Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #e7f2f8;background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}