ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Εκμίσθωση χώρων αιγιαλού στις παραλίες του Δήμου για τοποθέτηση ομπρελών και θαλασσίων σπορ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Εκμίσθωση χώρων αιγιαλού στις παραλίες του Δήμου για τοποθέτηση ομπρελών και θαλασσίων σπορ 2020

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων αιγιαλού και παραλίας όπως αυτοί αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες του άρθρου 1 και το επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, για το έτος 2020.....

Διακήρυξη μίσθωσης αποθήκης και συνεργείου

Διακήρυξη μίσθωσης αποθήκης και συνεργείου

Προκηρύσσουμε δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτων - χώρων στάθμευσης και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης....

Διακήρυξη μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων

Διακήρυξη μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων

Προκηρύσσουμε δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτων - χώρων στάθμευσης και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοση (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης...

Διακήρυξη μίσθωσης αποθήκης και συνεργείου

Διακήρυξη μίσθωσης αποθήκης και συνεργείου

Προκηρύσσουμε δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτων - χώρων στάθμευσης και καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης....

Πρόσκληση για υποβολή προφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας περισυλλογής ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Καρπάθου

Πρόσκληση για υποβολή προφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας περισυλλογής ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Καρπάθου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή της υπηρεσίας περισυλλογής ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Καρπάθου. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ παραχώρησης μιας θέσης περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ παραχώρησης μιας θέσης περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Καρπάθου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ  Κάρπαθος, 17-01-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπάθου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων δημοτικής ενότητας Καρπάθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων δημοτικής ενότητας Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την, με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» εκτιμώμενης αξίας € 20.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί