«Στο δρόμο απ’ του Απέρι, στις Μενετές, είναι ο τάφος του Ιγιανή και της γυναίκας του. Εκεί έχουν θαμμένο έναν αντρειωμένο»

Ο Γερμανός φιλόλογος και αρχαιολόγος, ο φιλέλληνας Λουδοβίκος Ρος, αναφέρεται στη σχετική παράδοση που μιλά για τον τάφο του Διγενή και της γυναίκας του, που είναι δύο λαξευμένοι σαρκοφάγοι στον αγροτικό δρόμο Απερίου Μενετών, στην περιοχή που ονομάζεται Κούρι.

«Εδώ», γράφει, «είναι θαμμένος ένας ανδρειωμένος άνδρας».

Την ίδια παραδοχή βρίσκουμε και στο μνημειώδες έργο «Παραδόσεις», του θεμελιωτή της ελληνικής λαογραφίας Νικόλαου Πολίτη.