Όσα άτομα (κάτοικοι του Δήμου Καρπάθου):
α. Δεν μπορούν να μετακινηθούν από τις κατοικίες τους (ηλικιωμένοι, άτομα με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, ανοσοκαταστολή και χρόνιες νόσους όπως καρδιακή νόσο, αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια – αιμοκαθαιρόμενοι, νευρομυϊκά ή νευρολογικά νοσήματα καθώς και χρόνια αναπνευστικά προβλήματα όπως ΧΑΠ και βρογχικό άσθμα, εγκυμονούσες και θηλάζουσες).
β. Είναι άποροι ή οικονομικά αδύναμοι
μπορούν να δηλώσουν τα στοιχεία τους και σε ποια ομάδα ανήκουν και να εγγραφούν στην ειδική φόρμα που ακολουθεί και η οποία αποτελεί τμήμα της ολοκληρωμένης πλατφόρμας της νέας δομής φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες "Μένουμε Σπίτι".
Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας βοήθεια και η αποθήκευση και χρήση τους διέπεται αυστηρά από την ελληνική και  ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατά δήλωσή μου ανήκω στην

Παρακαλούμε αναφέρατε τους λόγους μη δυνατότητας μετακίνησης από το σπίτι (π.χ. ηλικιωμένοι, άτομα με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, ανοσοκαταστολή και χρόνιες νόσους όπως καρδιακή νόσο, αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια – αιμοκαθαιρόμενοι, νευρομυϊκά ή νευρολογικά νοσήματα καθώς και χρόνια αναπνευστικά προβλήματα όπως ΧΑΠ και βρογχικό άσθμα, εγκυμονούσες και θηλάζουσες).

απαιτούμενη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 07/04/1966)

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ


Παρακαλούμε δηλώστε τις ανάγκες εξυπηρέτησής σας (μία ή περισσότερες επιλογές).

Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης (π.χ. αποστολή φαρμάκων)

Παροχής ειδών πρώτης ανάγκης (π.χ. τρόφιμα)

Υποστήριξη στην πρόσβαση και εξυπηρέτηση τους από τις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους.

Διεκπεραίωση αιτημάτων για την παραλαβή αιτήσεων και την παράδοση πιστοποιητικών για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.

Κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού.

Παρακαλούμε διευκρινίστε τη συναφή εργασία.

Παρακαλούμε προσθέστε οτιδήποτε θα μας διευκολύνει να σας βοηθήσουμε.