Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες προσκλήσεις σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής (από 1/1/2021 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των προσκλήσεων σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 15:01:1361-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡ47ΠΩΕ0-ΚΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 14:53:5442-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΩ896ΩΕ0-ΡΛ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2023
26/04/2023 03:00:0027/04/2023 11:18:5135-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡΕΓΤΩΕ0-ΤΧΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2023 Ο.Ε
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 16:30:2517-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης6ΖΙΦΩΕ0-775ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2023
24/02/2023 02:00:0024/02/2023 16:05:4414-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡΡΩΦΩΕ0-ΜΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2023
11/01/2023 02:00:0012/01/2023 09:38:0501-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΡ9ΘΓΩΕ0-ΖΓ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ01-2023
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 08:31:35308-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩ23ΜΩΕ0-ΘΟΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ308-2022
16/12/2022 02:00:0020/12/2022 08:24:46ΑΠΟΦΑΣΗ 280-2022 Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής6Τ1ΓΩΕ0-ΣΙΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ280-2022
08/12/2022 02:00:0008/12/2022 12:10:30272-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».ΨΓΜ2ΩΕ0-ΟΦΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ272-2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 12:50:56254-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής63Ι7ΩΕ0-ΚΓΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ254-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:25:27232-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».ΨΓΧΨΩΕ0-ΔΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ232-2022
24/10/2022 03:00:0024/10/2022 13:05:20229-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».6Ψ5ΞΩΕ0-ΥΕ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ229-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 11:30:15211-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».97ΦΘΩΕ0-ΚΑΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ211-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 09:35:28199-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης του Δήμου Καρπάθου (Ν. Δωδεκανήσου) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».ΩΑΝΨΩΕ0-6ΓΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ199-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 13:25:31206-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΥΕΞΩΕ0-ΥΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ206-2022
22/09/2022 03:00:0022/09/2022 12:37:39204-2022 Απόφαση της Ο.Ε με θέμα: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».9Ρ74ΩΕ0-05ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ204-2022
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 15:36:59Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 176/2022 με θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΩΥΩ5ΩΕ0-Θ93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ176
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 12:29:16185/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης6Π07ΩΕ0-Π64ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ185-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 13:27:32ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΨΗΟΚΩΕ0-Υ61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ181
08/08/2022 03:00:0008/08/2022 16:41:21Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 161/2022 με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης6ΛΠ5ΩΕ0-ΛΡ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 12:01:49Λήψη Απόφασης για σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΠΦ0ΩΕ0-1Τ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157/2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:10:06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 149-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης.Ψ5ΣΙΩΕ0-ΙΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ149
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:21:48ΑΠΟΦΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ9Θ1ΜΩΕ0-ΛΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ146
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:19:00Απόφαση αρίθμ. 139-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον την Συνεδρίασης.ΨΖ9ΖΩΕ0-ΛΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:24:16Απόφαση αρίθμ. 142-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου» (Αριθμ. πρόσκλησης 4496/2022).Ψ44ΘΩΕ0-ΚΑΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:27:17Απόφαση αρίθμ. 143-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:1) Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε 9/2022 όσον αφορά το 2ο σκέλος της: Ακύρωση της έγκρισης του κατεπείγοντος της ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» 2) Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε 59/2022 όσον αφορά το 1ο και 3ο σκέλος της: α) Ακύρωση της έγκρισης της τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» β) Ακύρωση του καθορισμού των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης: «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» 3) Ανάκληση της Απόφασης Ο.Ε 81/2022 που αφορούσε την έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης και την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προκειμένου να επανεκκινηθεί η όλη διαδικασία σωστά λόγω εκ παραδρομής σφαλμάτων.ΨΒΝΣΩΕ0-9ΚΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:25:04Απόφαση αρίθμ. 120-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ένταξη Πράξης του Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».Ψ4ΝΚΩΕ0-ΩΓΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120
21/06/2022 03:00:0021/06/2022 12:27:21Απόφαση αρίθμ. 117-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Η31ΩΕ0-1ΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2022
21/06/2022 03:00:0021/06/2022 10:24:00Πρακτικό ματαίωσης της αρ. 11-2022 Έκτακτης Δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6Α3ΤΩΕ0-Τ1ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:40:17Απόφαση αρίθμ. 110-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑΥ0ΩΕ0-ΑΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:35:00Απόφαση αρίθμ. 86-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.90ΥΤΩΕ0-ΠΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:43:26Απόφαση αρίθμ. 92-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» από το Πράσινο ΤαμείοΨ6ΜΑΩΕ0-Ρ1ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2022
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 15:11:32Αριθ. 69-2022 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.Ψ62ΒΩΕ0-ΨΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:26:08ΑΡΙΘ. 61-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.9637ΩΕ0-Ο42ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:39:14ΑΡΙΘ. 44-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.6ΗΛΕΩΕ0-1ΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 09:37:42ΑΠΟΦΑΣΗ Ο. Ε. 17-2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.6ΨΛΚΩΕ0-ΗΗΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17
04/02/2022 02:00:0004/02/2022 14:38:27Απόφαση αρίθμ. 6-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.9ΖΕ8ΩΕ0-ΜΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:07:43Απόφαση αρίθμ. 1-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Χ52ΩΕ0-ΥΧ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
31/12/2021 02:00:0031/12/2021 11:36:22«Πρακτικό ματαίωσης της 30ης/29-12-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας».Ω36ΠΩΕ0-8Λ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2021
07/12/2021 02:00:0007/12/2021 14:15:38Απόφαση αρίθμ. 213-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης.Ψ4ΗΒΩΕ0-Ε97ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ213-2021
12/07/2021 03:00:0012/07/2021 13:57:53Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 δια περιφοράς.ΨΙ22ΩΕ0-ΞΚΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4985
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 11:43:57Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΚΨΔΩΕ0-ΤΞΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4739/2-7-2021
24/06/2021 03:00:0024/06/2021 14:06:19Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6Η0ΕΩΕ0-ΛΕ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4494
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 14:37:04Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 δια περιφοράς.Ψ7ΔΣΩΕ0-ΒΒ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4360/18-6-2021
11/06/2021 03:00:0011/06/2021 10:54:55Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΡΝΔΩΕ0-ΣΜΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4185
04/06/2021 03:00:0004/06/2021 14:42:08Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.9ΠΣΜΩΕ0-ΜΚ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4007
29/05/2021 03:00:0029/05/2021 20:12:52Απόφαση αρίθμ. 122-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.68ΑΚΩΕ0-7ΘΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 12:57:50Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 15-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.Ω5ΡΜΩΕ0-6ΓΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3741/28-5-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 21:07:03Απόφαση αρίθμ. 123-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ωρίμανση αναπτυξιακών έργων υποδομής Δήμου Καρπάθου», β) αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ09 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» γ) έγκρισης της σκοπιμότητας των μελετών, δ) έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ για την εκπόνηση των μελετών και ε) έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.9Ζ6ΘΩΕ0-5ΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 21:01:26Απόφαση αρίθμ. 125-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου» στην Πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».ΕΓ6ΝΩΕ0-1ΝΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 20:59:48Απόφαση αρίθμ. 124-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμών Δήμου Καρπάθου» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ02 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».ΩΖΦ8ΩΕ0-ΘΙ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 10:54:14Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΙΞΡΩΕ0-ΧΝΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3726/28-5-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:23:15Απόφαση αρίθμ. 117-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».ΩΖΑΑΩΕ0-3ΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:10:28Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 14-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.631ΟΩΕ0-ΥΗΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3612/26-5-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:21:44Απόφαση αρίθ. 116-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού Διερεύνησης Τιμών και έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Καρπάθου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».6ΦΚ4ΩΕ0-Ι9ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 11:38:23Απόφαση αρίθμ. 108-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση περί αποδοχής των όρων συμμετοχής σε Προσκλήσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».ΨΘΠΗΩΕ0-ΥΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 11:41:01Απόφαση αρίθμ. 109-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για όλες τις προσκλήσεις του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.6Ζ2ΡΩΕ0-Ε49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:30:25Απόφαση αρίθμ. 106-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΒ5ΑΩΕ0-5ΘΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 14:19:49Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Μάιου 2021 δια περιφοράς.9ΜΡΟΩΕ0-ΔΜ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3511/21-5-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 16:34:24Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-5-2021.ΨΗΚ3ΩΕ0-ΨΚΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3516/21-5-2021
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 11:52:36Απόφαση αρίθμ. 104-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΞΒ3ΩΕ0-ΩΘΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2021
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 11:04:59Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΥΠ8ΩΕ0-9ΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3450
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 11:50:50Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 12-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.Ψ9ΨΑΩΕ0-Ν3ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3453/20-5-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 09:17:20Πίνακας θεμάτων της αρίθμ. 11-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΙ7ΝΩΕ0-66ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3204
07/05/2021 03:00:0007/05/2021 13:29:49Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.9ΕΓ9ΩΕ0-ΟΛΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3137
15/04/2021 03:00:0015/04/2021 13:39:15Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19-4-2021.6ΘΒΦΩΕ0-ΚΜΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2678/15-4-2021
02/04/2021 03:00:0002/04/2021 11:32:15Πίνακας θεμάτων Συνεδρίασης ΟΕ στις 2-4-2021ΨΙ9ΙΩΕ0-8ΥΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2306/2-4-2021
01/04/2021 03:00:0001/04/2021 14:03:05Πρόσκληση για Έκτακτη ΟΕ στις 2-4-2021ΨΞΙ1ΩΕ0-ΗΓ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2302/1-4-2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 09:52:33Πρόσκληση για Εκτακτη Οικονομκή Επιτροπή στις 31-3-20216Ψ75ΩΕ0-ΔΨΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2297/31-3-2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 12:49:33Πίνακας Έκτακτης Συνεδρίασης ΟΕ στις 31-3-202164ΒΛΩΕ0-2ΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2298/31-3-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 12:57:20Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΕ στις 30-3-2021ΨΡΑΛΩΕ0-Α1ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2246/30-3-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 12:27:14Πίνακας Τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ στις 29-3-2021ΨΔ68ΩΕ0-1ΞΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2242/29-3-2021
24/03/2021 02:00:0024/03/2021 13:30:13Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.9ΓΖ3ΩΕ0-6ΑΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2192/24-3-2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 11:05:00Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 5-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΤ08ΩΕ0-2ΞΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2022/18-3-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:16:27Απόφαση αρίθμ. 54-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή της Ένταξης πράξης του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ (απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 6ΥΠ246ΜΤΛ6-ΝΑΩ)».Ψ9ΔΝΩΕ0-Θ1ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:30:31Απόφαση αρίθμ. 57-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».6Α5ΑΩΕ0-ΕΧΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2021
12/03/2021 02:00:0012/03/2021 12:24:06Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.9Ρ0ΝΩΕ0-ΙΦΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1878/12-3-2021
23/02/2021 02:00:0022/02/2021 14:20:59Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου 22-2-202199ΔΨΩΕ0-ΗΜΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1292/22-2-2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 14:30:42Πρόσκληση Εκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της ΟΕ στις 22-2-202199ΙΣΩΕ0-9ΧΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1255/19-2-2021
08/02/2021 02:00:0018/02/2021 13:43:16Πίνακας Θεμάτων της από 8-2-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6ΔΒ1ΩΕ0-ΘΓΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ976/8-2-2021
20/01/2021 02:00:0020/01/2021 14:25:46Πίνακας Θεμάτων συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου την 19/01/2021.9ΗΑΛΩΕ0-6ΛΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ447
15/01/2021 02:00:0015/01/2021 21:06:44Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου με ΤηλεδιάσκεψηΡΖΒ2ΩΕ0-ΡΞΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ346
07/01/2021 02:00:0023/02/2021 12:58:18Απόφαση αρίθμ. 1-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΛ4ΦΩΕ0-Α9ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
07/01/2021 02:00:0007/01/2021 11:34:09Πίνακας της αρίθμ. 1-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.ΨΣ73ΩΕ0-ΣΟΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2021
04/01/2021 02:00:0004/01/2021 13:32:01Πρόσκληση για έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΟ3ΤΩΕ0-ΠΞ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2021