Ακολουθούν τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών (Α βάθμιας και Β βάθμιας) όπως ορίστηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/10/2019. Συγκεκριμένα:

Μέλη Α’ βάθμιας Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου

 1. Ανδρέου Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος της Επιτροπής με αναπληρωτή τον Ζανάκη Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο.
 2. Φελλουζή Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Πρωτόπαπα Μηνά –Δημοτικό Σύμβουλο.
 3. Σπανός Νικόλαος – Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Δήμαρχο Γεώργιο –Δημοτικό Σύμβουλο.
 4. Ιωαννίδου Καλλιόπη – Διευθύντρια του 2ουΔημοτικού Σχολείου Καρπάθου με αναπληρωτή τον Ζαρόγιαννο Λάμπρο –Υποδιευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου.
 5. Μάρκου Γεώργιος – Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου –ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ με αναπληρωτή τον Σεβδαλή Κωνσταντίνο -Υποδιευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου.
 6. Παπαδοπούλου Τριάδα – Προϊσταμένη 2ου Νηπιαγωγείου Καρπάθου με αναπληρώτρια την Καρανικόλα Φωτεινή Προϊσταμένη 1ου Νηπιαγωγείου Καρπάθου.
 7. Μερώπη Μακρυπίδη – Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου με αναπληρώτρια την Χρυσοχόου Μαρίκα.

Μέλη Β βάθμιας Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου:

 1. Καλή–Φιλιππούση Ρηγοπούλα – Δημοτική Σύμβουλος Πρόεδρος της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής με αναπληρωτή τον Λυριστή Ιωάννη –Δημοτικό Σύμβουλο.
 2. Πρωτόπαπας Μηνάς – Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρώτρια την Φελλουζή Ευαγγελία –Δημοτική Σύμβουλο.
 3. Σπανός Δημήτριος – Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Ανδρέου Νικόλαο –Δημοτικό Σύμβουλο.
 4. Χατζηκωστής Εμμανουήλ – Διευθυντής του Γυμνασίου Καρπάθου με αναπληρώτρια την Γεργατσούλη Βασιλεία – Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Απερίου.
 5. Λούπης Ιωάννης – Διευθυντής του Γυμνασίου Απερίου με αναπληρώτρια της Βασίλα Φωτεινή –Διευθύντρια του ΕΠΑΛ Καρπάθου.
 6. Δημάρχου Σοφία – Μέλος του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Πηγαδίων με αναπληρωτή τον Παπαγεωργίου Δημήτριο –Μέλος του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Πηγαδίων.
 7. Βιτώρης Κωνσταντίνος – Εκπρόσωπος Μαθητικής Κοινότητας Λυκείου Απερίου με αναπληρωτή τον Μπέρτο Νικόλαο του Γεωργίου