Επαναληπτική Πρόσκληση για Ορκωμοσία για αναπλήρωση Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου λόγω ασθένειας

Επαναληπτική Πρόσκληση για Ορκωμοσία για αναπλήρωση Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου λόγω ασθένειας

...καλούμε την κ. Χήρα Σεβαστή του Χάρρυ και της Ζωής, η οποία είναι πρώτη σε σταυρούς αναπληρωματική Σύμβουλος του ίδιου Συνδυασμού «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» στη Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου, καταλαμβάνει την κενή θέση ...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 31 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 31 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 31/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεσοχωρίου, του οποίου είστε νόμιμα μέλη....

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μενετών στις 31 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μενετών στις 31 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Μενετών στις 31/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μενετών, του οποίου είστε νόμιμα μέλη....

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Καρπάθου στις 30 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Καρπάθου στις 30 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Απερίου στις 29/01/2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απερίου του οποίου είστε νόμιμα μέλη ,....

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Απερίου στις 29 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Απερίου στις 29 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Απερίου στις 29/01/2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απερίου του οποίου είστε νόμιμα μέλη ...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Σποών στις 30 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Σποών στις 30 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Σποών στις 30/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σποών, του οποίου είστε νόμιμα μέλη...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Βωλάδας στις 30 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Βωλάδας στις 30 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Βωλάδας στις 30/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Βωλάδας, του οποίου είστε νόμιμα μέλη...

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 29/1/2024

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 29/1/2024

Την 29 Ιανουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/1/24 στις 18:00

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/1/24 στις 18:00

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα, 18:00 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία...