Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 13/5/24

Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 13/5/24

Την 13η Μαΐου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση ...

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/5/24

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/5/24

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί (μέσω email), την 1η του μηνός Μαΐου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα από: 09:00 π.μ, 12:00 μ.μ. ....