Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/5/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/5/2023

Την 18η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Εκλογές, στα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που περιλαμβάνονται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω και έχουν καθοριστεί...

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/5/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/5/2023

Την 15η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/5/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/5/2023

Την 12η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12-05-2023 έως την 18-05-2023 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρπάθου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/5/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/5/2023

Την 8η Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Μαϊου 2023

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Μαϊου 2023

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 05η του μηνός Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.,....

Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων

Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων

Ενόψει της νέας καλοκαιρινής περιόδου σας ενημερώνουμε ως προς την κατάληψη δημοτικών χώρων ισχύουν τα εξής: Σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,9,13 του άρθρο 13 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν.1416/84, 26 του Ν.1416/84, 26 του Ν.1828/89 και 6 του Ν.1900/90, ορίζονται ότι:...