Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 13/5/24

Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 13/5/24

Την 13η Μαΐου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση ...

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/5/24

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/5/24

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί (μέσω email), την 1η του μηνός Μαΐου 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα από: 09:00 π.μ, 12:00 μ.μ. ....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 29-04-2024 έως την 08-05-2024 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρπάθου, ...

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 26/4/24

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 26/4/24

Την 26η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 11ηη Έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ...