010/01/2022 11:42:23Απόφαση αρίθμ. 1-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΨ6ΘΘΩΕ0-ΓΤΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
27/12/2021 02:00:0028/12/2021 08:22:42Πρακτικό ματαίωσης της 33ης /27-12-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας.68ΜΕΩΕ0-ΙΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2021
24/12/2021 02:00:0024/12/2021 10:41:10Απόφαση αρίθμ. 65-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Καρπάθου, με θέμα την Υιοθέτηση της από 14-1-2019 πρότασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αιγαίου για το Λιμάνι της Καρπάθου, όπως ζητούν με την αρίθμ. πρωτ. 5541/30-7-2021 αίτηση τους είκοσι επτά (27) πολίτες της Καρπάθου (εισηγητής θέματος ο κ. Νικόλαος Κανάκης, Υποναύαρχος ΛΣ).Ω25ΑΩΕ0-Θ9ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 11:38:34Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου».6ΣΙΚΩΕ0-ΡΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9316
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 11:18:26Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου»Ω2ΚΤΩΕ0-ΔΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9314
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:35:03Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια προκατασκευασμένου αντλιοστασίου».Ψ4ΜΝΩΕ0-Υ43ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9310
16/12/2021 02:00:0016/12/2021 16:18:42Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και την «Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκόμενων αυτών»6ΦΠΟΩΕ0-2ΥΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9295
02/12/2021 02:00:0002/12/2021 10:12:41Απόφαση ΔΣ 64/2021 με θέμα "Εκλογή μελών ΟΕ"Ω1ΦΗΩΕ0-Χ2ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64/2021
24/11/2021 02:00:0024/11/2021 14:30:12ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.ΨΩΓ6ΩΕ0-822ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8592/24-11-2021
15/11/2021 02:00:0015/11/2021 14:38:28Απόφαση ΔΣ 63/2021 με θέμα: "Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου"ΨΑΒΠΩΕ0-ΤΦΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:51:51Απόφαση ΔΣ 58/2021 με θέμα "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου"ΨΠ2ΩΩΕ0-ΝΕ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:52:54Απόφαση ΔΣ 59/2021 με θέμα "Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021"ΨΡΟΞΩΕ0-54ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:55:30Απόφαση ΔΣ 60/2021 με θέμα "Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021."6Ξ89ΩΕ0-ΜΙΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:59:32Απόφαση ΔΣ 62/2021 με θέμα "Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καρπάθου"Ω5ΖΠΩΕ0-27ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:56:34Απόφαση ΔΣ 61/2021 με θέμα "Ανασυγκρότηση σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου"ΨΒΙΜΩΕ0-Δ5ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:25:10Απόφαση ΔΣ 56/2021 με θέμα " 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021".ΩΜΓΧΩΕ0-1ΗΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:23:17Απόφαση ΔΣ 55/2021 με θέμα ": Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021".ΨΚΘΦΩΕ0-4Ι8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:22:16Απόφαση ΔΣ 54-2021 με θέμα "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου".97Ρ2ΩΕ0-ΩΓΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:18:01Πίνακας θεμάτων Έκτακτης Επαναληπτικής Συνεδρίασης δια περιφοράς στις 1/10/20219Θ5ΨΩΕ0-Β3ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7163/4-10-2021
01/10/2021 03:00:0001/10/2021 12:44:58Πρόσκληση σε Έκτακτη Επαναληπτική Συνεδρίαση ΔΣ στις 1-10-2021 δια περιφοράς.99ΩΑΩΕ0-Β7ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7116/1-10-2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 13:39:49Απόφαση ΔΣ 53-2021 με θέμα: "Έγκριση σχεδίου πρακτικού εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς με το Επικουρικό κεφάλαιο κλπ"Ω0ΠΣΩΕ0-0Ε6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 13:39:11Απόφαση ΔΣ 52-2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου."Ω1ΛΞΩΕ0-9ΞΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 08:59:56Πίνακας θεμάτων της Έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε στις 6-8-2021.ΩΑ89ΩΕ0-5ΩΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5760/10-8-2021
05/08/2021 03:00:0005/08/2021 11:59:29Πρόσκληση σε Έκταση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου δια περιφοράς στις 6 Αυγούστου 2021Ψ9ΧΕΩΕ0-ΜΓΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5673/5-8-2021
30/07/2021 03:00:0030/07/2021 09:15:44Πίνακας θεμάτων της Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ στις 29-7-2021ΨΛΜΤΩΕ0-ΙΜΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5518/30-7-2021
30/07/2021 03:00:0030/07/2021 09:17:33Απόφαση 51/2021 ΔΣ με θέμα: Έγκριση Επιχορήγησης αθλητικού Συλλόγου Απερίου Καρπάθου «ΠΡΩΤΕΥΣ».ΨΚ6ΡΩΕ0-Γ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2021
21/07/2021 03:00:0023/07/2021 13:56:51Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη στις 29-7-2021ΨΚ4ΤΩΕ0-ΠΦΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5259/21-7-2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:14:36Απόφαση ΔΣ 46/2021 με θέμα: "Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021."ΨΚ8ΞΩΕ0-476ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:07:32Απόφαση ΔΣ 45/2021 με θέμα:"Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021."Ω1Σ8ΩΕ0-3Τ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:59:17Απόφαση ΔΣ 50/2021 με θέμα: "Επιλογή υδρονομέα για την Κοινότητα Ολύμπου έτους 2021."6ΣΧ0ΩΕ0-5ΑΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50/2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:57:26Απόφαση ΔΣ 49/2021 με θέμα: "Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπάθου και των νομικών προσώπων αυτού."Ψ5ΒΦΩΕ0-ΓΓΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:56:06Απόφαση ΔΣ 48/2021 με θέμα: "Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α΄ Τριμήνου 2021."ΨΟ6ΧΩΕ0-ΚΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:54:15Απόφαση ΔΣ 47-2021 με θέμα: "Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Α΄ τριμήνου 2021 σωρευτικά."9ΩΑ3ΩΕ0-1ΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:49:48Πίνακας θεμάτων Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ στις 30-6-20216ΛΞΜΩΕ0-ΔΧΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4664/1-7-2021
17/06/2021 03:00:0017/06/2021 09:01:53Απόφαση 43/2021 ΟΕ με θέμα: Έγκριση προγράμματος προσωρινής παροχής εθελοντικών κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης – σήμανσης αδέσποτων ζώων, από κλιμάκιο πιστοποιημένων Άγγλων κτηνιάτρων.¨"Ψ6ΓΤΩΕ0-ΠΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:18:50Απόφαση ΔΣ 35/2021 με θέμα: "Έγκριση επιχορήγησης στον Αθλητικό Σύλλογο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για το έτος 2021."6ΡΗ4ΩΕ0-2ΦΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:05:39Πίνακας θεμάτων Τακτικής Συνεδρίαση ΔΣ στις 9-6-20219Λ1ΝΩΕ0-ΓΚΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4156/10-6-2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:08:23Απόφαση ΔΣ 40/2021 με θέμα: "Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου «ΚΑΡΠΑΘΟΥ."Ψ6ΩΣΩΕ0-9ΙΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:14:27Απόφαση ΔΣ 44/2021 με θέμα: "Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΚΟΠΑΠ".ΩΘΑΨΩΕ0-5ΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:11:20Απόφαση ΔΣ 41/2021 με θέμα: "Επιλογή υδρονομέων για το έτος 2021."Ψ1ΘΙΩΕ0-6ΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:20:13Απόφαση ΔΣ 36/2021 με θέμα: "Εισήγηση για Ανέγερση σιντριβανιού στην Κοινότητα Όθους."Ω80ΠΩΕ0-2ΓΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:21:48Απόφαση ΔΣ 37/2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης περί ανάγκης ονοματοδοσίας Κοινοτικής Οδού Σπόων."6ΕΟΦΩΕ0-ΡΦΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:23:14Απόφαση ΔΣ 38-2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης περί ανάγκης ονοματοδοσίας Κοινοτικής Οδού Μενετών."6Ο0ΡΩΕ0-ΥΛΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:24:57Απόφαση ΔΣ 39/2021 με θέμα: "Δημιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Νήσο Κάρπαθο του Δήμου Καρπάθου."9ΗΜ6ΩΕ0-4Τ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:59:39Απόφαση 34/2021 ΔΣ με θέμα: "Πρόταση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου για να καταδικαστεί η ένδικη δίωξη συναδέλφου".ΩΥΥ7ΩΕ0-ΤΦ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34/2021
04/06/2021 03:00:0004/06/2021 14:22:14Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.ΨΘΙ2ΩΕ0-Υ90ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4001
02/06/2021 03:00:0002/06/2021 13:33:40Απόφαση αρίθμ. 33-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή µελών Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρπάθου.68ΠΝΩΕ0-4Θ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2021
02/06/2021 03:00:0002/06/2021 13:27:06Απόφαση αρίθμ. 32-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΓΤ8ΩΕ0-Π7ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2021
02/06/2021 03:00:0002/06/2021 13:24:57Πίνακας Θεμάτων Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε της 2α Ιουνίου 2021.ΨΒΛΘΩΕ0-129ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3914/2-6-2021
31/05/2021 03:00:0031/05/2021 13:32:33Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΩΟΥΛΙΟΥ για εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ60ΘΩΕ0-ΓΓΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3810/31-5-2021
29/05/2021 03:00:0029/05/2021 20:01:16Απόφαση αρίθμ. 29-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παροχή εξειδικευμένων κινήτρων σε Ιατρικό Προσωπικό του Γ.Ν. Καρπάθου ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ¨ και Π.Ι. Καρπάθου (εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης ΑΠΕΚ, κ. Δημήτριος Κωνσταντινίδης).ΨΓ0ΜΩΕ0-1ΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 11:19:25Πρόσκληση για Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΓΖ2ΩΕ0-ΧΡΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3381/18-5-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 14:25:11Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 14-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΔΒΚΩΕ0-5Β3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9989/18-5-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 14:27:29Απόφαση αρίθμ. 30-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΡΡΠΩΕ0-ΩΨ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 14:30:44Απόφαση αρίθμ. 31-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.ΨΠΙΓΩΕ0-ΨΨ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2021
13/04/2021 03:00:0013/04/2021 12:49:50Απόφαση αρίθμ. 27-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση προγράμματος της Επιτροπής Τουρισμού έτους 2021.ΩΔΛΓΩΕ0-ΟΦΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2021
07/04/2021 03:00:0007/04/2021 09:33:49Απόφαση αρίθμ. 28-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Κ.Α. 20.7325.0001 ως δεκτικό έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.ΨΛΒΗΩΕ0-ΘΝ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2021
05/04/2021 03:00:0008/04/2021 18:15:55Απόφαση 26-2021 ΔΣ σε ορθη επαναληψηΨΞΒΜΩΕ0-9Λ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2021
05/04/2021 03:00:0005/04/2021 13:11:11Απόφαση 25-2021 ΔΣ6Δ79ΩΕ0-26ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2021
22/03/2021 02:00:0022/03/2021 09:46:18Απόφαση αρίθμ. 24-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου Καρπάθου.ΩΖΒΚΩΕ0-9ΥΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 08:45:25Απόφαση αρίθμ. 23-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2021.ΨΟΓΟΩΕ0-5ΦΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 12:44:46Απόφαση ΔΣ 18-2021ΨΡΔΓΩΕ0-ΨΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 11:36:07Απόφαση ΔΣ 22-202162Μ6ΩΕ0-67ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 11:17:18Απόφαση ΔΣ 21-2021ΨΖ53ΩΕ0-43ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 10:54:48Απόφαση ΔΣ 20-20216Κ26ΩΕ0-0Μ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 10:53:02Απόφαση ΔΣ 19-2021Ψ9ΓΘΩΕ0-4ΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2021
09/03/2021 02:00:0009/03/2021 13:57:07Απόφαση ΔΣ 6-20219ΣΘΒΩΕ0-Τ1ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2021
01/03/2021 02:00:0004/03/2021 11:23:06Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 17-2021 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου ΚαρπάθουΨ41ΤΩΕ0-ΘΣ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ17/27-2-2021
01/03/2021 02:00:0004/03/2021 11:26:23Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 16-2021Ψ22ΞΩΕ0-ΙΕ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16/27-2-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:53:04Απόφαση ΔΣ 15-2021ΨΥΜΓΩΕ0-ΗΥ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:45:25Απόφαση ΔΣ 14-20219ΟΒΦΩΕ0-ΩΗΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:42:30Απόφαση ΔΣ 13-2021ΨΒΒ8ΩΕ0-Π7ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:39:59Απόφαση ΔΣ 12-20216ΓΣΩΩΕ0-9ΡΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2021
22/02/2021 02:00:0022/02/2021 09:08:40Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου 8-20216ΞΣΞΩΕ0-827ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2021
21/02/2021 02:00:0022/02/2021 09:01:46Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου 10-2021ΨΞΥ3ΩΕ0-ΩΨΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2021
17/02/2021 02:00:0018/02/2021 14:40:54Πίνακας αποφάσεων 3ης τακτικής συνεδριασης του Δημοτικου Συμβουλίου στις 17-2-20216ΚΚΚΩΕ0-9ΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1243-2021
17/02/2021 02:00:0019/02/2021 09:58:34Αποφαση Δημοτικου Συμβουλιου Καρπαθου 117-2020Ω2Ρ3ΩΕ0-ΦΦ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2020
17/02/2021 02:00:0018/02/2021 14:06:02Αποφαση Δημοτικου Συμβουλίου Καρπαθου 109-2020Ψ8ΑΩΩΕ0-7ΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2020
17/02/2021 02:00:0022/02/2021 09:05:44Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου 11-2021Ψ76ΤΩΕ0-ΙΙΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2021
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:42:29Απόφαση αρίθμ. 107-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση του πρώην Κοινοτικού κτιρίου Βωλάδος στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι.Ν Γεννήσεως Θεοτόκου ΒωλάδοςΩΦ84ΩΕ0-0ΣΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 11:58:03Απόφαση αρίθμ. 115-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ.ΩΓΗΥΩΕ0-Ω1ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:35:06Απόφαση αρίθμ. 103-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση Δημοτικού ακινήτου στη θέση Παναγία Όθους (σιντριβάνι) στον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό όμιλο Όθους Καρπάθου ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ για την δημιουργία αγροτικού μουσείου.61ΕΤΩΕ0-ΣΕΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:37:16Απόφαση αρίθμ. 104-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Όθους στον Αθλητικό Σύλλογο Άρη.ΩΣΘΤΩΕ0-11ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:40:45Απόφαση αρίθμ. 106-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βωλάδας στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι.Ν Γεννήσεως Θεοτόκου Βωλάδος για την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου – Αίθουσα εκδηλώσεων Συλλόγων (Βωλαδιωτών Αθηνών και Πολιτιστικού).6ΚΛ5ΩΕ0-82ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:38:46Απόφαση αρίθμ. 105-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μενετών στην θεατρική ομάδα Καρπάθου.6ΘΦΑΩΕ0-ΒΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:44:11Απόφαση αρίθμ. 108-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση δύο (2) αιθουσών της Κοινότητας Απερίου στην Φιλοζωική Δράση Καρπάθου.9439ΩΕ0-ΟΧ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2020
05/02/2021 02:00:0001/03/2021 12:14:00ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 20216ΗΗΟΩΕ0-584ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ05/2021
29/01/2021 02:00:0026/02/2021 13:48:57Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης κι αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021ΨΛΒΔΩΕ0-73ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
29/01/2021 02:00:0026/02/2021 13:58:52Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό των ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 20216Ω6ΜΩΕ0-63ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
29/01/2021 02:00:0026/02/2021 13:50:28Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2021ΨΜΞΤΩΕ0-Χ5ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
29/01/2021 02:00:0029/01/2021 11:57:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 22-01-20216ΝΗ6ΩΕ0-Η64ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1 - 2021
22/01/2021 02:00:0022/01/2021 23:49:21ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/01/20219ΦΤΜΩΕ0-8Η7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ572
22/01/2021 02:00:0022/01/2021 13:25:02Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22/01/20219ΔΠ9ΩΕ0-ΞΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ559
02/01/2021 02:00:0011/02/2021 10:49:51ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Απόφαση αρίθμ. 119-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.ΨΦΡΘΩΕ0-ΦΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2020
02/01/2021 02:00:0002/01/2021 20:56:54Απόφαση αρίθμ. 120-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.9ΘΡΞΩΕ0-4ΛΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2020
02/01/2021 02:00:0002/01/2021 20:24:20Απόφαση αρίθμ. 118-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.ΨΟ6ΡΩΕ0-0Χ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2020