Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/9/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/9/2023

Την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/9/23

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/9/23

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.,..

Μετάθεση Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής από 30/8/2023 στις 31/8/2023

Μετάθεση Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής από 30/8/2023 στις 31/8/2023

Η τακτική συνεδρίαση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την 30η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., δια ζώσης, αναβάλλεται .... H συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 10:30 π.μ...

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/8/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/8/2023

Την 30η Αυγούστου2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Πρόσληψη προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δ. Καρπάθου

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δ. Καρπάθου

..ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρπάθου, ...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/8/23

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/8/23

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 22η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.,,..

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/8/23

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/8/23

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω email, την 17η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., με...