ΑΝΑΚ. ΣΟΧ 3/2022: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚ. ΣΟΧ 3/2022: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

...Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου, ...

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/11/2022

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/11/2022

Την 04 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12 :0 0 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/10/2022

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/10/2022

Την 27 Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14 : 00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα:..

Λειτουργία Γραμμής Δημότη

Λειτουργία Γραμμής Δημότη

Η «Ανοικτή Γραμμή» για τους δημότες (Τηλ.: 22450 23000) λειτουργεί και είναι προς διάθεση για αναφορά προβλημάτων που εντοπίζουν οι Δημότες, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Καρπάθου, επιδιώκοντας αφενός να ...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/10/2022

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/10/2022

Την 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10 : 00 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα:..

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/10/2022

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/10/2022

Την 18. Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12 : 30 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα:...