Πρόσκληση για Επαναληπτική Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/7/2023

Πρόσκληση για Επαναληπτική Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/7/2023

Την 6η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε σε Επαναληπτική 14η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία επαναλαμβάνεται..

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/7/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/7/2023

Την 5η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω (email), για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Ματαίωση Πρόσκλησης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/7/2023

Ματαίωση Πρόσκλησης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/7/2023

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010, σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου για την 3η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. ματαιώνεται...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/7/2023

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/7/2023

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 3η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.,...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/6/2023

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/6/2023

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 27η του μηνός Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., ...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/6/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/6/2023

Την 22η Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω (email), για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Ιουνίου 2023

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 21η του μηνός Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ.,.,....

Eυχαριστίες στον απερχόμενο Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου Καρπάθου κ. Αντρέα Μιχ. Τσαγκάρη

Eυχαριστίες στον απερχόμενο Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου Καρπάθου κ. Αντρέα Μιχ. Τσαγκάρη

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου πραγματοποιήθηκε σήμερα (09/06) σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου , με θέμα: “Προετοιμασία και λήψη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων από εκδήλωση δασικών πυρκαγιών»...