ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καρπάθου, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Λειβαδιώτης, την 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα