Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9/2/24

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9/2/24

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω email), την 09η του μηνός Φεβρουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.,..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συναντήσεις Δημάρχου Καρπάθου σε Αθήνα και Ρόδο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συναντήσεις Δημάρχου Καρπάθου σε Αθήνα και Ρόδο

Σε πολύ καλό κλίμα και με διάθεση συνεργασίας,ολοκληρώθηκε το μπαράζ συναντήσεων του Δημάρχου Καρπάθου Μιχαήλ Φελλουζή στην Αθήνα και Ρόδο την προηγούμενη εβδομάδα (30/01-04/01). Συγκεκριμένα...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

.... ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ Την πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με ειδίκευση σε θέματα τουρισμού, προβολής και διαφήμισης ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

.... ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ Την πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, πτυχιούχου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Δομικών Έργων της ημεδαπής ή ισότιμο...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Προμήθεια  Ζωοτροφών στο Δήμο Καρπάθου  για Αδέσποτα  Ζώα Συντροφιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Προμήθεια Ζωοτροφών στο Δήμο Καρπάθου για Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 235/05-02-2024 απόφασης Δημάρχου,εγκρίθηκε η ανάθεση για την προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Η συνολική αξία της ανάθεσης ανέρχεται στα 17.693,56 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%...