Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Απερίου στις 18 Μαϊου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Απερίου στις 18 Μαϊου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Απερίου στις 18/05/2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απερίου του οποίου είστε νόμιμα μέλη ...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 17 Μαϊου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 17 Μαϊου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καρπάθου στις 17-5-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεσοχωρίου, του οποίου είστε νόμιμα μέλη....