Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου συναπαρτίζεται από 21 μέλη, εκ των οποίων 19 εκλέγονται στη Δημοτική Ενότητα Καρπάθου και 2 στην Δημοτική Ενότητα Ολύμπου Καρπάθου. Τον Δήμαρχο Καρπάθου επικουρούν στο έργο του τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

Σήμερα το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελείται από:

 • Πρόεδρος:Παραγιός Μανώλης
 • Αντιπρόεδρος: Σακέλλης Κομνηνός
 • Γραμματέας:  Σπανός Δημήτρης

Τα λοιπά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

 1. Μανωλάκης Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος, Δημ. Παράταξη “ΝΕΑ ΠΝΟΗ”)
 2. Λυριστής Ιωάννης (Αντιδήμαρχος, Δημ. Παράταξη “ΝΕΑ ΠΝΟΗ”)
 3. Τσέρκης Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχος, Δημ. Παράταξη “ΝΕΑ ΠΝΟΗ”)
 4. Ζανάκης Δημήτριος (Αντιδήμαρχος, Δημ. Παράταξη “ΝΕΑ ΠΝΟΗ”)
 5. Ρηγοπούλα – Φιλλιπούση Καλή (Δημ. Παράταξη “ΝΕΑ ΠΝΟΗ”)
 6. Λύκος Νικόλαος (Δημ. Παράταξη “ΝΕΑ ΠΝΟΗ”)
 7. Καπετανάκης Μανώλης (Επικεφαλής Δημ. Παράταξης “Α.Π.Ε.Κ.”)
 8. Φελλούζη Ευαγγελία (Δημ. Παράταξη “Α.Π.Ε.Κ.”)
 9. Κωνσταντινίδης Δημήτριος (Δημ. Παράταξη “Α.Π.Ε.Κ.”)
 10. Ρείσης Μιχάηλ (Δημ. Παράταξη “Α.Π.Ε.Κ.”)
 11. Κατσάνης Χρήστος (Δημ. Παράταξη “Α.Π.Ε.Κ.”)
 12. Πρωτόπαππας Μηνάς (Δημ. Παράταξη “Α.Π.Ε.Κ.”)
 13. Τσαμπουνιεράκης Μιχάλης (Επικεφαλής Δημ. Παράταξης “ΝΕΑ ΑΡΧΗ”)
 14. Σπανός Νικόλαος (Δημ. Παράταξη “ΝΕΑ ΑΡΧΗ”)
 15. Ανδρέου Νικόλαος (Δημ. Παράταξη “ΝΕΑ ΑΡΧΗ”)
 16. Δήμαρχος Γεώργιος (Δημ. Παράταξη “ΝΕΑ ΑΡΧΗ”)
 17. Μανωλάκης Θεοδόσης (Δημ. Παράταξη “ΝΕΑ ΑΡΧΗ”)
 18. Νταής Νικόλαος