Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με επιβατηγά οχήματα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με επιβατηγά οχήματα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων

Κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που επιθυμεί να αντικαταστήσει το ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκίνητό του, το οποίο έχει έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητο από (6) έως εννέα (9) θέσεις,

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 30/10

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 30/10

Σας καλούμε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020)...

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 29/10

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ολύμπου στις 29/10

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε την Πέμπτη στις 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00πμ, στο Κοινοτικό Κατάστημα Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου, όπου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:....