ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας ήταν ένας από τους κύριους στόχους που είχα θέσει από την ανάληψη των καθηκόντων μου. Σε τετραμερή συνεννόηση μεταξύ εμού, του Υπουργού Επικρατείας, του Υπουργού Ναυτιλίας καθώς και εκπροσώπων Ναυτιλιακών Εταιρειών υπήρξε η δρομολόγηση από το τέλος του 2019 μίας βιώσιμης λύσης η οποία θα αναβάθμιζε τις υπηρεσίες για το Νησί μας με τον παρακάτω τρόπο: Αιτία της δεκαημερης καθυστέρησης αποτέλεσε σπάσιμο στους διάχυτες του που βρίσκονται στην βάση του ενός φίλτρου, γεγονός που προξενήθηκε κατά την μεταφορά του εντελώς νέου μηχανήματος...

Πρόσκληση για Έκτακτη δια ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/6/22

Πρόσκληση για Έκτακτη δια ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/6/22

Την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μμ καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ...

Πρόληψη αποφυγής περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου  COVID-19

Πρόληψη αποφυγής περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου COVID-19

Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται έξαρση των κρουσμάτων του ιού Covid-19 στο νησί μας. Για να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου COVID-19, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι της Καρπάθου να αποφεύγουν συγκεντρώσεις....

Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/6/22

Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/6/22

Την 21η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11: 30 πμ – 12: 00 μμ καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς και μέσω τηλεφώνου για το κατωτέρω κατεπείγον θέμα:

Απάντηση στο δημοσίευμα για τον έλεγχο του Δήμου Καρπάθου

Απάντηση στο δημοσίευμα για τον έλεγχο του Δήμου Καρπάθου

Σχετικά με δημοσιεύματα στο τύπο για τον έλεγχο των απευθείας αναθέσεων του Δήμου Καρπάθου, από το Ελεγκτικό Συνέδριο έχω να δηλώσω το εξής: Είναι μια ελεγκτική διαδικασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου που προβλέπεται Αιτία της δεκαημερης καθυστέρησης αποτέλεσε σπάσιμο στους διάχυτες του που βρίσκονται στην βάση του ενός φίλτρου, γεγονός που προξενήθηκε κατά την μεταφορά του εντελώς νέου μηχανήματος...

Πρόσκληση για Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/6/22

Πρόσκληση για Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/6/22

Την 23η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, με τα εξής θέματα:

Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/6/22

Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/6/22

Την 17η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19: 00 μμ – 19: 30 μμ καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

Από σήμερα το μεσημέρι μπήκε σε λειτουργία το ταχυδιυλιστήριο του Φράγματος. Αιτία της δεκαημερης καθυστέρησης αποτέλεσε σπάσιμο στους διάχυτες του που βρίσκονται στην βάση του ενός φίλτρου, γεγονός που προξενήθηκε κατά την μεταφορά του εντελώς νέου μηχανήματος...

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ

Η Αιολική ΑΕ είναι δεδομένο ότι πρέπει να βρει τον βηματισμό της, ωστόσο πρέπει να γίνει οργανωμένα και συνολικά αναμορφώνοντας την ως μία Αναπτυξιακή εταιρεία που θα δώσει δύναμη και ώθηση για τις μεγάλες δράσεις του Δήμου Καρπάθου στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Νησιωτικότητας...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

...πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας στα όρια του Δήμου Καρπάθου και ειδικότερα την πρόσληψη των κάτωθι ατόμων:...