Καθορισμός και τρόπος είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2024

Καθορισμός και τρόπος είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2024

Στην Κάρπαθο σήμερα 08-08-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση διά ζώσης. Ύστερα από την με αριθμό πρωτ.13891/03-04-2024πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζή...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα, 19:00 μ.μ. σε 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής του Δημοτικού συμβουλίου...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 8/4/24 στις 1ΜΜ

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 8/4/24 στις 1ΜΜ

Την 8η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Καταβάλλοντας η Υπηρεσία μας συντονισμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας, σας παρακαλούμε για τη δική σας συμπαράσταση. Σας ζητούμε να είστε οικονομικοί και προσεκτικοί με τη διαχείριση του νερού.....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απεντόμωσης και απολύμανσης στην Παιδική Χαρά στα Πηγάδια Καρπάθου και συνεπώς είναι ανοιχτή ξανά για μικρούς και μεγάλους! Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας....

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 8/4/24 στις 12ΜΜ

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στις 8/4/24 στις 12ΜΜ

Την 8η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 8ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ..

Ορισμός Αναπληρωτή του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού για συγκεκριμένο χρόνο

Ορισμός Αναπληρωτή του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού για συγκεκριμένο χρόνο

ΟΡΙΖΕΙ Αναπληρωτή Αντιδήμαρχο για το διάστημα 3/04/2024 έως και 09/04/2024 την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας-Πολεοδομικής Οργάνωσης την Δημάρχου Θεοχαρούλα λόγω απουσίας των Αντιδημάρχων Πρωτόπαπα Νικολάου και του Αντιδημάρχου Μηλιού Αναστάσιου...

Καθαρισμός οικοπέδων που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών από ξηρά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά

Καθαρισμός οικοπέδων που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών από ξηρά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπάθου ενημερώνει ότι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι τουλάχιστον 100 μέτρων από τα όρια τους,...

Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου με αριθμ. 04/2024 για τον Ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Καρπάθου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου με αριθμ. 04/2024 για τον Ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Καρπάθου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μηλιού Αναστάσιου αφαιρώντας τα θέματα Προσχολικής Αγωγής – Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών που πλέον θα ασκούνται από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Χαλκιά Ιωάννη ...