Στο κέντρο της Αρκάσας λειτουργεί μουσείο, με ιστορικά, αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και εκκλησιαστικά, παραδοσιακά αντικείμενα.

Τα ευρήματα προέρχονται από την Ακρόπολη της Αρκεσίας, αλλά και από την εκκλησία της Αγίας Αναστασίας, η οποία βρισκόταν στο σημείο που σήμερα είναι χτισμένη η εκκλησία της Αγίας Σοφίας.