Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027»

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027»

... την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου», με Κωδικό ΟΠΣ 6001938, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027» στο Δήμο Καρπάθου...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Αρκάσας στις 26 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Αρκάσας στις 26 Μαρτίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αρκάσας στις 26/03/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρκάσας, του οποίου είστε νόμιμα μέλη...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Καρπάθου στις 22 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Καρπάθου στις 22 Μαρτίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο γραφείο της Κοινότητας Καρπάθου στις 22/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καρπάθου του οποίου είστε νόμιμα μέλη, ...

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Εβδομήντα επτά χρόνια μετά την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την Μητέρα Ελλάδα, νιώθουμε υπερήφανοι, που ως Δωδεκανήσιοι, αντιμετωπίζουμε δυναμικά τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μας, με Ανθρωπιά, Πολιτισμό, Γενναιότητα. Τιμούμε τη σημερινή ημέρα,...

Πρόσκληση  για την 1η Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Καρπάθου (Τ. Ε. Σ. Ο. Π. Π. )

Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καρπάθου (Τ. Ε. Σ. Ο. Π. Π. )

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου την 12η Μαρτίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

Χαιρετισμός Δημάρχου Καρπάθου

Χαιρετισμός Δημάρχου Καρπάθου

Ως Δημοτική Αρχή, πιστεύουμε στον ενεργό πολίτη. Στον πολίτη που μάχεται. Διεκδικεί. Οραματίζεται. Στοχεύει. Και πετυχαίνει. Γνωρίζουμε ότι οι πολίτες στις μέρες μας αμφισβητούν αυτό που λέγεται πολιτική και συμμετοχή στα κοινά .