Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου συναπαρτίζεται από 19 μέλη, εκ των οποίων 17 εκλέγονται στη Δημοτική Ενότητα Καρπάθου και 2 στην Δημοτική Ενότητα Ολύμπου Καρπάθου. Τον Δήμαρχο Καρπάθου επικουρούν στο έργο του επτά (7) Αντιδήμαρχοι και έξι (6) Εντεταλμένοι.

Σήμερα το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελείται από:

 • Πρόεδρος: Κωνσταντινίδης Δημήτριος
 • Αντιπρόεδρος: Χριστοδούλου Αλέξανδρος
 • Γραμματέας: Χαλκιάς Ιωάννης

Τα λοιπά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

 1. Πρωτόπαπας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 2. Δημάρχου Θεοχαρούλα (Αντιδήμαρχος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 3. Μηλιός Αναστάσιος (Αντιδήμαρχος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 4. Μανωλάκης Θεοδόσιος (Αντιδήμαρχος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 5. Προικής Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 6. Πρωτόπαπας Μηνάς (Πρόεδρος Αιολικής , Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 7. Γαρεφαλάκης Ευστάθιος (Αντιδήμαρχος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 8. Σαΐτης Εμμανουήλ (Εντεταλμένος Σύμβουλος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 9. Λυριστής Ιωάννης (Εντεταλμένος Σύμβουλος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 10. Γεραπετρίτη Μαριάννα (Εντεταλμένος Σύμβουλος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 11. Μαντικός Νικήτας (Εντεταλμένος Σύμβουλος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 12. Σακέλλης Κομνηνός (Αντιδήμαρχος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 13. Οικονόμος Ιωάννης (Εντεταλμένος Σύμβουλος, Δημ. Παράταξη “ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”)
 14. Μανωλάκης Μιχαήλ (Επικεφαλής Δημ. Παράταξης “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ”)
 15. Βασιλαράκης Γεώργιος (Δημ. Παράταξη “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ”)
 16. Χριστοδούλου Αλέξανδρος (Δημ. Παράταξη “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ”)
 17. Λουλούδης Χρήστος (Δημ. Παράταξη “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ”)