ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα, 19:00 μ.μ. σε 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής του Δημοτικού συμβουλίου...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 8/4/24 στις 1ΜΜ

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 8/4/24 στις 1ΜΜ

Την 8η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ..

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 8/4/24 στις 12ΜΜ

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 8/4/24 στις 12ΜΜ

Την 8η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 8ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ..

Ορισμός Αναπληρωτή του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού για συγκεκριμένο χρόνο

Ορισμός Αναπληρωτή του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού για συγκεκριμένο χρόνο

ΟΡΙΖΕΙ Αναπληρωτή Αντιδήμαρχο για το διάστημα 3/04/2024 έως και 09/04/2024 την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας-Πολεοδομικής Οργάνωσης την Δημάρχου Θεοχαρούλα λόγω απουσίας των Αντιδημάρχων Πρωτόπαπα Νικολάου και του Αντιδημάρχου Μηλιού Αναστάσιου...

Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου με αριθμ. 04/2024 για τον Ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Καρπάθου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου με αριθμ. 04/2024 για τον Ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Καρπάθου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μηλιού Αναστάσιου αφαιρώντας τα θέματα Προσχολικής Αγωγής – Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών που πλέον θα ασκούνται από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Χαλκιά Ιωάννη ...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 31 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 31 Μαρτίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 31-3-2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεσοχωρίου, του οποίου είστε νόμιμα μέλη....

Ο Δήμος Καρπάθου Πρωτοπορεί στην Κοινωνική Καινοτομία και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Ο Δήμος Καρπάθου Πρωτοπορεί στην Κοινωνική Καινοτομία και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Στο πλαίσιο της πρόσφατης επιτυχημένης ημερίδας που διοργάνωσε το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου την Τετάρτη 20/03 με θέμα την κοινωνική καινοτομία μέσω δράσεων και καλών πρακτικών, ο Δήμος Καρπάθου διακρίθηκε για την ...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/3/24

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/3/24

Την 29η Μαρτίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 7ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ..

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 29/3/24

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 29/3/24

Την 29η Μαρτίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 7ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ..