Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 30/10

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 30/10

Σας καλούμε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020)...

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 29/10

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 29/10

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε την Πέμπτη στις 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00πμ, στο Κοινοτικό Κατάστημα Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου, όπου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:....