Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μενετών στις 31 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μενετών στις 31 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Μενετών στις 31/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μενετών, του οποίου είστε νόμιμα μέλη....

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Καρπάθου στις 30 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Καρπάθου στις 30 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Απερίου στις 29/01/2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απερίου του οποίου είστε νόμιμα μέλη ,....

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Απερίου στις 29 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Απερίου στις 29 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Απερίου στις 29/01/2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απερίου του οποίου είστε νόμιμα μέλη ...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Σποών στις 30 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Σποών στις 30 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Σποών στις 30/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σποών, του οποίου είστε νόμιμα μέλη...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Βωλάδας στις 30 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Βωλάδας στις 30 Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Βωλάδας στις 30/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Βωλάδας, του οποίου είστε νόμιμα μέλη...

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 30/10

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 30/10

Σας καλούμε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020)...

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 29/10

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 29/10

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε την Πέμπτη στις 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00πμ, στο Κοινοτικό Κατάστημα Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου, όπου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:....