Γεραπετρίτη Μαριάννα

Αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και συντονισμό επί θεμάτων: α. Ισότητας των φύλων, β. Εθελοντισμού και γ. Πολιτισμού και Λαϊκής Παράδοσης.

Λυριστής Ιωάννης

Αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και συντονισμό επί θεμάτων: α. πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων, β. ομπρελοκαθισμάτων – τραπεζοκαθισμάτων – θαλάσσιων μέσων αναψυχής, γ. αιγιαλού και παραλίας δ. καταγραφή και αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας.

Μαντικός Νικήτας

Αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και συντονισμό επί θεμάτων: α. διαχείρισης και φροντίδας αδέσποτων ζώων, β) αλιείας.

Οικονόμος Ιωάννης

Αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και συντονισμό επί θεμάτων: α. Ομογένειας και β. Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα για την εποπτεία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, για τη μέριμνα διατήρησης και καλής λειτουργίας του υπάρχοντος εξοπλισμού, για την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, για την εποπτεία και έλεγχο των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της δημοτικής ενότητας και την ενημέρωση του Δημάρχου για τα παραπάνω θέματα.

Σαΐτης Εμμανουήλ

Αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και συντονισμό επί θεμάτων: α. ορθής λειτουργίας και συντήρηση του δημοτικού συστήματος και των υποδομών ηλεκτροφωτισμού και των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και β. τεχνικών έργων και κατασκευών.

Χαλκιάς Ιωάννης

Αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και συντονισμό επί θεμάτων: α. Αθλητισμού και Νεολαίας, β. Πρόληψης της παραβατικότητας, γ) και Προσχολικής Αγωγής – Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών.