ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΩΡΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
10:00 – 12:00
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
09:00 – 12:00
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
10:00 – 12:00
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ
10:00 – 12:00
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
10:00 – 12:00
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 – 12:00
Κ.Ο.Π.Α.Π.
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
10:00 – 12:00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ
10:00 – 12:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
10:00 – 12:00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ
10:00 – 12:00
ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
10:00 – 12:00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Ε.Π.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
08:00 – 15:00
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
07:00 – 14:00
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
08:00 – 14:00
ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
08:00 – 14:00
ΓΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
08:00 – 13:00
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
08:00 – 15:00