Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/1/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/1/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Την 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/1/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/1/2023

Την 11η Ιανουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/12/2022

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/12/2022

Την 29η 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. καλείστε να συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα:...

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/12/2022

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/12/2022

Την 27 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/12/2022

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/12/2022

Την 15η 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα:...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΕΚ 2022)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΕΚ 2022)

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, έχοντας υπ’ όψιν :.... Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ... Τον ορισμό έμμισθου Αντιδημάρχου του Δήμου Καρπάθου, με θητεία έως 31-12-2023 από τη δημοσίευση κατά νόμο της παρούσας, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες διακριτές αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/12/2022

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/12/2022

Την 6η 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. καλείστε να συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα:...

Συμπλήρωση 40 ημερών από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας και φίλου της Καρπάθου Αριστοτέλη Παυλίδη

Συμπλήρωση 40 ημερών από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας και φίλου της Καρπάθου Αριστοτέλη Παυλίδη

Σήμερα δεν είναι ανάμεσά μας ο Αριστοτέλης Παυλίδης ήταν φίλος μου για πάνω από τριάντα χρόνια, ένας ξεχωριστός άνθρωπος και πολιτικός. Ένας πολιτικός που ταυτίστηκε με τα Δωδεκάνησα και τη νεότερη ιστορία τους, με την ακούραστη προσπάθεια για την αναβάθμισή τους, την Ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων, όσο κανείς άλλος.....