ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX/e-mail
Τηλεφωνικό Κέντρο22453 – 60128
FAX: 22450 - 22556
e-mail: dimoskarpathou@gmail.com
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων22453 – 60134
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου22453 – 60148
Πρωτόκολλο22453 – 60140
e-mail: protokollo@karpathos.gr
Δημοτολόγιο22453 – 60107
Ληξιαρχείο22453 – 60123
Ταμείο22453 – 60142
Τμήμα Εσόδων - Περιουσίας - Ταμείου22453 – 60106 (Προϊστάμενος)
22453 – 60145
22453 - 60147
Υπηρεσία Ύδρευσης22453 – 60158
Υπηρεσία Δόμησης22453 – 60132
Τεχνικές Υπηρεσίες22453 – 60105
22453 – 60139
Τμήμα Τουρισμού22453 - 60114
Λογιστήριο22453 - 60130 (Προϊστάμενος)
22453 - 60144
22453 - 60121 (Μισθοδοσία)
Τμήμα Περιβάλλοντος – Υπηρεσία Καθαριότητας22450 – 23822
Γραφείο Γεωπόνου22453 – 60159
Ανταποκριτής ΟΑΕΔ22453 – 60141
Κέντρο Κοινότητας22453 - 60151
ΚΕΠ Καρπάθου22450 – 29002
e-mail: d.karpathou@kep.gov.gr
ΚΕΠ Ολύμπου22540 – 51055
e-mail: k.olympou@kep.gov.gr
ΚΟΠΑΠ22453 – 60146