Πρόσκληση για Τακτική  Συνεδρίαση της Κοινότητας Καρπάθου στις 15/6/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Κοινότητας Καρπάθου στις 15/6/2023

Την 16η Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/6/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/6/2023

Την 16η Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

Με τη λήξη  των φετινών εκδηλώσεων για τη μνήμη του  Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, ο Δήμος Καρπάθου εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Δημοτκό Σύμβουλο ..

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/4/2023

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/4/2023

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 30η του μηνός Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, ...

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/5/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/5/2023

Την 29η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/5/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/5/2023

Την 18η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/5/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/5/2023

Την 15η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/5/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/5/2023

Την 12η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12-05-2023 έως την 18-05-2023 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρπάθου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες...