Λύκος Νικόλαος

Αρμοδιότητες:

  • Εποπτεία και συντονισμός ύδρευσης – αποχέτευσης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην Βόρεια Κάρπαθο και συγκεκριμένα στις κοινότητες Ολύμπου (Διαφανίου), Μεσοχωρίου και Σπόων.

Ο ανωτέρω εντεταλμένος σύμβουλος θα πρέπει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να συνεργάζεται στενά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου μας κ. Λυριστή Ιωάννη.