Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 13/5/24

Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 13/5/24

Την 13η Μαΐου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση ...

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/5/24

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/5/24

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί (μέσω email), την 1η του μηνός Μαΐου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα από: 09:00 π.μ, 12:00 μ.μ. ....

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 26/4/24

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 26/4/24

Την 26η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 11ηη Έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μενετών στις 26 Απριλίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μενετών στις 26 Απριλίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Μενετών στις 26/04/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μενετών, του οποίου είστε νόμιμα μέλη....

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Βωλάδας στις 24 Απριλίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Βωλάδας στις 24 Απριλίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Κωνσταντίνος Λειβαδιώτης» στις 24/04/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Βωλάδας, του οποίου είστε νόμιμα μέλη ...