Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (από 1/1/2021 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 13:24:5275-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας αιγιαλού και παραλίας της 23-05-2023ΨΣ8ΞΩΕ0-969ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2023
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 09:35:3865-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή Δωρεάς που αφορά την Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων στην Κοινοτική Οδό Απερίου Δήμου ΚαρπάθουΨΓΟ0ΩΕ0-ΗΙΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2023
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 09:09:3864-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση των όρων Διακήρυξης Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Καρπάθου6Ν8ΩΩΕ0-ΒΘΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64-2023
29/05/2023 03:00:0031/05/2023 13:45:0569-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή ¨Αμμοοπή¨ της Τ.Κ. Μενετών μέχρι τα τουριστικά καταλύματα της εταιρείας ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΙΚΕΡ9ΣΥΩΕ0-ΗΛΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:25:3067-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επαύξηση ισχύος από 35 KVA σε 55 KVA της παροχής με αριθμό 52915146-01 στην περιοχή ¨ΓΙΑΝΙΟΥ ΑΡΔΑΝΙΡΩΤ0ΩΕ0-47ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2023
29/05/2023 03:00:0030/05/2023 14:15:3574-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ; Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα «Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα με σκοπό την τουριστική προβολή της Καρπάθου6Σ2ΚΩΕ0-ΙΟΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:17:3966-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη εισηγητικής έκθεσης Α τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023.Ψ59ΣΩΕ0-ΓΧΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 14:45:1373-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», με σκοπό την συν διοργάνωση του πρώτου RUNKARPATHOS στις 4/6/2023ΡΨΨΙΩΕ0-Ο00ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:29:1168-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: “Νέα επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/Σ για την τοποθέτηση 7 ΦΣ σε νέους στύλους και 1 νέας παροχής δημοτικού φωτισμού κατόπιν αιτήσεως, από κεντρικό περιφερειακό δρόμο Μενετών έως το δημοτικό κτήριο του γηπέδου (5χ5) της Τ.Κ. ΜενετώνΨ0Υ2ΩΕ0-69ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:38:2770-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/Σ για την κατασκευή ΦΟΠ κατόπιν αιτήσεως, από επαρχιακή οδό Διαφανίου -Ολύμπου, από την οικία Μπαλάσκα Ιωάννη έως την περιοχή Δρόση και την οικία του κ. Λιορεϊση ΝικόλαουΡΩ2ΛΩΕ0-ΒΗΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:48:5871-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Ε΄ κατανομή έτους 2023» ποσού 99.860,00 ευρώ6ΟΨΦΩΕ0-ΤΚ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:58:5672-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ από 02-03-2023 έως 02-05- 2023» ποσού 1252,30 ευρώΡΩΠΞΩΕ0-1ΦΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 15:08:2363-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση και Κατανομή πίστωσης για την ετήσια εκδήλωση τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα ΗλιάκηΡ1ΩΥΩΕ0-ΓΞΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 15:06:0562-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και έγκριση θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου ΕμπορίουΡΤ4ΩΩΕ0-Η55ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 15:01:1361-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡ47ΠΩΕ0-ΚΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:36:0550-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή Άμμοοπή΄της Τ.Κ Μενετών μέχρι τα τουριστικά καταλύματα της εταιρείας ¨ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε9ΚΣ4ΩΕ0-Β6ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:10:4544-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2023» ποσού 60.000,00 ευρώ9ΕΞ2ΩΕ0-ΜΟΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:12:0845-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Δ΄ κατανομή έτους 2023» ποσού 99.860,00 ευρώΩ8ΜΑΩΕ0-6ΛΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:17:2546-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «1η, 2η, και 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2023 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων» ποσού 52.830,00 ευρώ9ΡΦΔΩΕ0-82ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:20:5147-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 Β΄ Κατανομή» ποσού 22.360,00 ευρώΨΣΣΚΩΕ0-Ψ7ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:25:5848-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Καρπάθου έτους 2023Ψ3ΙΦΩΕ0-ΙΧ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:31:3049-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Νέα επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/Σ για την τοποθέτηση 7 ΦΣ σε νέους στύλους και 1 νέας παροχής δημοτικού φωτισμού κατόπιν αιτήσεως, από κεντρικό περιφερειακό δρόμο Μενετών έως το δημοτικό κτήριο του γηπέδου (5χ5) της Τ.Κ. Μενετών».6ΝΚ9ΩΕ0-Φ3ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 12:17:5859-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για Αντικατάσταση αποχετευτικών δικτύων Καρπάθου9ΚΙ2ΩΕ0-3ΘΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 11:31:2251-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Επαύξηση ισχύος από 35 KVA της παροχής με αριθμό 52915146-01 στην περιοχή ΄ΓΙΑΝΙΟΥ ΑΡΔΑΝΙ9ΔΕΘΩΕ0-64ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 11:36:2452-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/Σ για την κατασκευή ΦΟΠ κατόπιν αιτήσεως, από επαρχιακή οδό Διαφανίου -Ολύμπου, από την οικία Μπαλασκα Ιωάννη έως την περιοχή Δρόση και την οικία του κ. Λιορεϊση Νικολάου».69ΧΧΩΕ0-28ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 11:50:3153-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. για τον Δήμο Καρπάθου».6Λ2ΓΩΕ0-Η2ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 11:57:2255-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΡΤΩΝΑ».6Β9ΕΩΕ0-9ΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 12:00:3956-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση Πίστωσης για εργασίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Καρπάθου».9ΞΣΠΩΕ0-2ΝΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 12:06:1257-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή ένταξης του έργου του Δήμου Καρπάθου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».9ΠΝΡΩΕ0-Ο0ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 12:10:3458-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού ποσού 1.476.418,40 € , για την εκτέλεση έργου «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου».63Χ0ΩΕ0-Ζ9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 12:21:4660-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών 1 και 2 (διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών) διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο ΚαρπάθουΨ7Υ3ΩΕ0-ΣΤΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2023
15/05/2023 03:00:0015/05/2023 15:26:4754-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς προσωπικού. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».9ΕΩΟΩΕ0-ΘΒΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 14:53:5442-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΩ896ΩΕ0-ΡΛ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 14:59:0343-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αρ.40/2023 Απόφασης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΡ4Σ6ΩΕ0-ΨΞΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 11:01:4041-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2023.ΨΛΜΓΩΕ0-Ξ3ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 10:51:1939-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον9ΓΗ2ΩΕ0-Τ12ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39-2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 12:10:4540-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2. Έγκριση σχεδίου πρότασης διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025.69ΛΒΩΕ0-3ΘΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2023
26/04/2023 03:00:0027/04/2023 15:15:5737-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα «Τιμητικές Διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών9ΠΡΣΩΕ0-Ε7ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37-2023 Ο.Ε
26/04/2023 03:00:0027/04/2023 11:25:5738-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας6906ΩΕ0-ΩΧΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2023 Ο.Ε
26/04/2023 03:00:0027/04/2023 11:22:0536-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΟ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ, για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Καρπάθου μέσω διαφημιστικής καμπάνιας από εταιρία τουριστικού Μάρκετινγκ του εξωτερικού9ΣΗΜΩΕ0-ΠΘ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2023
26/04/2023 03:00:0027/04/2023 11:18:5135-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡΕΓΤΩΕ0-ΤΧΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2023 Ο.Ε
11/04/2023 03:00:0011/04/2023 14:00:5134-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης του Έργου: «Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων ΔΕ Καρπάθου» με αρ. πρωτ. 4384/03-04-20239ΛΩΥΩΕ0-Π1ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 10:28:0423-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Άσκηση η μη προσφυγής κατά της με αρ. 3/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου68Β8ΩΕ0-16ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 09:27:182-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Δικαιούμενο ποσό Δήμων Δωδεκανήσου από τα έσοδα φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2022» ποσού 950.000,00 ευρώΨ32ΞΩΕ0-ΤΥΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 09:57:3622-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση η μη προσφυγής κατά της με αρ. 4/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου6Π17ΩΕ0-ΖΟ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 09:41:1621-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Γ΄ Κατανομή έτους 2023 » ποσού 99.860,00 ευρώ6Α3ΗΩΕ0-Μ7ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 11:13:0924-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση η μη προσφυγής κατά της με αρ. 2/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίουΨΕΡ1ΩΕ0-712ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 11:56:0926-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025ΨΛ8ΑΩΕ0-2Ρ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 14:24:2327-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Δαπάνης Μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023» ποσού 12.627,00 ευρώΨΡΠΕΩΕ0-ΥΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 15:48:5432-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Πρόστιμα ΚΟΚ Διμήνου από 03-01-2023 έως και 01-03-2023» ποσού 95,65 ευρώ66Ο2ΩΕ0-Θ4ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 15:57:4731-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 1ης δόσης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» ποσού 29.850,00 ευρώ9ΣΡ5ΩΕ0-Κ4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 17:11:3128-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού και τρόπου είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 202396ΨΒΩΕ0-ΔΞΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 14:38:3725-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:1. Έγκριση υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2022 για εκτέλεση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων.9Σ7ΞΩΕ0-ΧΚ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 11:27:3812-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: 12. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση 7-04-2023 στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου λόγω κωλύματος του Νομικού του Δήμου Καρπάθου9ΨΟΚΩΕ0-6Ο3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 10:40:0419-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ O.E ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Δαπάνης Μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023» ποσού 12.627,00 ευρώ99ΚΩΩΕ0-ΞΥΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 16:05:0118-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ. Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣΡΑΙ5ΩΕ0-ΑΔΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 16:30:2517-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης6ΖΙΦΩΕ0-775ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2023
24/02/2023 02:00:0024/02/2023 16:33:5216-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αιτιολογική έκθεση της Οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 20239ΙΑΧΩΕ0-ΗΝ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2023
24/02/2023 02:00:0024/02/2023 16:14:3715-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Β΄¨κατανομή έτους 2023 ποσού 107.848,80 ευρώΡ6ΤΔΩΕ0-7ΨΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2023
24/02/2023 02:00:0024/02/2023 16:05:4414-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡΡΩΦΩΕ0-ΜΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2023
21/02/2023 02:00:0013/03/2023 09:46:3807-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορούν Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 ποσού 33.540,00 ευρώΨΒ5ΔΩΕ0-Λ7ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ07-2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 14:50:0202-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά Πρόστιμα Κ.Ο.Κ διμήνου από 02-11-2022 έως και 02-01-2023, ποσού 761,05 ευρώΩΧΟ9ΩΕ0-Ν45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ05-2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 14:43:13006-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Α΄ κατανομή έτους 2023» ποσού 91.192,15 ευρώ6ΜΞΩΩΕ0-ΒΦ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ06-2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 14:22:3708-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή άσκηση προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου κατά της με αριθμό 1/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου6ΞΣΝΩΕ0-Ξ6ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ08-2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 14:19:049-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου.ΩΧΚΠΩΕ0-ΤΗ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ09-2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 14:07:1510-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχέδιο Διακήρυξης για Εκποίηση Παραγωγικών Ζώων6Φ53ΩΕ0-ΓΞΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2023
17/02/2023 02:00:0017/02/2023 12:51:4012-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου έτους 2023.ΩΧ60ΩΕ0-9ΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2023
17/02/2023 02:00:0017/02/2023 13:15:2711-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου έτους 2023.Ψ1ΒΞΩΕ0-ΝΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2023
15/02/2023 02:00:0015/02/2023 20:14:38Απόφαση ΟΕ 13/2023 με θέμα: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προυπολογισμού έτους 2023.6ΑΡΑΩΕ0-7ΦΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ3/15-02-2023
13/01/2023 02:00:0013/01/2023 08:02:3904-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ του έτους 2023ΨΛΤΘΩΕ0-69ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04-2023
12/01/2023 02:00:0012/01/2023 10:36:5203-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος παράτασης χρόνου παράδοσης προμήθειας Ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου – ΟΜΑΔΑ 1 μελέτης» (Αριθμ. Σύμβασης: 8042/25-10-2022), της αναδόχου εταιρείας: ΜΗΛΙΩΝΗΣ Κ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Β. & ΣΙΑ ΕΕ έως 25-01-20239ΚΛΕΩΕ0-Ρ8ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03-2023
11/01/2023 02:00:0012/01/2023 10:06:1202-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανάθεσης άμεσης και επιτακτικής ανάγκης αποκατάστασης ζημιών των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης λόγω του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016)6ΟΨΚΩΕ0-ΣΙ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ02-2023
11/01/2023 02:00:0012/01/2023 09:38:0501-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΡ9ΘΓΩΕ0-ΖΓ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ01-2023
30/12/2022 02:00:0016/01/2023 09:33:1899-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αδείας της Δημοτικής Συμβούλου Φελλουζή Ευαγγελίας9ΗΖΖΩΕ0-ΩΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2022
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 12:58:35307-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων προμήθειας φωτιστικών σωμάτων και ιστών ΔΕ Καρπάθου6Κ74ΩΕ0-9ΜΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ307-2022
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 11:17:33302-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων προμήθειας : Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στην Δ.Ε Καρπάθου».ΨΖΜ2ΩΕ0-Δ1ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ302-2022
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 11:05:56301-2022ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων προμήθειας : Προμήθεια οχημάτων και Μηχανημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου ΚαρπάθουΨΖΟΦΩΕ0-9ΙΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ301-2022
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 08:57:47310-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου Καρπάθου63ΔΓΩΕ0-3ΝΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ310-2022
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 08:49:10309-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για α) 10η 11η και 12η Μηνιαία τακτική επιχ/ση ,β) Τέλη διαφήμισης, γ) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, δ) Προμήθεια ΤΠΔ από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας και ε) Προμήθεια ΤΠΔ από Τέλη Διαφήμισης σε εκτέλεση της αριθμ. 86186/22, 87403/22 και 87400/22 χρηματικών εντολών του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την αριθμ. Πρωτ. 138216,138323,13845/23-12-2022 αναγγελία πίστωσης ποσού 52.830,00 ευρώΨ9ΓΣΩΕ0-ΥΛΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ309-2022
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 08:31:35308-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩ23ΜΩΕ0-ΘΟΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ308-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 13:06:53303-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για «Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σε εκτέλεση της αρ. 17783/22 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 10.660,00 ευρώ.6Χ7ΙΩΕ0-ΠΣΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ303-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 11:25:53295-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/16 του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΜΕΝΕΤΩΝ63ΟΕΩΕ0-Θ1ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ295-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 11:42:56296-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/16 του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNRISE ΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΣΠΑΝΟΜΑΝΩΛΗ ΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΩΔΩ2ΩΕ0-ΕΕΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ296-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 11:55:49297-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/16 του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΨ23ΒΩΕ0-ΤΒΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ297-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 12:07:59298-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καρπάθου99ΖΟΩΕ0-2ΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ298-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 12:47:22300-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Αποδοχή δωρεάς της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Πολιτιστικού & Κοινωφελούς ‘Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» περί κάλυψης κόστους για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του 4θέσιου Δημοτικού Σχολείου Απερίου Καρπάθου6ΠΟΟΩΕ0-ΥΦΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ300-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 12:34:05299-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022 » σε εκτέλεση της αριθμ. 85557/22 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την αριθμ. Πρωτ. 137692/22-12-2022 αναγγελία πίστωσης ποσού 91871,20 ευρώ6ΝΖ1ΩΕ0-ΕΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ299-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 13:26:31304-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2022, Β΄ Κατανομή» σε εκτέλεση της αρ. 29922/22 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 21.320,00 ευρώ906ΨΩΕ0-Ι57ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ304-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 13:31:57305-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αποκατάστασης πάγιας προκαταβολής Τ.Κ Μεσοχωρίου ποσού 349,50 ευρώΨΜΨΝΩΕ0-161ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ305-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 13:40:31306-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αποκατάστασης πάγιας προκαταβολής Τ.Κ Καρπάθου ποσού 345,00 ευρώΨΗΡΦΩΕ0-ΩΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ306-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 11:30:56267-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού χρήση 2021ΨΖΗ5ΩΕ0-71ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ267-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 09:28:40294-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.)Ψ3Α5ΩΕ0-5ΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ294-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 09:15:55293-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.)60ΦΘΩΕ0-1ΑΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ293-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 09:05:43292-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.6ΘΥ2ΩΕ0-Τ0ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ292-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 08:52:45291-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.)Ψ3Ζ5ΩΕ0-9Υ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ291-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 08:42:23290-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.))»ΩΑΑΘΩΕ0-1ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ290-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 08:26:46289-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.ΚΨΙΑΝΩΕ0-ΕΝΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ289-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 08:18:14288-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.ΚΨΗ0ΔΩΕ0-1ΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ288-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 09:56:57284-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Προσφυγής στην διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την έκτακτη προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις του τμήματος ΎδρευσηςΨ80ΟΩΕ0-10ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ284-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 09:22:43283-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ομάδας Β' ΛιπαντικώνΨΑΓ0ΩΕ0-ΩΨ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ283-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 08:58:31282-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση Παράτασης Σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση Στεγάστρων στάσεων» Πρόγραμμα Φιλόδημος.».6ΖΝ2ΩΕ0-76ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ282-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 11:31:26286-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ)ΨΠΤΝΩΕ0-ΡΦΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ286-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 10:22:16285-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ματαίωση διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Χλοοτάπητα και Λοιπών Υλικών για το Δημοτικό Στάδιο στην Θέση (Μαραθά).ΨΝ9ΨΩΕ0-ΞΦΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ285-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 15:24:58287-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.)ΨΖ10ΩΕ0-ΦΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ287-2022
16/12/2022 02:00:0020/12/2022 08:29:19ΑΠΟΦΑΣΗ 281-2022 Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για λήψη απόφασης για ανάκληση ορισμού υπόλογου του κ. Λάχανα Ιωάννη(λόγω προβλημάτων με την τράπεζα) και ο ορισμός νέου υπόλογου του Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Μαστρολέων ΙωάννηΨ6Ν8ΩΕ0-1ΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ281-2022
16/12/2022 02:00:0020/12/2022 08:24:46ΑΠΟΦΑΣΗ 280-2022 Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής6Τ1ΓΩΕ0-ΣΙΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ280-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 10:20:30279-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισήγηση υποκατάστασης αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6ΛΞ1ΩΕ0-ΨΛ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ279-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 09:51:20278-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισήγηση υποκατάστασης αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6102ΩΕ0-95ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ278-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 09:42:16277-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισήγηση υποκατάστασης αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου από ξενοδοχείο “Sunrise” έως φαρμακείο Τσακίρογλου και πεζόδρομο από Σπανομανωλή έως ΧρυσοχέρηΩ3Ι2ΩΕ0-ΒΕ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ277-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 09:25:48276/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αίτημα υποκατάστασης αναδόχου του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΝΕΩΩΕ0-Π5ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ276-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 09:16:33274/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 1. Αποδοχή πίστωσης που αφορά Δ΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ποσού 22.360,00 ευρώ».6Λ1ΓΩΕ0-Η1ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ274-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 13:21:07275-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 175/2021ΨΑ9ΔΩΕ0-ΤΟΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ275-2022
08/12/2022 02:00:0008/12/2022 12:22:38273-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.9ΨΒΔΩΕ0-Μ4ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ273-2022
08/12/2022 02:00:0008/12/2022 12:10:30272-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».ΨΓΜ2ΩΕ0-ΟΦΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ272-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 09:01:51263-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Β΄ δόση ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 5.855,44 ευρώΨΩ2ΦΩΕ0-ΤΧ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ263-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 09:08:02264-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην περιοχή Κάβος του Δήμου Καρπάθου6ΟΞΦΩΕ0-ΜΣΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ264-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 09:16:12265-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου λόγω άδειας του δικηγόρου του Δήμου ΚαρπάθουΨΡΖΗΩΕ0-ΦΙΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ265-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 13:01:50269-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αποκατάστασης πάγιας προκαταβολής Τ.Κ ΜεσοχωρίουΩΤΩΔΩΕ0-ΙΘΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ269-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 13:21:21270-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για « ΙΑ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 91.871,20 ευρώΩ2Τ4ΩΕ0-ΔΗ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ270-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 13:29:32271-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης εσόδων από εκταμίευση δανείου για την προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης διασφάλισης επάρκειας & βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου9ΣΡΨΩΕ0-ΨΚ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ271-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 16:18:30268-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση, αποδοχή και παραλαβή της προκαταρκτικής λιμενικής μελέτης, της οδικής σύνδεσης, της ακτομηχανικής αναγνώρισης και του ΠΠΠΑ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου6ΘΛΔΩΕ0-ΦΩΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ268-2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 15:31:36262-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για πρόστιμα Κ.Ο.Κ διμήνου από 02-09-2022 έως 02-11-2022 ποσού 251,50 ευρώΨΣΩΙΩΕ0-ΠΩΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ262-2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 15:24:10261-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Αγίου Νικολάου Σπόων6ΨΒΓΩΕ0-97ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ261-2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 15:11:37266-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ. Αρ. 260/2022 απόφαση της Ο.Ε με θέμα (α) Λήψη Απόφασης για αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης Α.Ε.Π.Ο. β) Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου) λόγω μη έκδοσης Α.Υ.Υ και λήψη νέας.ΨΟΧΑΩΕ0-Ζ7ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ266-2022
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 09:36:12260-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: α) Λήψη Απόφασης για αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης Α.Ε.Π.Ο. β) Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔήμουΨ6Ω8ΩΕ0-ΣΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ260-2022
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 09:29:23259-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο για σύνταξη πληρεξουσίων, για παράσταση σε δύο υποθέσεις στον Άρειο Πάγο62Τ6ΩΕ0-6ΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ259-2022
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 09:11:29258-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄ αρ. 1187/2022 απόφασης ΔημάρχουΨΚΜ2ΩΕ0-ΩΒΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ258-2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 13:08:00256-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοσης\ εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την επαύξηση ισχύος από 8 KVA σε 35 KVA της παροχής με αριθμό 52901100-01 στην περιοχή Απερίου Καρπάθου( Σχολείο Απερίου)6077ΩΕ0-ΩΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ256-2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 12:59:05255-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός Υπόλογου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αναγγελία προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέων παροχών ισχύος 25kva (NO 2) ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ 52917785 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου ηλεκτροδότηση τσιμετοκωλόνας, για να συνδεθεί γεώτρηση του Δήμου Καρπάθου στην περιοχή Κυμαριάρικα Πυλές Καρπάθου9Τ7ΨΩΕ0-2ΛΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ255-2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 12:50:56254-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής63Ι7ΩΕ0-ΚΓΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ254-2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 09:31:48257-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 20226ΝΑ8ΩΕ0-ΗΗ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257-2022
16/11/2022 02:00:0016/11/2022 14:47:38253-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 13/2022 Διαταγής Πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Καρπάθου6Μ1ΦΩΕ0-ΗΝΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ253-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 13:07:34246-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022ΨΧΜΕΩΕ0-5ΕΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ246-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:53:55243-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΕΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022ΩΑ4ΗΩΕ0-ΜΦΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ243-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 11:46:13252-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Γ΄ τριμήνου 2022 σωρευτικάΨΥ1ΑΩΕ0-9Φ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ252-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 11:57:48250-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Γ’ τριμήνου 20226ΕΦΔΩΕ0-8ΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ250-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 13:28:49244-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για: « I ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022".ΨΒΖ1ΩΕ0-ΤΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ244-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 13:17:18245-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για: « 7η 8η και 9η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΨ5ΠΝΩΕ0-2ΨΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ245-2022
09/11/2022 02:00:0011/11/2022 13:55:29251-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Γ’ τριμήνου 2022».Ψ2Ο1ΩΕ0-ΞΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ251-2022
09/11/2022 02:00:0010/11/2022 11:09:19242-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥΨΓΟΓΩΕ0-ΥΗ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ242-2022
09/11/2022 02:00:0011/11/2022 13:48:12249-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β’ τριμήνου 20226ΜΑΧΩΕ0-ΡΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ249-2022
08/11/2022 02:00:0009/11/2022 10:51:30247-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση κατανομής πίστωσης για την αναγγελία προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέων παροχών ισχύος 25 kva (NO 2) με αριθμό 52917785για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στην περιοχή Κυμαριάρικα Πυλές ΚαρπάθουΩ3ΘΑΩΕ0-ΘΕ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ247-2022
08/11/2022 02:00:0010/11/2022 15:35:13240-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ: Έγκριση της υπ΄ αρ. απόφασης 380/2022 Δημάρχου»ΨΕΑΩΩΕ0-Ν5ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ240-2022
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 15:11:48239-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για Έξοδα Συμμέτοχης του Δήμου Καρπάθου σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό65ΒΓΩΕ0-Ξ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ239-2022
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 15:06:43238-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση Πίστωσης για σίτιση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς».9ΖΥ0ΩΕ0-ΘΞΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ238-2022
08/11/2022 02:00:0009/11/2022 11:04:27248-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση κατανομής πίστωσης για την επαύξηση ισχύος από 8 KVA σε 35 KVA της παροχής με αριθμό 52901100-01 στην περιοχή Απερίου Καρπάθου( Σχολείο Απερίου)Ψ07ΠΩΕ0-ΒΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ248-2022
08/11/2022 02:00:0022/11/2022 13:09:35237-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση Πίστωσης για εργασίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου ΚαρπάθουΨ58ΕΩΕ0-Χ2ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ237-2022
08/11/2022 02:00:0010/11/2022 15:42:46241-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αρ. 1/2022 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου».ΡΠ39ΩΕ0-ΠΧΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ241-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:56:01234-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ « Ι ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 91871,20 ευρώ.6ΦΝ4ΩΕ0-6Ω7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ234-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:47:45233-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου ΚαρπάθουΨ67ΡΩΕ0-17ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ233-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:25:27232-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».ΨΓΧΨΩΕ0-ΔΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ232-2022
31/10/2022 02:00:0008/02/2023 11:59:16236-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.».ΨΡΣ8ΩΕ0-5Υ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ236-2022
31/10/2022 02:00:0002/11/2022 10:10:05235-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανανέωση /παράταση προγραμματικής σύμβασης γραφείου Ανταποκριτή ΔΥΠΑ.662ΚΩΕ0-ΖΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ235-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 09:09:11223-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΟΣΟΥ 78,51 ΕΥΡΩ.6ΑΜΩΩΕ0-ΖΒΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ223-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 08:25:02219-202 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ « Θ ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022».6ΔΜΔΩΕ0-ΑΧΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ219-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 08:38:31220-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ « ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 01- 07- 2022 ΕΩΣ 31- 08 -2022 » ΠΟΣΟΥ 3815,20.6ΣΗΟΩΕ0-ΡΜΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ220-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 08:50:01221-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥΩ277ΩΕ0-ΗΜΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ221-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 08:59:41222-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ » ΠΟΣΟΥ 39.944,00.Ψ0ΝΨΩΕ0-4ΙΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ222-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 10:17:14228-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου.».ΨΡ4ΗΩΕ0-ΘΩ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ228-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 09:21:21224-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ: «7η 8η και 9η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΠΟΣΟΥ 52.830,00 ΕΥΡΩ6ΦΤΜΩΕ0-ΞΑ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ224-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 09:29:13225-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» ΠΟΣΟΥ 11.880,00 ευρώ.Ψ3Ο9ΩΕ0-ΙΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ225-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 09:45:14226-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος των υπαλλήλων καθαριότητας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού».62ΧΡΩΕ0-46ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ226-2022
27/10/2022 03:00:0031/10/2022 11:32:15227-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε Μ ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό Α/Α 190535: για το έργο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».Ψ19ΛΩΕ0-ΡΙΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ227-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 16:17:20218-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία WIND για την προμήθεια τριών (3) καρτών SIM δεδομένων, για χρήση στα συστήματα τηλεμετρίας που εγκαθίστανται σε δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου Καρπάθου».ΡΒΔΧΩΕ0-Ν7ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ218-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 16:10:34216-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΚ ΒΩΛΑΔΑΣ».ΨΖ38ΩΕ0-ΗΤΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ216-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:52:39215-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διόρθωση λαθών σε βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους τελών ύδρευσης – αποχέτευσης.».ΨΛΟΥΩΕ0-093ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ215-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:04:37217-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ : 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» μεταξύ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ με Δ.Τ.: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Ρ7ΣΩΕ0-Χ5ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ217-2022
24/10/2022 03:00:0024/10/2022 13:05:20229-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».6Ψ5ΞΩΕ0-ΥΕ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ229-2022
21/10/2022 03:00:0031/10/2022 13:17:48231-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».97ΜΝΩΕ0-76ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ231-2022
21/10/2022 03:00:0024/10/2022 12:43:44230-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Διόρθωση απόφασης οικονομικής επιτροπής 147/2022 ως το ποσό (λόγω αναριθμητισμού)».9ΣΨΣΩΕ0-Τ2ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ230-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 09:41:06213/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για Έξοδα Συμμέτοχης του Δήμου Καρπάθου σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.ΨΞΧΘΩΕ0-Φ7ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ213-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 11:41:41214-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια τροφίμων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού».6ΡΡ6ΩΕ0-6ΡΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ214-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 11:30:15211-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».97ΦΘΩΕ0-ΚΑΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ211-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 16:12:49212-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.Ψ7ΑΙΩΕ0-9Χ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ212-2022
04/10/2022 03:00:0005/10/2022 08:08:53208/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ..»Ψ165ΩΕ0-Φ1ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ208-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 14:47:38209-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου για Χρηματικό ένταλμα Προπληρωμής υπαλλήλων Δήμου Καρπάθου..»6ΙΦΧΩΕ0-9ΨΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ209-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 10:49:22202-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:: «Αποδοχή πίστωσης για «Η' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 91.871,20 ευρώ.622ΞΩΕ0-ΖΦ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ202-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 10:32:40201-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πίστωσης για «Ζ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 03-05-2022 ΕΩΣ 30-06-2022 ποσού 91.871,20 και 1.880,95Ψ78ΑΩΕ0-ΙΞΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 10:19:41200-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πίστωσης για «ΛΕΙΤΟΥΡΓΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΥΔΕΥΣΗΣ, Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 22.360,00.ΨΞΔΜΩΕ0-Ψ05ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ200-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 09:35:28199-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης του Δήμου Καρπάθου (Ν. Δωδεκανήσου) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».ΩΑΝΨΩΕ0-6ΓΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ199-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 09:06:55195-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή ένταξης του έργου του Δήμου Καρπάθου με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ποσού 1.476.418,40 €.Ψ447ΩΕ0-ΦΝΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195-2022
29/09/2022 03:00:0029/09/2022 14:14:59193-2022 Απόφαση της Ο.Ε με θέμα: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ‘Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ) της Δ.Ε Καρπάθου».9ΜΞΣΩΕ0-ΠΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ193-2022
29/09/2022 03:00:0029/09/2022 12:02:49191-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του «Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», της Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε» και του «Δήμου Καρπάθου».6ΘΤΟΩΕ0-ΟΡ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ191-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 13:25:31206-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΥΕΞΩΕ0-ΥΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ206-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 13:08:07207-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 78Η ΕΠΕΙΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΤΙΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ91ΕΘΩΕ0-ΖΚΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ207-2022
26/09/2022 03:00:0030/09/2022 14:32:58210/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για Έξοδα Συμμέτοχης του Δήμου Καρπάθου σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.6ΝΝΔΩΕ0-ΑΙΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ210-2022
26/09/2022 03:00:0026/09/2022 09:46:05196-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών (Ομάδας Β΄ λιπαντικών)6Θ42ΩΕ0-54ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ196-2022
22/09/2022 03:00:0022/09/2022 12:44:59205-2022 Απόφαση της Ο.Ε με θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»97Ε7ΩΕ0-8ΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ205-2022
22/09/2022 03:00:0022/09/2022 12:37:39204-2022 Απόφαση της Ο.Ε με θέμα: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».9Ρ74ΩΕ0-05ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ204-2022
21/09/2022 03:00:0021/09/2022 14:10:46203-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σχεδίων και τευχών δημοπράτησης μελέτης για το έργο: "Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίου ΕΠΑΛ Καρπάθου" Κτίριο Γυμνασίου ‐ ΕΠΑΛ Πηγαδίων Καρπάθου97Υ9ΩΕ0-ΟΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ203-2022
21/09/2022 03:00:0021/09/2022 13:59:02192-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Παραπομπής ή μη Εξωδικαστικού Συμβιβασμού954ΩΩΕ0-ΠΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192-2022
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 14:45:21190/2022 Απόφαση τη Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1.Έγκριση της αρίθμ. 23/2022 απόφασης του ΚΟΠΑΠ με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2022».6ΑΥ6ΩΕ0-Γ5ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ190-2022
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 09:21:52189/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2022.6Ι14ΩΕ0-ΙΗΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ189-2022
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 15:43:00Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 179/2022 με θέμα: Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για το έργο «Επέκταση Δ.Φ. από την επαρχιακή οδό Ολύμπου – Σπόων έως την περιοχή Πέι της ΔΕ Ολύμπου Δήμου Καρπάθου»ΡΡΙ6ΩΕ0-5ΞΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ179
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 15:36:59Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 176/2022 με θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΩΥΩ5ΩΕ0-Θ93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ176
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 13:05:35198/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διόρθωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 76/2022 μόνο ως προς το ποσό κατακύρωσης.6Θ15ΩΕ0-ΔΡΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ198-2022
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 11:25:31197/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Υποβολή για έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»64ΕΒΩΕ0-Χ1ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ197-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 12:47:28187/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: Συμπλήρωση της απόφασης 140/2022 με θέμα «Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»9ΠΝ4ΩΕ0-5Α5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ187-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 12:37:17186/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 140/2022 με θέμα «Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»ΨΒΓ1ΩΕ0-ΨΡΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ186-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 12:29:16185/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης6Π07ΩΕ0-Π64ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ185-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 13:33:37194/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου 941/2022 και Ανάθεση υπηρεσίας για τον καθαρισμό ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).194 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΨΟΕ4ΩΕ0-ΩΩΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ194-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 10:04:36ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ.188/2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023.6ΞΦ0ΩΕ0-ΤΒ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ188-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 13:23:45ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 178-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022.6168ΩΕ0-1ΗΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ184
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 13:27:32ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΨΗΟΚΩΕ0-Υ61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ181
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 13:31:24ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.177-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ " ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ΄'.65ΘΓΩΕ0-ΗΔ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ183
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 13:55:46Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 178/2022 με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 20229ΥΠΣΩΕ0-Θ4ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ178
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 13:51:50Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 177/2022 με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.6ΝΥ8ΩΕ0-3Ν6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ177
06/09/2022 03:00:0006/09/2022 15:57:58Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 167/2022 με θέμα: Ανάθεση υπηρεσίας για τον καθαρισμό ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).ΩΝ3ΠΩΕ0-ΓΛΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ167
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 16:15:59Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 174/2022 με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».ΨΕΚ0ΩΕ0-ΒΚΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ174
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 10:45:18Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 172/2022 με θέμα: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 20226ΗΦΟΩΕ0-ΤΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ172
29/08/2022 03:00:0029/08/2022 13:48:10Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 180/2022 με θέμα: Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).ΩΧΩΓΩΕ0-76ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ180
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 10:02:32Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 173/2022 με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού εντός ορίων οικισμού Μυρτώνα»Ψ1Δ1ΩΕ0-9ΕΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ173
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 09:53:33Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 169/2022 με θέμα: Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» και «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»6ΦΠΑΩΕ0-ΗΟ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ169
18/08/2022 03:00:0018/08/2022 15:22:28Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 171/2022 με θέμα: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για επιχορήγηση Α.Σ. Καρπάθου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»9ΤΦΒΩΕ0-Σ7ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ171
18/08/2022 03:00:0018/08/2022 15:13:47Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 175/2022 με θέμα: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου»9ΟΧΡΩΕ0-Ν1ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ175
16/08/2022 03:00:0017/08/2022 09:08:19Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 168/2022 με θέμα: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας ΔΕ Πηγαδίων Καρπάθου» και καθορισμός των όρων δημοπράτησής του.ΡΙΒΜΩΕ0-ΔΜΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168
12/08/2022 03:00:0012/08/2022 15:11:38Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 166/2022 με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β’ τριμήνου 2022.ΩΥΜΑΩΕ0-ΚΨΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ166
10/08/2022 03:00:0011/08/2022 11:57:02Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 170/2022 με θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για την Πράξη «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου» και έγκριση σχεδίου ΠρογραμματικήςΩΝΤΚΩΕ0-Β61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ170
10/08/2022 03:00:0010/08/2022 12:13:46Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 165/2022 με θέμα: "Ακύρωση των 186/2021 και 202/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου"6ΑΞ6ΩΕ0-ΤΑΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ165
08/08/2022 03:00:0008/08/2022 16:41:21Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 161/2022 με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης6ΛΠ5ΩΕ0-ΛΡ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161
05/08/2022 03:00:0005/08/2022 16:19:19Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 162/2022 με θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για την προμήθεια καυσίμων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Άρθρο 32 Ν. 4412/2016 Λόγω άγονου διαγωνισμούΩΧΣΛΩΕ0-ΝΔ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ162
05/08/2022 03:00:0005/08/2022 16:24:47Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 164/2022 με θέμα: "Προμήθεια καυσίμων λόγω κατεπείγοντος για λόγους δημόσιας υγείας, άρθρο 32 Ν. 4412/2016"ΨΡΥΝΩΕ0-4Δ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ164
04/08/2022 03:00:0004/08/2022 15:11:20Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Προμήθειας Καυσίμων λόγω κατεπείγοντος για λόγους δημόσιας υγείας, άρθρο Ν. 4412/201663ΤΝΩΕ0-ΜΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ163/2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 12:02:45Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί τροποποίησης της 503/21-1-2021 Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμου (ως προς το ποσό)ΨΞΨΓΩΕ0-Ζ6ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156/2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 12:01:49Λήψη Απόφασης για σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΠΦ0ΩΕ0-1Τ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157/2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:12:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 150-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: « ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ ΜΑΕΡΙΑ».90ΟΗΩΕ0-3Ε0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ150
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:24:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου».6ΘΧ0ΩΕ0-Ι4ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ155
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:21:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 154-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για επιχορήγηση Α.Σ. Απερίου Καρπάθου «ΠΡΟΤΕΥΣ».Ψ6Μ3ΩΕ0-86ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ154
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:19:24ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 153-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού έτους 2021 Α.Σ. Απερίου Καρπάθου «ΠΡΟΤΕΥΣ».Ψ8ΔΑΩΕ0-Γ6ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ153
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:17:15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 152-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού έτους 2021 Α.Σ. Καρπάθου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»6ΣΗΦΩΕ0-ΣΒΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ152
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:14:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 151-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικότητας προσωπικού ΙΔ.ΟΧ. στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022.99Θ4ΩΕ0-ΦΩΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ151
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:10:06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 149-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης.Ψ5ΣΙΩΕ0-ΙΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ149
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:21:48ΑΠΟΦΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ9Θ1ΜΩΕ0-ΛΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ146
08/07/2022 03:00:0008/07/2022 15:23:44ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023.ΨΤΞ3ΩΕ0-ΓΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ148
08/07/2022 03:00:0008/07/2022 15:21:46ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης της κατεπείγουσας υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Καρπάθου» ΄Άρθρο 32 Ν. 4412/16 λόγω του κατεπείγοντος.Ρ6ΡΤΩΕ0-ΨΥΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ147
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:17:59Απόφαση αρίθμ. 138-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου Καρπάθου.ΨΟΘΟΩΕ0-8ΙΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ138-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:22:16Απόφαση αρίθμ. 140-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου.6ΠΝΙΩΕ0-Ν36ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:16:33Απόφαση αρίθμ. 137-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για μεταφορές εν γένει.ΨΩΑΒΩΕ0-ΔΦΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:19:00Απόφαση αρίθμ. 139-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον την Συνεδρίασης.ΨΖ9ΖΩΕ0-ΛΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:28:19Απόφαση αρίθμ. 144-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του κατεπείγοντος της ανάθεσης της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.ΨΦ0ΠΩΕ0-ΝΟΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ144-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:23:14Απόφαση αρίθμ. 141-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας για το έτους 2022.Ψ8ΡΓΩΕ0-76ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ141-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:27:17Απόφαση αρίθμ. 143-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:1) Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε 9/2022 όσον αφορά το 2ο σκέλος της: Ακύρωση της έγκρισης του κατεπείγοντος της ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» 2) Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε 59/2022 όσον αφορά το 1ο και 3ο σκέλος της: α) Ακύρωση της έγκρισης της τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» β) Ακύρωση του καθορισμού των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης: «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» 3) Ανάκληση της Απόφασης Ο.Ε 81/2022 που αφορούσε την έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης και την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προκειμένου να επανεκκινηθεί η όλη διαδικασία σωστά λόγω εκ παραδρομής σφαλμάτων.ΨΒΝΣΩΕ0-9ΚΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:29:18Απόφαση αρίθμ. 145-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων.99Κ7ΩΕ0-ΞΓΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ145-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:24:16Απόφαση αρίθμ. 142-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου» (Αριθμ. πρόσκλησης 4496/2022).Ψ44ΘΩΕ0-ΚΑΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:36:53Απόφαση αρίθμ. 127-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ- ΣΠΟΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΪ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.946ΙΩΕ0-ΡΒ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:22:57Απόφαση αρίθμ. 119-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθμό 3-2022 διαταγής πληρωμής και απόδοσης μισθίου του κ. Δικαστού του Ειρηνοδικείου Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΡΦΝΩΕ0-Α6ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:25:04Απόφαση αρίθμ. 120-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ένταξη Πράξης του Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».Ψ4ΝΚΩΕ0-ΩΓΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:26:33Απόφαση αρίθμ. 121-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση, αποδοχή και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδίων νήσου Καρπάθου.9ΕΘΗΩΕ0-ΘΗΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:28:04Απόφαση αρίθμ. 122-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικού Έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΠΟΡΟΚ).ΨΑ4ΓΩΕ0-9Ψ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:29:33Απόφαση αρίθμ. 123-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 51,30 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί προστίμων ΚΟΚ διμήνου από 2-3-2022 έως 3-5-2022.ΨΤ62ΩΕ0-ΞΣΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:32:16Απόφαση αρίθμ. 124-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί Ε΄ Κατανομής έτους 2022 .ΨΛΠΦΩΕ0-7ΩΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:33:48Απόφαση αρίθμ. 125-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση της Απόφασης του Δημάρχου με αρ. 553/2022 (αρίθμ. πρωτ. 3982/31-5-2022) περί ορισμού δικηγόρου.Ψ7Π7ΩΕ0-ΕΑ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:35:01Απόφαση αρίθμ. 126-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επέκταση Δικτύου Μ.Τ. για την κατασκευή νέου Υ/Σ (1) παροχή Δ.Τ., στην περιοχή «Μιχαλιού Κήπος» Αφιάρτης Μενετών μέχρι την οικία του κ. Cavalaro Constantino στην Κάρπαθο.6ΗΣΣΩΕ0-Ψ2ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:44:24Απόφαση αρίθμ. 129-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας Πηγαδίων Καρπάθου».6Ξ64ΩΕ0-ΒΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:47:47Απόφαση αρίθμ. 130-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Καρπάθου της 6-6-2022.9ΒΥ2ΩΕ0-ΥΛΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:49:10Απόφαση αρίθμ. 131-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγού Λυμάτων Βιολογικού, αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε».Ψ7ΥΔΩΕ0-ΖΜΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:51:30Απόφαση αρίθμ. 132-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς προσωπικού. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Ψ348ΩΕ0-ΠΧ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:52:42Απόφαση αρίθμ. 133-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Ορθής Επανάληψης των 239-2020 και 265-2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», του Δήμου Καρπάθου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5010434 «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».ΩΖΓ2ΩΕ0-5Χ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:54:05Απόφαση αρίθμ. 134-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 925.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί εσόδων φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2021.ΨΚ07ΩΕ0-Δ00ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ134-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:55:24Απόφαση αρίθμ. 135-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: : Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Καρπάθου.6ΔΗ3ΩΕ0-ΗΔΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ135-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:57:17Απόφαση αρίθμ. 136-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.6Π80ΩΕ0-ΒΛΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:58:29Απόφαση αρίθμ. 128-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ».9ΚΜΔΩΕ0-0ΦΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128-2022
21/06/2022 03:00:0021/06/2022 12:29:52Απόφαση αρίθμ. 118-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση της 503/21-1-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ως το ποσό).9ΛΞ3ΩΕ0-ΠΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2022
21/06/2022 03:00:0021/06/2022 12:27:21Απόφαση αρίθμ. 117-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Η31ΩΕ0-1ΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:40:17Απόφαση αρίθμ. 110-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑΥ0ΩΕ0-ΑΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:41:38Απόφαση αρίθμ. 111-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού (άρθρο 31 ν.4915/2022) και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).ΨΝΠΩΩΕ0-ΩΘ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:43:04Απόφαση αρίθμ. 112-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Απερίου.6Θ7ΝΩΕ0-8ΗΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:46:18Απόφαση αρίθμ. 114-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρίθμ. 42-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου οικονομικού έτους 2022.Ψ1Ρ9ΩΕ0-Δ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:57:42Απόφαση αρίθμ. 115-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρίθμ. 93-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2022ΨΕΛ8ΩΕ0-ΛΘ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 11:01:13Απόφαση αρίθμ. 116-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Καρπάθου έτους 2022.6ΓΝ7ΩΕ0-ΙΦΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 11:05:31Απόφαση αρίθμ. 113-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Αγίου Νικολάου ΣπόωνΩΖ1ΚΩΕ0-8ΛΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2022
02/06/2022 03:00:0021/06/2022 13:07:16Απόφαση αρίθμ. 101-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της ανακοπής του Δήμου Καρπάθου που εκδικάζεται την 20-6-2022, μετ’ αναβολή της 9-5-2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου.ΨΞ4ΟΩΕ0-ΚΓΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2022
02/06/2022 03:00:0002/06/2022 13:30:57Απόφαση αρίθμ. 100-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης στην Αθήνα Αττικής, για υπόθεση μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και του Εμμανουήλ Φραγκούλη.ΩΣΦΟΩΕ0-7ΝΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2022
01/06/2022 03:00:0001/06/2022 10:32:06Απόφαση αρίθμ. 108-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»Ψ7ΠΓΩΕ0-ΑΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2022
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 09:13:27Απόφαση αρίθμ. 106-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρ. 68-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης με θέμα: Αποδοχή πιστώσεων.63ΤΣΩΕ0-ΣΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2022
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 08:59:00Απόφαση αρίθμ. 105-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση Απόφασης αρ. 67-2022 της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης με θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Δ. Καρπάθου (ΠΟΡΟΚ οικ. Έτους 2022).6ΜΟΛΩΕ0-68ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2022
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 09:21:13Απόφαση αρίθμ. 103-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση Απόφασης αρ. 85/2022 της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες Συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Διάθεσης και αντλιοστασίων αυτού» με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού.6Χ7ΙΩΕ0-9ΥΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2022
24/05/2022 03:00:0008/06/2022 10:59:56Απόφαση αρίθμ. 93-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2022.62Ζ3ΩΕ0-0ΓΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:43:26Απόφαση αρίθμ. 92-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» από το Πράσινο ΤαμείοΨ6ΜΑΩΕ0-Ρ1ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:42:03Απόφαση αρίθμ. 91-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 45.536,13 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά συμπληρωματική απόφαση για ΚΑΠ μηνός Απριλίου έτους 2022.9ΩΠΙΩΕ0-Ο46ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:40:17Απόφαση αρίθμ. 90-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 12.608,06 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022.Ψ4ΧΑΩΕ0-Ο5ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:37:30Απόφαση αρίθμ. 88-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 179,55 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί προστίμων ΚΟΚ διμήνου από 4-1-2022 έως 1-3-2022.6ΛΒ0ΩΕ0-Ο45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:38:56Απόφαση αρίθμ. 89-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 52.830,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά 1η, 2η και 3η Μηνιαία τακτική επιχ/ση έτους 2022 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ σε εκτέλεση της αρίθμ. 24636/2022 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ και αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά Δ΄ Κατανομή έτους 2022 σε εκτέλεση της αρίθμ. 24760/2022 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ.ΩΖΚΙΩΕ0-ΤΤ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:11:30Απόφαση αρίθμ. 102-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση περί διαγραφής τελών νεκροταφείων (αίτηση Πέτρου Περίδη).96ΓΗΩΕ0-4ΝΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:36:15Απόφαση αρίθμ. 87-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 Ν. 4412/2016).ΩΣΝ9ΩΕ0-8Ε2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:35:00Απόφαση αρίθμ. 86-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.90ΥΤΩΕ0-ΠΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:04:22Απόφαση αρίθμ. 98-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 20/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου(Μεταβατική Έδρα Καρπάθου).63ΧΓΩΕ0-9ΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2022
24/05/2022 03:00:0026/05/2022 13:21:14Απόφαση αρίθμ. 97-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού (3-5-2022) της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».ΨΠ6ΦΩΕ0-Γ39ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:13:33Απόφαση αρίθμ. 109-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων ύδρευσης έτους 2022.ΨΟΥΤΩΕ0-7ΣΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:16:57Απόφαση αρίθμ. 107-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 73/2022 απόφαση Ο.Ε.Ψ7ΛΧΩΕ0-545ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:45:59Απόφαση αρίθμ. 99-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Νομική υποστήριξη σε ποινικές υποθέσεις, που προέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων ως Αντιδημάρχου Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου (Σπανός Μιχαήλ).6Δ4ΩΩΕ0-0ΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2022
24/05/2022 03:00:0031/05/2022 10:57:28Απόφαση αρίθμ. 95-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα παρουσίασης Τουριστικού Προορισμού.Ψ96ΜΩΕ0-30ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2022
24/05/2022 03:00:0014/06/2022 13:16:07Απόφαση αρίθμ. 96-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για την τουριστική προβολή, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα & ηλεκτρονικά μέσα του Δήμου Καρπάθου.67ΩΛΩΕ0-82ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2022
20/05/2022 03:00:0023/05/2022 08:32:56Απόφαση αρίθμ. 94-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης αρίθμ. 441-2022 Δημάρχου Καρπάθου περί έγκρισης εκδήλωσης προς τιμήν του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη και εξειδίκευση πίστωσης.9ΩΞΝΩΕ0-ΕΣ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2022
17/05/2022 03:00:0017/05/2022 11:52:52ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 70-2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου – πρότασης διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.ΨΙΟΙΩΕ0-4Ω6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:49:45ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 84-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ 348/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.Ω3ΝΗΩΕ0-ΧΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:07:56ΑΠΟΘΑΣΗ ΑΡΙΘ. 83-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Α τριμήνου 2022 σωρευτικά.Ψ3ΥΦΩΕ0-4Ο1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:05:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 82-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Υποβολή Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών Α τριμήνου 2022.ΨΓΕ6ΩΕ0-ΛΘ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:00:10ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 77-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022-2023.Ω2ΣΦΩΕ0-ΠΜ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 09:45:04APOFASH 74-2022 O.E. ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 319-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΩΝ1ΡΩΕ0-6Ξ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:15:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΠΔ) ΚΟΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2022.ΨΨΟΚΩΕ0-ΚΛ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72
12/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:40:15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΨ1Α3ΩΕ0-Φ37ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:30:21ΑΡΙΘ. 75-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.6ΦΜΝΩΕ0-Π04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:28:14ΑΡΙΘ. 73-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Έγκριση οικονομικών απολογισμών ΚΟΠΑΠ ετών 2019 και 2020.ΩΣΔΟΩΕ0-4ΜΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:26:04ΑΡΙΘ. 71-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΚΟΠΑΠ έτους 2022.91ΓΣΩΕ0-56ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71
04/05/2022 03:00:0027/05/2022 09:28:44Αριθ. 85-2022 Απόφασης Ο.Ε. με θέμα Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για Υπηρεσία Συντήρησης και Λειτουργίας Βιολογικού και Αντλιοστασίων.99ΥΗΩΕ0-ΓΩΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 15:11:32Αριθ. 69-2022 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.Ψ62ΒΩΕ0-ΨΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69
19/04/2022 03:00:0027/05/2022 09:09:26Απόφαση αρίθμ. 67-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ Δήμου Καρπάθου (Π.ΟΡ.Ο.Κ) Οικ. Έτους 2022.6ΧΧ4ΩΕ0-7Κ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2022
19/04/2022 03:00:0027/05/2022 09:14:50Απόφαση αρίθμ. 68-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πιστώσεων.964ΤΩΕ0-Θ2ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2022
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:14:56ΑΡΙΘ. 58-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για συμμετοχή ομάδας εργασίας στην τουριστική έκθεση Μιλάνου.6ΤΑΦΩΕ0-Ψ3ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:01:13ΑΡΙΘ. 48-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.Ω3ΗΩΩΕ0-ΦΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:04:13ΑΡΙΘ. 49-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης από ΚΑΠ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.Ω29ΛΩΕ0-Ω35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:06:28ΑΡΙΘ. 50-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων.9ΛΒΓΩΕ0-Γ53ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:10:08ΑΡΙΘ. 56-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ .» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).64ΔΜΩΕ0-ΗΑ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:13:12ΑΡΙΘ. 57-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για την ημερίδα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη».Ψ3Ε6ΩΕ0-ΦΜ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:19:27ΑΡΙΘ. 60-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης.6Ρ1ΤΩΕ0-Θ9ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:17:05ΑΡΙΘ. 59-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Ματαίωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων βιολογικού Δήμου Καρπάθου» λόγω τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.65ΦΛΩΕ0-Λ0ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:26:08ΑΡΙΘ. 61-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.9637ΩΕ0-Ο42ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:28:31ΑΡΙΘ. 64-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την « Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση 5 Φ.Σ. σε τέσσερις (4) νέους στύλους, στην περιοχή «ΚΙΜΑΡΙΑΡΙΚΑ» Τ.Κ. Πυλών Καρπάθου».9Π2ΘΩΕ0-ΑΦΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:32:58ΑΡΙΘ. 66-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35kva (Ν3) με ΑΠ52917730-01 για σύνδεση στο δίκτυο της χαμηλής τάσης του ακινήτου στην νήσο Κάρπαθο.(ΦΡΑΓΜΑ)»6ΒΜ7ΩΕ0-ΝΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 15:01:15ΑΡΙΘ. 62-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης ποσού 300.000 ευρώ που αφορά το έργο ανάπλαση της κεντρικής οδού της πρωτεύουσας της Καρπάθου.6ΗΡ2ΩΕ0-1ΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 15:03:32ΑΡΙΘ. 63-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου.6ΦΜΚΩΕ0-29ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:47:01ΑΡΙΘ. 47-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης.ΨΖΝΓΩΕ0-4ΩΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:45:00ΑΡΙΘ. 46-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης « Μελέτη Λιμένα Οχληρών Φορτίων Νήσου Καρπάθου».6Ν9ΗΩΕ0-5ΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:42:13ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45-2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση Οριστικής Μελέτης με τίτλο « ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ».ΨΛΑΘΩΕ0-ΗΔΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:39:14ΑΡΙΘ. 44-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.6ΗΛΕΩΕ0-1ΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 15:04:26ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘ. 55-2022 Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35kva (N3) με ΑΠ52917730-01 για σύνδεση στο δίκτυο της χαμηλής τάσης του ακινήτου στην νήσο Κάρπαθο (ΦΡΑΓΜΑ).6ΘΠ8ΩΕ0-3ΘΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 15:01:51ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 54-2022 Επέκταση δικτύου Χ.Τ. και τοποθέτηση 5 Φ.Σ. σε 5 νέους στύλους στην περιοχή «ΕΞΙΛΕΣ» Τ.Κ. Μενετών μέχρι την οικία του κ. Μελά Μηνά στην Κάρπαθο.ΩΝΝΝΩΕ0-ΤΒΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 14:58:31Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση 5 Φ.Σ. σε τέσσερις νέους στύλους στην περιοχή «ΚΙΜΑΡΙΑΡΙΚΑ» Τ.Κ. Πυλών Καρπάθου.959ΖΩΕ0-Ξ5ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 15:55:40Παράταση συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔ.ΟΧ. λόγω Covid-19 Δήμου Καρπάθου από 01/04/2022 έως 31/05/2022 και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022.ΨΒΟΓΩΕ0-ΓΧ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:17:58ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης από εκταμίευση δανείου.9ΤΘΒΩΕ0-39ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23
16/03/2022 02:00:0008/06/2022 10:56:05ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 42-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Υποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας Δήμου Καρπάθου .9130ΩΕ0-ΒΙ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:15:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 22-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου.67ΥΕΩΕ0-ΚΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:03:46ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 19-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2022 A΄ Κατανομή - έγγραφο 7321/24-01-2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).96ΨΩΩΕ0-9ΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:19:50ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης από εκταμίευση δανείου.ΨΙΚΕΩΕ0-3ΤΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:31:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 38-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ ΄Εγκριση της αριθ. 1175/2021 Απόφασης Δημάρχου.6ΕΡΧΩΕ0-ΥΜΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 15:05:22ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2021.6ΖΟΙΩΕ0-5Γ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:40:30ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 31-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016)ΩΤ2ΝΩΕ0-ΧΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 09:37:42ΑΠΟΦΑΣΗ Ο. Ε. 17-2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.6ΨΛΚΩΕ0-ΗΗΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 09:42:26ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘ. 18-2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ψ7ΥΣΩΕ0-ΘΦΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2022
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:30:09ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27-2022 Ο.Ε. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ΄ τριμήνου 2021 σωρευτικά.ΨΗ2ΜΩΕ0-3Υ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:32:18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 28-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου».ΨΕΤΕΩΕ0-0ΨΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 14:04:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: « Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.ΨΑΡΓΩΕ0-ΔΝ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:35:43ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων. (άρθρο 221 του Ν.4412/2016).96Ζ1ΩΕ0-72ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:43:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 32-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016).6ΧΞΡΩΕ0-ΝΕ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:46:44ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 33-2022 ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/επιτροπής αξιολόγησης. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016).9ΕΞΓΩΕ0-ΙΨΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 12:00:27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 34-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή τελών Κ.Ο.Κ.».6ΖΣΕΩΕ0-ΗΦΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 12:12:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 37-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ «Διόρθωση λαθών σε βεβαιωτικούς Καταλόγους τελών ύδρευσης-αποχέτευσης».94ΚΗΩΕ0-Υ7ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 13:55:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41-2022 ΘΕΜΑ Καθορισμός τελών και έγκριση θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.ΡΟΦ3ΩΕ0-Γ8ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 14:01:41ΑΠΟΘΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου «Αντικατάσταση Αγωγού Βιολογικού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.69ΤΧΩΕ0-73ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:37:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 30-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016).94ΙΟΩΕ0-ΨΙ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30
10/03/2022 02:00:0010/03/2022 13:39:19ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 43-20229ΗΕΥΩΕ0-Υ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43
22/02/2022 02:00:0022/02/2022 11:47:01Απόφαση αρίθμ. 249-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δωρεάς έξι (6) ανεμιστήρων της κας Σταματίνας Νισύριου στον Δήμο Καρπάθου.6ΛΤΤΩΕ0-ΨΧ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ249-2021
07/02/2022 02:00:0007/02/2022 11:24:50Απόφαση αρίθμ. 7-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022.66Υ8ΩΕ0-ΩΡΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2022
04/02/2022 02:00:0004/02/2022 14:38:27Απόφαση αρίθμ. 6-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.9ΖΕ8ΩΕ0-ΜΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:08:56Απόφαση αρίθμ. 2-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.9ΣΩΤΩΕ0-Τ40ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:07:43Απόφαση αρίθμ. 1-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Χ52ΩΕ0-ΥΧ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:10:10Απόφαση αρίθμ. 3-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης προμήθειας καυσίμων.ΩΔ6ΟΩΕ0-ΧΡ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:11:48Απόφαση αρίθμ. 4-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 1244/2021 Απόφασης Δημάρχου.9ΠΙΒΩΕ0-Γ1ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:13:13Απόφαση αρίθμ. 5-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022.ΨΝΑ1ΩΕ0-ΩΘΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2022
13/01/2022 02:00:0013/01/2022 08:19:49Απόφαση αρίθμ. 246-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ματαίωση διαγωνισμών.6Θ8ΔΩΕ0-ΩΜΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ246-2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 13:43:57Απόφαση αρίθμ.252-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ » με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).Ψ9ΕΚΩΕ0-Τ45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ252-2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 13:42:24Απόφαση αρίθμ. 251-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔ.ΟΧ λόγω COVID-19.ΩΓΧΗΩΕ0-ΝΚ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ251-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:43:22Απόφαση αρίθμ. 236-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 114-2013 και 123-20219 απόφασης του ΔΣ.ΨΞΨΝΩΕ0-4Ο6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ236-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:41:47Απόφαση αρίθμ. 235-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2022.Ψ0ΕΖΩΕ0-ΧΞ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ235-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:44:51Απόφαση αρίθμ. 237-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 113-2013 απόφασης του ΔΣ.ΨΨΞΖΩΕ0-ΦΦ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ237-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:49:10Απόφαση αρίθ, 238-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Οικονομικού έτους 2022.ΨΖΚ8ΩΕ0-ΙΚΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ238-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:51:00Απόφαση αρίθμ. 239-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2022.6Ρ5ΗΩΕ0-ΒΛΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ239-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:52:20Απόφαση αρίθμ. 240-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τελών Ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) Οικονομικού έτους 2022.ΨΤΡΛΩΕ0-Μ6ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ240-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:19:33Απόφαση αρίθμ. 216-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 1076/17-11-2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου.689ΟΩΕ0-ΚΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ216-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:33:11Απόφαση αρίθμ. 221-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου ανάθεσης λόγο του κατεπείγοντος.Ψ9ΓΤΩΕ0-ΠΤΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ221-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:29:08Απόφαση αρίθμ. 220-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Καρπάθου και της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΤΟΥ Α.ΕΕ.60ΤΓΩΕ0-ΣΤΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ220-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:27:38Απόφαση αριθμ. 219-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ψήφιση πιστώσεων, ανάληψη δαπανών και ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης έφεσης για την υπόθεση Δήμου Καρπάθου με Μαρία Χατζήπαπα.66Χ5ΩΕ0-ΩΓΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ219-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:25:15Απόφαση αρίθμ. 218-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 5-2021 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου ΚαρπάθουΨ3Λ8ΩΕ0-ΨΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ218-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:23:04Απόφαση αρίθμ. 217-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 1059/8-11-2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου.ΩΧ4ΠΩΕ0-4ΦΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ217-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:00:25Απόφαση αρίθμ. 247-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ, 1011/26-10-2021 απόφασης του Δημάρχου.Ψ65ΣΩΕ0-ΙΔΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ247-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:18:00Απόφαση αρίθμ. 215-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπάθου με τον ΟΑΕΔ.ΨΛ8ΟΩΕ0-ΕΤ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ215-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:15:01Απόφαση αρίθμ. 214-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Κέντρου Υγείας και λοιπών υπαλλήλων.63ΩΑΩΕ0-861ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ214-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:11:36Απόφαση αρίθμ. 212-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).6ΓΨ3ΩΕ0-4ΨΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ212-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:10:02Απόφαση αρίθμ. 210-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έγγραφο 103565/25-11-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 5.330,00 ευρώ).6Β26ΩΕ0-0Σ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ210-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:08:02Απόφαση αρίθμ. 209-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 έγγραφο 102780/23-11-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).ΨΩ3ΗΩΕ0-ΔΦΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ209-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:05:42Απόφαση αρίθμ. 208-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 έγγραφο 72259/26-8-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).ΨΘΩΒΩΕ0-Μ3ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ208-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:38:28Απόφαση αρίθμ. 223-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Γ Τριμήνου 2021 σωρευτικά.Ψ46ΓΩΕ0-ΨΚΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ223-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:36:10Απόφαση αρίθμ. 222-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Γ΄ Τριμήνου 2021.6ΜΨΣΩΕ0-ΝΚ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ222-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 14:18:54Απόφαση αρίθμ. 224-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικών Καταστάσεων 2020 Δήμου Καρπάθου.9Δ2ΖΩΕ0-ΟΛ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ224-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:43:02Απόφαση αρίθμ. 225-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση χρόνου παράδοσης του έργου: Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου.ΨΗΜΞΩΕ0-ΛΡΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ225-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:47:16Απόφαση αρίθμ. 226-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Οριστική παραλαβή μελέτης Αντικατάσταση δικτύων Ύδρευσης ΔΕ Καρπάθου.6Β2ΒΩΕ0-ΔΟΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ226-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 11:20:11Απόφαση αρίθμ. 248-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 855/2021 απόφασης του Δημάρχου.9ΩΘΑΩΕ0-7Γ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ248-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 11:15:21Απόφαση αρίθμ. 245-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καρπάθου στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».Ψ0ΦΨΩΕ0-Ω2ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ245-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 11:12:32Απόφαση αρίθμ. 244-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, πληρωμή συνδρομών στο Δίκτυο Πόλεων ΔΤ Βιώσιμη Πόλη.6ΘΥ6ΩΕ0-6ΨΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ244-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 10:50:09Απόφαση αρίθμ. 243-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου για την πρόταση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» που υπεβλήθη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2019-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», στο Μέτρο 2.2 : Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνουΨΔ8ΣΩΕ0-Ν7ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ243-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 10:38:30Απόφαση αρίθμ. 241-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.6ΜΖΛΩΕ0-8ΝΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ241-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 10:03:30Απόφαση αρίθμ. 234-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συμπληρωματική κατανομή ποσού 5.330,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.ΩΘΩ8ΩΕ0-ΔΝ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ234-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:59:36Απόφαση αρίθμ. 233-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή ποσού ύψους 16.836,00 ευρώ για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτους 2021-2022.ΩΦ5ΠΩΕ0-Ω04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ233-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:58:27Απόφαση αρίθμ. 232-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρίθμ απόφασης Χρηματοδότησης 533 ποσού 20.000,00 ευρώ για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου.Ψ7ΨΤΩΕ0-Δ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ232-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:57:19Απόφαση αρίθμ. 231-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ κατανομή έτους 2021 συνολικού ποσού 86.186,04 ευρώ.ΩΑΙ6ΩΕ0-ΜΚΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ231-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:55:45Απόφαση αρίθμ. 230-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2021 συνολικού ποσού 52.830,00 ευρώ.Ψ6ΠΞΩΕ0-750ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ230-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:54:27Απόφαση αρίθμ. 229-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση δέσμευσης ποσού 300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014σε57100004 της ΣΑΕ του Π.Δ.Ε διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στο Δήμο Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου για την υλοποίηση μέρους του έργου που αφορά στην ανάπλαση της κεντρικής οδού της πρωτεύουσας της Καρπάθου.Ψ6Ω8ΩΕ0-ΨΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ229-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:53:08Απόφαση αρίθμ. 228-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης Ι Κατανομής έτους 2021 σε εκτέλεση της αρίθμ. 74214/21 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ ποσού 86.186,04 ευρώ.ΨΟ1ΚΩΕ0-ΠΛ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ228-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:51:34Απόφαση αρίθμ. 227-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση Ι Κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 συνολικού ποσού 86.186,04 ευρώΩΜΧΝΩΕ0-ΤΦΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ227-2021
09/12/2021 02:00:0009/12/2021 11:04:57Απόφαση αρίθμ. 242-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΟΡΟΚ.6335ΩΕ0-ΞΗΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ242-2021
07/12/2021 02:00:0007/12/2021 14:15:38Απόφαση αρίθμ. 213-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης.Ψ4ΗΒΩΕ0-Ε97ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ213-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:05:14Απόφαση αρίθμ. 197-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση σύμβασης ΙΔΟΧ υπαλλήλων που προσλήφθηκαν λόγω covid – 19.Ψ1ΗΘΩΕ0-ΔΡΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ197-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:03:15Απόφαση αρίθμ. 196-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.97ΝΧΩΕ0-ΑΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ196-2021
12/07/2021 03:00:0012/07/2021 13:57:53Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 δια περιφοράς.ΨΙ22ΩΕ0-ΞΚΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4985
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 11:43:57Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΚΨΔΩΕ0-ΤΞΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4739/2-7-2021
24/06/2021 03:00:0024/06/2021 14:06:19Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6Η0ΕΩΕ0-ΛΕ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4494
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:09:40Απόφαση αρίθμ. 143-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο λόγω κωλύματος του μοναδικού Νομικού Συμβούλου του Δήμου Καρπάθου.9ΤΑΣΩΕ0-Ν0ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143-2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:08:23Απόφαση αρίθμ. 142-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 476/01-06-2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου.Ψ8Μ3ΩΕ0-ΛΗΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:06:57Απόφαση αρίθμ. 141-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 423/24-5-2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου.6ΤΟΡΩΕ0-ΠΣΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ141-2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:05:21Απόφαση αρίθμ. 140-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της 3-2019 απόφασης του Λιμενάρχη Καρπάθου.Ψ773ΩΕ0-1ΔΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140-201
29/05/2021 03:00:0029/05/2021 20:12:52Απόφαση αρίθμ. 122-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.68ΑΚΩΕ0-7ΘΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 21:07:03Απόφαση αρίθμ. 123-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ωρίμανση αναπτυξιακών έργων υποδομής Δήμου Καρπάθου», β) αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ09 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» γ) έγκρισης της σκοπιμότητας των μελετών, δ) έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ για την εκπόνηση των μελετών και ε) έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.9Ζ6ΘΩΕ0-5ΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 21:01:26Απόφαση αρίθμ. 125-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου» στην Πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».ΕΓ6ΝΩΕ0-1ΝΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 20:59:48Απόφαση αρίθμ. 124-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμών Δήμου Καρπάθου» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ02 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».ΩΖΦ8ΩΕ0-ΘΙ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:28:42Απόφαση αρίθμ. 118-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Κοινότητα Αρκάσας του Δήμου Καρπάθου.6Β7ΟΩΕ0-ΨΕ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:19:43Απόφαση αρίθμ. 121-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 Β΄ Κατανομή - Απόφαση αρίθμ. 32891/27-4-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).ΩΦΞΡΩΕ0-Π77ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:22:01Απόφαση αρίθμ. 120-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020 Δ΄ Κατανομή - έγγραφο 620158/3-8-2020 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).6Σ4ΓΩΕ0-Σ0ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:27:00Απόφαση αρίθμ. 119-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Κοινότητα Μεσοχωρίου του Δήμου Καρπάθου.6ΛΕΓΩΕ0-ΑΙΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:10:28Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 14-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.631ΟΩΕ0-ΥΗΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3612/26-5-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:00:18Απόφαση αρίθμ. 115-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μελέτης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου Πηγαδίων από καταστροφές» προϋπολογισμού €187.287,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό.6ΜΜΑΩΕ0-328ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:19:18Απόφαση αρίθμ. 114-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση και παραλαβή των μελετών έργων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κάτω Λευκού, Διαφανίου, Αγίου Νικολάου, Ολύμπου και Σπόων και β) έγκριση σκοπιμότητας αυτών.9Ο3ΨΩΕ0-ΒΡ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:21:44Απόφαση αρίθ. 116-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού Διερεύνησης Τιμών και έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Καρπάθου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».6ΦΚ4ΩΕ0-Ι9ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:23:15Απόφαση αρίθμ. 117-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».ΩΖΑΑΩΕ0-3ΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:16:29Απόφαση αρίθμ. 113-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για: (α) την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποχετευτικού δικτύου – εγκαταστάσεων επεξεργασίας – διάθεσης λυμάτων οικισμού Λακκί και περιοχής Αμμοπής, Δήμου Καρπάθου» και β) έγκριση σκοπιμότητας αυτής.63Υ6ΩΕ0-ΤΧ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:39:41Απόφαση αρίθμ. 110-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης Δημοπρασίας μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας 2021-2022.Ψ40ΛΩΕ0-99ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:28:38Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 13-2021 της Οικονομικής Επιτροπής Επιτροπής.Ω3Τ5ΩΕ0-ΒΙΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3526
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:32:29Απόφαση αρίθμ. 107-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ και του Δήμου Καρπάθου με αντικείμενο τις «Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».Ω5Θ9ΩΕ0-ΨΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:30:25Απόφαση αρίθμ. 106-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΒ5ΑΩΕ0-5ΘΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:41:54Απόφαση αρίθμ. 111-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: Παραλλαγή – υπογειοποίηση δικτύου ΧΤ για την διευθέτηση παροχής αντλιοστασίου στην περιοχή Κωνσταντίνος Παλλάς στην Κάρπαθο.6652ΩΕ0-ΖΗ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:43:09Απόφαση αρίθμ. 112-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας εργασιών έργου: «Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου από ξενοδοχείο “Sunrise” έως φαρμακείο Τσακίρογλου και πεζόδρομο από Σπανομανωλή έως Χρυσοχέρη» ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Ψ6ΨΦΩΕ0-ΘΒΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 11:38:23Απόφαση αρίθμ. 108-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση περί αποδοχής των όρων συμμετοχής σε Προσκλήσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».ΨΘΠΗΩΕ0-ΥΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 11:41:01Απόφαση αρίθμ. 109-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για όλες τις προσκλήσεις του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.6Ζ2ΡΩΕ0-Ε49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2021
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 12:29:37Απόφαση αρίθμ. 105-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση και Κατανομή πίστωσης για την ετήσια εκδήλωση τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη.6ΖΧΤΩΕ0-86ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2021
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 11:52:36Απόφαση αρίθμ. 104-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΞΒ3ΩΕ0-ΩΘΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2021
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 11:04:59Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΥΠ8ΩΕ0-9ΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3450
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:03:49Απόφαση αρίθμ. 90-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Α τριμήνου 2021 σωρευτικά.Ω2ΒΚΩΕ0-34ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:06:14Απόφαση αρίθμ. 91-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α΄ Τριμήνου 2021.ΨΚΓΕΩΕ0-Θ52ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:23:38Απόφαση αρίθμ. 97-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εκπροσώπηση από δικηγόρο των υποθέσεων με αριθμό ΑΜΒ: Α2019/3047 και ΑΒΜ: Α2019/3015 του κ. Εμμανουήλ Τσέρκη του Νικολάου πρώην Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Βορείας Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου.ΨΟ40ΩΕ0-ΘΔΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:09:03Απόφαση αρίθμ. 93-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή ποσού 51.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.ΩΝΒ9ΩΕ0-ΝΝΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:12:25Απόφαση αρίθμ. 94-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Κ.Ο.Π.Α.Π. έτους 2021.67ΔΖΩΕ0-ΛΒΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:19:03Απόφαση αρίθμ. 95-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού του ΠΟΡΟΚ έτους 2021.6Θ0ΓΩΕ0-ΞΤ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:21:13Απόφαση αρίθμ. 96-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση σύμβασης της εταιρίας "Core Solutions για την Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού και ασύρματου δικτύου.Ω5ΧΟΩΕ0-0Κ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 09:08:04Απόφαση αρίθμ. 103-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παραλλαγή – υπογειοποίηση δικτύου ΧΤ για την διευθέτηση παροχής αντλιοστασίου στην περιοχή Κωνσταντίνος Παλλάς στην Κάρπαθο.6Ζ83ΩΕ0-ΓΝΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:25:32Απόφαση αρίθμ. 98-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εκπροσώπηση από δικηγόρο των υποθέσεων με αριθμό ΑΜΒ: Α2019/3051, Α2019-3043, Α2019/4187, Α2019/3046 και Φ2019/2480 του κ. Σπανού Μιχαήλ του Γεωργίου πρώην Αντιδημάρχου Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου.ΨΩ47ΩΕ0-10ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:55:19Απόφαση αρίθμ. 100-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή ΠΟΥΑΣ Τ.Κ Μενετών.62ΠΞΩΕ0-ΥΩ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:59:00Απόφαση αρίθμ. 101-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: Επέκταση δικτύου ΧΤ για την τοποθέτηση τριών (3) νέων στύλων και ενός (1) φωτιστικού σώματος στην περιοχή Άγιος Γεώργιος (είσοδος της Τοπικής Κοινότητας Αρκάσας).6ΡΚ1ΩΕ0-Ε5ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 09:02:38Απόφαση αρίθμ. 102-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: Παραλλαγή – Υπογειοποίηση δικτύου ΧΤ από την περιοχή των Αγίων Αποστόλων έως Πλατεία Ελευθερίας στο Επαρχείο Καρπάθου.Ψ7ΩΔΩΕ0-Π7ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 09:17:20Πίνακας θεμάτων της αρίθμ. 11-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΙ7ΝΩΕ0-66ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3204
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 09:39:48Απόφαση αρίθμ. 92-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Οικονομικός Απολογισμός ΑΣΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2015 από την επιχορήγηση του Δήμου Καρπάθου.ΩΞ68ΩΕ0-ΩΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:46:17Απόφαση αρίθμ. 99-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.ΩΣΥΝΩΕ0-ΞΘ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2021
20/04/2021 03:00:0020/04/2021 12:59:50Απόφαση αρίθμ. 84-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση σύναψης της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση της μελέτης .Ψ424ΩΕ0-ΡΙΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:32:16Απόφαση αρίθμ. 85-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παραλλαγή- Υπογειοποίηση δικτύου ΧΤ από την περιοχή Αγίων Απόστολων έως την Πλατεία Ελευθερίας στο Επαρχείο Καρπάθου.9ΣΚΡΩΕ0-0ΦΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:21:10Απόφαση αρίθμ. 88-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Παράταση προθεσμίας του έργου: Βελτίωση δικτύου αποχετεύσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου (με α.α 87325 στο ΕΣΗΔΗΣ).ΨΥΤΕΩΕ0-2Σ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:25:41Απόφαση αρίθμ. 87-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επέκταση δικτύου ΧΤ για την τοποθέτηση τριών (3) νέων στύλων και ενός (1) φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (είσοδος της Τοπικής Κοινότητας Αρκάσας).Ω18ΡΩΕ0-Π2ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:28:50Απόφαση αρίθμ. 86-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή ΠΟΥΑΣ Τ.Κ Μενετών του Δήμου Καρπάθου.ΩΣΠΛΩΕ0-2ΨΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:40:29Απόφαση αρίθμ. 83-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ με την διαδικασία Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016.6ΕΓ6ΩΕ0-ΗΑ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:55:55Απόφαση αρίθμ. 82-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).9ΛΒ1ΩΕ0-8ΚΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:58:56Απόφαση αρίθμ. 81-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Δ΄ κατανομή έτους 2021.9ΩΖΩΩΕ0-Η1ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 15:13:34Απόφαση αρίθμ. 89-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αίτημα συλλογής και μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων.ΩΣ58ΩΕ0-ΕΨΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 21:25:24Απόφαση αρίθμ. 80-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2021.ΨΝΣΗΩΕ0-ΒΜΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2021
09/04/2021 03:00:0009/04/2021 12:54:09Απόφαση αρίθμ. 73-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων και παγίων.60Σ4ΩΕ0-ΓΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2021
08/04/2021 03:00:0008/04/2021 14:21:13Απόφαση αρίθμ. 72-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Χορήγηση επικυρωμένων συμβολαιογραφικών εγγράφων.9ΓΥΒΩΕ0-2ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2021
02/04/2021 03:00:0002/04/2021 13:29:37Απόφαση 78-2021 ΟΕΨΣΞ2ΩΕ0-ΡΤ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2021
02/04/2021 03:00:0002/04/2021 11:48:35Απόφαση 79-2021 ΟΕΨΔΞΚΩΕ0-ΟΘΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2021
31/03/2021 03:00:0008/04/2021 20:33:34Απόφαση 75-2021 ΟΕΩ11ΒΩΕ0-ΝΛΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 12:52:38Απόφαση ΟΕ 77-20219ΗΙΨΩΕ0-ΕΑ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 12:51:24Απόφαση ΟΕ 76-202199ΜΙΩΕ0-Χ4ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 09:47:12Απόφαση 74-2021 ΟΕΩΣΙΒΩΕ0-3ΕΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 12:49:38Απόφαση ΟΕ 69-2021666ΤΩΕ0-ΚΛΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 12:50:48Απόφαση ΟΕ 70-20216Ν62ΩΕ0-3ΒΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 12:51:43Απόφαση ΟΕ 71-20216ΛΕ0ΩΕ0-8Χ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 15:03:57Απόφαση ΟΕ 68-2021ΩΚΝ9ΩΕ0-Ο4ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 15:05:09Απόφαση ΟΕ 65-20216ΒΧΩΩΕ0-Α6ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2021
29/03/2021 03:00:0008/04/2021 18:14:19Απόφαση ΟΕ 67-2021 σε ορθη επαναληψηΩΚΗΚΩΕ0-ΕΩ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 15:06:35Απόφαση ΟΕ 66-2021ΩΚΠ6ΩΕ0-ΗΑ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66-2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 10:59:05Απόφαση αρίθμ. 64-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης – εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ. 270/81, έτους 2021.ΨΕ17ΩΕ0-ΗΦΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64-2021
17/03/2021 02:00:0017/03/2021 17:34:39Απόφαση αρίθμ. 50-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τελική Έγκριση απολογισμού Οικονομικού Έτους 2019.ΡΗ8ΥΩΕ0-ΣΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:22:24Απόφαση αρίθμ. 55-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή συνολικού ποσού 86.186,04 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2021 απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 6ΨΣ246ΜΤΛ6-ΚΛΡ).9ΖΔ6ΩΕ0-93ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 19:58:21Απόφαση αρίθμ. 49-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 20219ΞΙΝΩΕ0-ΜΚ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:08:37Απόφαση αρίθμ. 51-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 A΄ Κατανομή - έγγραφο 15869/22-2-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).6ΛΥΥΩΕ0-ΙΤ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:11:41Απόφαση αρίθμ. 52-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2020.Ω11ΔΩΕ0-9Ξ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:14:05Απόφαση αρίθμ. 53-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2020.ΨΤΧΔΩΕ0-ΨΓΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:16:27Απόφαση αρίθμ. 54-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή της Ένταξης πράξης του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ (απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 6ΥΠ246ΜΤΛ6-ΝΑΩ)».Ψ9ΔΝΩΕ0-Θ1ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:25:23Απόφαση αρίθμ. 56-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή συνολικού ποσού 29.700,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας (απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: Ψ0ΖΑ46ΜΤΛ6-2ΤΛ).Ψ6ΑΚΩΕ0-457ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:30:31Απόφαση αρίθμ. 57-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».6Α5ΑΩΕ0-ΕΧΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:33:50Απόφαση αρίθμ. 58-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση παράδοσης της υπηρεσίας «Εναρμόνιση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στη νήσο Κάρπαθο και Σαρία.9Δ13ΩΕ0-ΥΗΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:36:09Απόφαση αρίθμ. 59-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για ματαίωση διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπών υλικών για το Δημοτικό στάδιο Καρπάθου.ΡΘ1ΖΩΕ0-Α78ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:39:51Απόφαση αρίθμ. 60-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση Μιχαήλ Χατζημιχάλη κατά του Δήμου Καρπάθου.ΨΙΙΝΩΕ0-Κ3ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:44:33Απόφαση αρίθμ. 61-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση αγωγής για τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Καρπάθου.64ΝΞΩΕ0-ΦΨΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:58:05Απόφαση αρίθμ. 62-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 1/2018 απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου.9ΛΔΛΩΕ0-ΜΞ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2021
16/03/2021 02:00:0018/03/2021 11:01:06Απόφαση αρίθμ. 63-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της Α661/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.Ω2Λ6ΩΕ0-8ΒΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:00:49Απόφαση ΟΕ 45-2021ΨΩΗΕΩΕ0-1ΗΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:24:55Απόφαση ΟΕ 38-2021Ω3ΗΜΩΕ0-Ν77ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:30:53Απόφαση 40-2021 ΟΕ621ΟΩΕ0-ΥΦ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:35:42Απόφαση ΟΕ 41-20216ΥΠΓΩΕ0-ΔΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:41:46Απόφαση ΟΕ 42-20216ΩΙ6ΩΕ0-ΣΥΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:54:52Απόφαση 43-2021 ΟΕ661ΟΩΕ0-516ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:58:46Απόφαση ΟΕ 44-2021ΨΧ12ΩΕ0-Χ5ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:13:37Απόφαση ΟΕ 46-2021ΨΙΔΩΩΕ0-ΣΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:32:08Απόφαση ΟΕ 47-20216Η5ΞΩΕ0-5ΛΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:36:12Απόφαση ΟΕ 48-2021ΩΥΩΘΩΕ0-Α4ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:42:53Απόφαση ΟΕ 28-2021ΨΗΠΝΩΕ0-9ΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:40:30Απόφαση 30-2021 ΟΕ6Τ9ΔΩΕ0-ΨΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30/22-72021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:49:21Απόφαση ΟΕ 31-2021693ΘΩΕ0-ΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:52:39Απόφαση ΟΕ 32-2021Ψ3Χ7ΩΕ0-Ε7ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:07:53Απόφαση ΟΕ 29-2021ΨΕΗΝΩΕ0-6ΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 12:56:51Απόφαση ΟΕ 27-2021946ΚΩΕ0-ΑΜΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:56:05Απόφαση ΟΕ 33-20216Κ5ΕΩΕ0-29ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 15:05:13Απόφαση ΟΕ 37-2021ΨΓΜ2ΩΕ0-70ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 14:06:11Απόφαση ΟΕ 34-2021ΩΣΨΧΩΕ0-ΙΥ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 09:52:45Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 39-20216Π92ΩΕ0-ΔΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 14:24:59Απόφαση ΟΕ 36-20216ΓΥ1ΩΕ0-ΣΙΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2021
09/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:38:10Απόφαση αρίθμ. 18-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Γ’ τριμήνου 2020.68ΨΖΩΕ0-Μ3ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2021
09/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:02:17Απόφαση αρίθμ. 22-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συνέχιση ή μη της εκδίκασης της από 28-6-2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου μας κατά: • Ευδοξίας Γιάννακα του Ιωάννη, κατοίκου Δήμου Καρπάθου (ΑΦΜ 072134433), • CRACIUN (ΚΡΑΚΙΟΥΝ) GEORGIANA(ΓΚΕΟΡΓΚΙΑΝΑ) του TUDOR(ΤΟΥΝΤΟΡ), κάτοικος Δήμου Καρπάθου(ΑΦΜ 130994692).6ΨΚΩΩΕ0-Ρ3ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2021
09/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:14:54Απόφαση αρίθμ. 23-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παραίτηση ή μη απ’ το δικόγραφο της από 24-2-2020 αίτησης αναστολής του Δήμου Καρπάθου κατά :• Φωτιάδου Νομικής του Νομικού και της Φωτεινής, κατοίκου Πηγαδίων Καρπάθου • Της από 11-2-2020 επιταγής προς πληρωμή • Του από 17-2-2020 κατασχετηρίου εις χείρας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε ως τρίτης, που ασκήθηκε, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).699ΗΩΕ0-Ω7ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2021
09/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:37:50Απόφαση αρίθμ. 26-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ.6ΩΟ2ΩΕ0-7ΚΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2021
09/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:43:13Απόφαση αρίθμ. 19-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δ’ τριμήνου 2020.6Π0ΔΩΕ0-ΖΥ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2021
08/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:59:57Απόφαση αρίθμ. 21-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση προϋπολογισμού του ΠΟΡΟΚ6ΙΤΤΩΕ0-ΒΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2021
08/02/2021 02:00:0023/02/2021 10:00:35Απόφαση αρίθμ. 24-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για πρόσληψη ενός ΔΕ Ηλεκτρολόγου και ενός ΥΕ.901ΝΩΕ0-ΨΦΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2021
08/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:32:51Απόφαση αρίθμ. 17-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ΄ τριμήνου 2020 σωρευτικά.65ΞΦΩΕ0-Π09ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2021
08/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:33:17Απόφαση αρίθμ. 25-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Καρπάθου».64Μ8ΩΕ0-ΟΡ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2021
08/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:56:29Απόφαση αρίθμ. 20-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση προϋπολογισμού του ΚΟΠΑΠ.61ΧΘΩΕ0-Λ9ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2021
20/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:43:55Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 05/2021 - Τελική εισήγηση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 202160Ψ8ΩΕ0-ΡΟΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ448
19/01/2021 02:00:0022/01/2021 09:44:22Απόφαση ΟΕ αρ. 13/2021 - Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαπραγμάτευσης για έκτακτη προμήθεια Η/Υ, tablet και laptop με την διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016ΨΞΟΛΩΕ0-ΑΡΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ458
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 09:58:46Απόφαση ΟΕ αρ. 16/2021 - Έγκριση εισήγησης για προσλήψεις λόγω covid-19.ΩΖΧΧΩΕ0-495ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ461
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 14:27:01Απόφαση ΟΕ αρ. 12/2021 - Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την έκτακτη προμήθεια οχήματος για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με την διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 του ν.4412/2016 .ΨΕΧΘΩΕ0-ΧΙ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ457
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:41:52Απόφαση ΟΕ αρ. 06/2021 - Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021ΩΘ8ΚΩΕ0-ΤΚΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ449
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 15:11:59Απόφαση ΟΕ αρ. 14/2021 - Έγκριση πρακτικού διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών.ΨΟΑ6ΩΕ0-6ΡΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ459
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:50:21Απόφαση ΟΕ αρ. 07/2021 - Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2021.ΩΖ3ΓΩΕ0-ΙΦ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ452
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:53:47Απόφαση ΟΕ αρ. 08/2021 - Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2021.6ΕΣΔΩΕ0-904ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ453
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:57:44Απόφαση ΟΕ αρ. 09/2021 - Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «Αντικατάσταση αποχευτικού δικτύου από ξενοδοχείο “Sunrise” έως φαρμακείο Τσακίρογλου και πεζόδρομο από Σπανομανωλή έως Χρυσοχέρη» με διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.67ΒΔΩΕ0-470ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ454
19/01/2021 02:00:0024/02/2021 09:26:13Απόφαση ΟΕ αρ. 15/2021 - Έγκριση πρακτικού επιτροπής για λύση σύμβασης «Ανακαίνιση και επίπλωση πράσινου περιπτέρου»Ω06ΔΩΕ0-ΚΑΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ460
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 14:07:32Απόφαση ΟΕ αρ. 10/2021 - Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δικτύου αποχέτευσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου» με α.α. 87325 στο ΕΣΗΔΗΣ.6ΑΛΠΩΕ0-ΘΝΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ455
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 14:21:35Απόφαση ΟΕ αρ. 11/2021 - Παράταση συμβάσεων: Δημήτριος Ιω. Οικονομίδης (αρ. Πρωτ. Αίτησης 10818/29-12-2020) Βιώσιμη Πόλη (δύο αιτήσεις αρ. Πρωτ. 10815/29-12-2020 και 10814/29-12-2020).ΨΒ52ΩΕ0-ΝΒ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ456
07/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:11:22Απόφαση αρίθμ. 4-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαγραφή χρέους.627ΣΩΕ0-42ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2021
07/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:02:49Απόφαση αρίθμ. 2-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου έτους 2021.ΨΩΡΣΩΕ0-Ψ0ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2021
07/01/2021 02:00:0023/02/2021 12:58:18Απόφαση αρίθμ. 1-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΛ4ΦΩΕ0-Α9ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
07/01/2021 02:00:0007/01/2021 11:43:53Απόφαση αρίθμ. 3-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 (Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) στα πλαίσια λήψης μέτρων κατά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και τάμπλετ για την εξυπηρέτηση τηλεργασίας του προσωπικού του Δήμου Καρπάθου.6ΗΞ5ΩΕ0-ΑΘΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2021