Ο Άγιος Γεώργιος του Νοταρά, στο Λευκό Καρπάθου, είναι ένα παλαιοχριστιανικό βασιλικό εκκλησάκι, από τα παλαιότερα εκκλησάκια της Καρπάθου, που ανήκει στον σπάνιο τύπου του δίκογχου πεντάτρουλου ναού.

Το εξωτερικό του τμήμα έχει αναστυλωθεί στα πρότυπα του αρχικού ναού, ενώ το εσωτερικό παραμένει ακέραιο, με εντυπωσιακές τοιχογραφίες.