Ένα από τα καλύτερα σωζόμενα μνημεία της Καρπάθου. Βρίσκεται στο Λευκό, στη νοτιοδυτική ακτή του νησιού. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η υπόγεια δεξαμενή, λαξευτή στο βράχο.

Αποτελείται από κεντρική ορθογώνια αίθουσα διαστάσεων 4X9 μ. με τρεις σειρές πεσσών, στους οποίους στηρίζονται τέσσερις σειρές ορθογωνίων πλακών που σχηματίζουν την οροφή της.

Στη βόρεια στενή και στην ανατολική μακριά πλευρά της ανοίγονται επτά συνολικά τυφλές στοές με θολωτή οροφή. Τα εσωτερικά τους τοιχώματα και η οροφή, όπως και τα τοιχώματα της κεντρικής αίθουσας, είναι επιχρισμένα με παχύ στρώμα υδραυλικού κονιάματος.