ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκμίθωση κτιρίου επιβατών στον Λιμένα Πηγαδίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκμίθωση κτιρίου επιβατών στον Λιμένα Πηγαδίων

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κτιρίου επιβατών που βρίσκεται στην Χερσαία Λιμενική Ζώνη Πηγαδίων Καρπάθου. Ο Διαγωνισμός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κτιρίου επιβατών στο Λιμάνι Πηγαδίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κτιρίου επιβατών στο Λιμάνι Πηγαδίων

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κτιρίου επιβατών που βρίσκεται στην Χερσαία Λιμενική Ζώνη Πηγαδίων Καρπάθου. Ο Διαγωνισμός θα