Έγκριση πορίσματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2020

Έγκριση πορίσματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2020

Χθες 26 Ιανουαρίου 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου ενέκρινε το πόρισμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2020, αναφορικά με την έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού οικονομικών καταστάσεων κατά πλειοψηφία...

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ «ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ»

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ «ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ»

Τα πλαστικά φωτιστικά, με την κοινή λάμπα, προφανώς δεν έχουν την ίδια ποιότητα και φυσικά την ίδια αξία, με τα μαντεμένια, τελευταίας τεχνολογίας Led με τις προδιαγραφές οι οποίες, περιγράφονται στο πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια.....