Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/7/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/7/2023

Την 5η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω (email), για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Πρόγραμμα Κατάρτισης με επίδομα ύψους 500€ για γυναίκες εργαζόμενες στον Ιδιωτικό Τομέα

Πρόγραμμα Κατάρτισης με επίδομα ύψους 500€ για γυναίκες εργαζόμενες στον Ιδιωτικό Τομέα

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Φορέας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων): Πρόγραμμα Κατάρτισης με επίδομα ύψους 500€ για γυναίκες εργαζόμενες στον Ιδιωτικό Τομέα

Ματαίωση Πρόσκλησης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/7/2023

Ματαίωση Πρόσκλησης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/7/2023

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010, σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου για την 3η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. ματαιώνεται...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/7/2023

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/7/2023

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 3η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.,...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/6/2023

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/6/2023

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 27η του μηνός Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 58η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 58η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυποποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα & ποτά) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία ...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/6/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/6/2023

Την 22η Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω (email), για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...