Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/4/2022

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/4/2022

Την 21 Απριλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18 :00 μ.μ καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς και μέσω τηλεφώνου..

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ακτοπλοϊκή σύνδεση του Πειραιά με την Κάρπαθο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ακτοπλοϊκή σύνδεση του Πειραιά με την Κάρπαθο

Η θέση της Δημοτικής Αρχής και ιδίως του Δημάρχου είναι η ίδια και παγιωμένη ως αίτημα από το 2019, όσον αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Πειραιά με την Κάρπαθο. Τούτο αποδεικνύεται ευθέως συγκρίνοντας την με αριθ. πρωτ. 7891/22-10-2019 επιστολή του Δημάρχου ...