Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/7/24

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/7/24

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 και ώρα, 17:30 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Αρκάσας στις 24 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Αρκάσας στις 24 Ιουλίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αρκάσας στις 24/07/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρκάσας, του οποίου είστε νόμιμα μέλη...

Πρόσκληση για 23η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 23/7/24

Πρόσκληση για 23η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 23/7/24

Την 23η Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 23ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης,..

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 12/7/2024, λάβαμε καταγγελίες με τις οποίες ενημερωθήκαμε ότι προμηθευτές του Δήμου μας γίνονται αποδέκτες παραπλανητικών τηλεφωνημάτων από αγνώστους που συστήνονται ως υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι ζητούν την τραπεζική κατάθεση χρημάτων προς εξόφληση κρατήσεων.

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Σποών στις 17 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Σποών στις 17 Ιουλίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Σποών στις 17/07/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σποών, του οποίου είστε νόμιμα μέλη...

Πρόσληψη προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δ. Καρπάθου (Ιούλιος 2024)

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δ. Καρπάθου (Ιούλιος 2024)

..ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρπάθου, ...

Πρόσκληση για 22η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 12/7/24

Πρόσκληση για 22η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 12/7/24

Την 12η Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 22ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η...

Πρόσκληση για 21η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 9/7/24

Πρόσκληση για 21η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 9/7/24

Την 9η Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 21ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης,...

Πρόσκληση για 20η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 2/7/24

Πρόσκληση για 20η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 2/7/24

Την 2η Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 20η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής...