Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης εκλογής Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης εκλογής Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Τετάρτη 03 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00πμ...

Πρόσκληση Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 20:30

Πρόσκληση Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 20:30

Σας καλούμε στην Έκτακτη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ...

Πρόσκληση Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 19:30

Πρόσκληση Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 19:30

Σας καλούμε στην Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 18:30

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/23 στις 18:30

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2023

Την 14η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 28η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2023

Την 29 Νοεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 26η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής