ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΔΔΗΕ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΠΟΑ, ΟΛΥΜΠΟ, ΑΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΙ ΣΤΙΣ 29/11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΔΔΗΕ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΠΟΑ, ΟΛΥΜΠΟ, ΑΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΙ ΣΤΙΣ 29/11

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΠΟΑ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΔΙΑΦΑΝΙ, ΑΥΛΩΝΑ ΛΟΓΩ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΙΣ 30/11/2021 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ : 08:00 ΕΩΣ 14:30 ...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ειδικής Συνεδρίασης για την εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ειδικής Συνεδρίασης για την εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου

Μετά την αρίθμ. πρωτ. 56182/22-11-2021 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την νομιμότητα της αρίθμ. 63-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2021 για πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καρπάθου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2021 για πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καρπάθου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 για πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 για πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ο Δήμος Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ...