Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/2023

Την 7η Αυγούστου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα::..

ΑΝΑΚ. ΣΟΧ 1/2023 ΚΩΔ 102: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚ. ΣΟΧ 1/2023 ΚΩΔ 102: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

...Την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από ...

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουλίου 2023

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔήμουΚαρπάθου,ηοποίαθαπραγματοποιηθεί(μέσω email), την 26η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 τουν. 3852/2010...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/7/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/7/2023

Την 25η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην 16η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/7/2023

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/7/2023

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 28η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ.,..

Έκκληση για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε πυρόπληκτες περιοχές

Έκκληση για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε πυρόπληκτες περιοχές

Ο Δήμος Καρπάθου κάνει έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας, όσοι μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους που καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες να σβήσουν την φωτιά αλλά και για εκείνους που δεν μπορούν να μείνουν στα καταλύματα τους....

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/7/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/7/2023

Την 19η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Η Κάρπαθος προβάλλεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό με  ενέργειες του Δήμου

Η Κάρπαθος προβάλλεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό με ενέργειες του Δήμου

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ενέργειες εξωστρέφειας του Δήμου Καρπάθου. Το διάστημα 13-20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη του πολύπειρου Βρετανού δημοσιογράφου Malcolm Tattersall...