Ένα από τα καλύτερα σωζόμενα μνημεία της Καρπάθου είναι το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο.

Βρίσκεται στο Λευκό, 30 χιλιόμετρα απ’ την πόλη, στη νοτιοδυτική ακτή του νησιού και είναι μία υπόγεια δεξαμενή, λαξευτή στο βράχο, που αποτελείται από κεντρική ορθογώνια αίθουσα διαστάσεων 4X9 μ. με τρεις σειρές πεσσών.

Σε αυτούς στηρίζονται τέσσερις σειρές ορθογωνίων πλακών που σχηματίζουν την οροφή της…

Στη βόρεια στενή και στην ανατολική, μακριά πλευρά της, ανοίγονται επτά συνολικά τυφλές στοές με θολωτή οροφή, τα εσωτερικά τοιχώματα των οποίων και η οροφή, όπως και τα τοιχώματα της κεντρικής αίθουσας, είναι επιχρισμένα με παχύ στρώμα υδραυλικού κονιάματος.

Εντυπωσιακό, καλοδιατηρημένο, δροσερό υπόγειο, όπου επικρατεί ησυχία και υγρασία στο εσωτερικό του.