ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών

  Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο ΚΟΠΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση για το Δημοτικό Στάδιο Καρπάθου

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο ΚΟΠΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση για το Δημοτικό Στάδιο Καρπάθου

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δημοτικό Στάδιο Καρπάθου, στο Απέρι, πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και του χλοοτάπητα, στον οποίο έγινε ψεκασμός με φυτοφάρμακα. Για λόγους ασφαλείας και δημόσιας υγείας, το