Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/10/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/10/2023

Την 23η Οκτωβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/10/23

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/10/23

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω email), σήμερα την 16η του μηνός Οκτωβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., έως 15:15 μ.μ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟ

... Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτων - χώρων στάθμευσης και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης διακήρυξης....

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/10/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/10/2023

Την 11η Οκτωβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην 21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΣΤΗΝ 10η ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΕΞΠΟΤΡΟΦ, ΣΤΟ MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ (MEDITERRANEAN EXHIBITION CENTER) ΣΤΗ ΑΘΗΝΑ, 3-5/2/24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΣΤΗΝ 10η ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΕΞΠΟΤΡΟΦ, ΣΤΟ MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ (MEDITERRANEAN EXHIBITION CENTER) ΣΤΗ ΑΘΗΝΑ, 3-5/2/24

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει στη «10η Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ» η οποία έχει καθιερωθεί ως η πρώτη αμιγώς F2B έκθεση ....

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Τον επανακαθορισμό των Αντιδημάρχων του Δήμου Καρπάθου, με θητεία έως την λήξη της θητείας του Δημάρχου Καρπάθου δηλαδή έως τις 31-12-2023 από τη δημοσίευση κατά νόμο της παρούσας μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες διακριτές αρμοδιότητες του, ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Τον ορισμό Αντιδημάρχου του Δήμου Καρπάθου, με θητεία έως την λήξη της θητείας του Δημάρχου Καρπάθου δηλαδή έως τις 31-12-2023 από τη δημοσίευση κατά νόμο της παρούσας, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες διακριτές αρμοδιότητες ...