Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μενετών στις 20 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μενετών στις 20 Ιουνίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Μενετών στις 20/06/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μενετών, του οποίου είστε νόμιμα μέλη....

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Βωλάδας στις 5 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Βωλάδας στις 5 Ιουνίου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Κωνσταντίνος Λειβαδιώτης» στις 05/06/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Βωλάδας, ...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 21 Μαϊου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 21 Μαϊου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καρπάθου στις 21-5-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., σε έκτκατη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεσοχωρίου, του οποίου είστε νόμιμα μέλη....

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Απερίου στις 18 Μαϊου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Απερίου στις 18 Μαϊου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Απερίου στις 18/05/2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απερίου του οποίου είστε νόμιμα μέλη ...

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 17 Μαϊου 2024

Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 17 Μαϊου 2024

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καρπάθου στις 17-5-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεσοχωρίου, του οποίου είστε νόμιμα μέλη....