Στα Πηγάδια, στην αρχή του δρόμου που οδηγεί στο Aπέρι, έχουν αποκαλυφθεί τα ερείπια της Αγίας Φωτεινής, τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 5ου – 6ου αιώνα στη θέση «’Αφωτη». Η εκκλησία με πλούσιο μαρμάρινο εσωτερικό διάκοσμο, βρίσκεται στη θέση όπου πιθανότατα προϋπήρχε αρχαίο ιερό.