Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες προσκλήσεις σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής (από 1/1/2018 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των προσκλήσεων σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
26/07/2019 03:00:0026/07/2019 11:44:17Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Οικονομικής Επιτροπής6ΚΩΖΩΕ0-ΛΨ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5559/26-7-2019
18/07/2019 03:00:0018/07/2019 11:14:56Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΧΑΖΩΕ0-ΨΨΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5390/18-7-2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 13:40:13Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΠ73ΩΕ0-51ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5207/11-07-2019
01/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:12:09Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.Ψ6ΥΛΩΕ0-ΠΔ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4890/1-7-2019
21/06/2019 03:00:0021/06/2019 11:32:24Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.6Φ0ΞΩΕ0-Κ30ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4695/2019
07/06/2019 03:00:0007/06/2019 11:50:34ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΞΟΞΩΕ0-Ζ8ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4256/2019
05/06/2019 03:00:0005/06/2019 12:00:04Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟY ΚΑΡΠΑΘΟΥ7ΖΕΧΩΕ0-8ΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4256/2019
24/05/2019 03:00:0024/05/2019 11:23:51Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Μαΐου έτους 2019ΩΘ4ΨΩΕ0-Β60ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3998/2019
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 13:07:38Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.Ω1Υ8ΩΕ0-ΖΩΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3762
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 10:16:17Πρόσκληση σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής.Ω7Μ1ΩΕ0-ΝΧΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3709/2019
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 12:25:38Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΦΩΔΩΕ0-5ΧΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3338/2019
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:46:53Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΣ2ΖΩΕ0-Μ92ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2968
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 12:22:43Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΟΣΓΩΕ0-ΤΤ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2115
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 12:43:53Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής6ΚΣ1ΩΕ0-7Δ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1277
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 12:17:25Πρόσκληση οικονομικής ΕπιτροπήςΩΓ3ΚΩΕ0-6Ω0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ743
18/01/2019 02:00:0018/01/2019 11:53:46Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019Ψ387ΩΕ0-0ΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ363/18-1-19
11/01/2019 02:00:0011/01/2019 10:03:57Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΩΒΚΧΩΕ0-ΝΞΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156/11-1-2019
13/12/2018 02:00:0013/12/2018 14:05:53«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018.ΨΘΛ4ΩΕ0-Π56ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9310
10/12/2018 02:00:0010/12/2018 13:22:06Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΚΗΦΩΕ0-ΚΨΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9192/10-2-2018
10/12/2018 02:00:0010/12/2018 12:08:22Πρόσκληση σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής ΕπιτροπήςΩ5Γ3ΩΕ0-Χ9ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9190/10-12-2018
30/11/2018 02:00:0030/11/2018 14:14:58Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚαρπάθουΨΥ10ΩΕ0-1ΑΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8928/30-11-2018
15/11/2018 02:00:0015/11/2018 11:27:26πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΩΓ9ΞΩΕ0-Ψ5ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8451
08/11/2018 02:00:0008/11/2018 13:31:15πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΘΝΒΩΕ0-ΒΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8299
02/11/2018 02:00:0002/11/2018 12:38:42πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής67ΧΕΩΕ0-3Β6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8146
25/10/2018 03:00:0025/10/2018 13:36:18πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΘ77ΩΕ0-ΥΧΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7934
12/10/2018 03:00:0012/10/2018 12:48:50πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπήςΩΛΒ5ΩΕ0-1ΞΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7515
21/09/2018 03:00:0021/09/2018 14:08:23πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΠΘΝΩΕ0-6ΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6858
20/09/2018 03:00:0020/09/2018 11:30:10πρόσκληση έκτακτης οικονομικής επιτροπήςΩΔΨ5ΩΕ0-ΜΣΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6805
13/09/2018 03:00:0013/09/2018 13:19:23πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής6ΧΜΛΩΕ0-40ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6608
10/09/2018 03:00:0010/09/2018 11:56:12πρόσκληση σύγκλησης οικονομικής επιτροπής6Α3ΒΩΕ0-Ε49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6478
07/09/2018 03:00:0007/09/2018 12:14:24πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΗΔ2ΩΕ0-ΦΦΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6440
03/09/2018 03:00:0003/09/2018 12:25:38πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής6ΕΣ3ΩΕ0-7ΤΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6293
28/08/2018 03:00:0028/08/2018 10:23:50πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπήςΩ3Χ0ΩΕ0-ΔΞ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6101
27/07/2018 03:00:0027/07/2018 11:19:09Πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΩΝ0ΠΩΕ0-ΖΧ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5491
12/07/2018 03:00:0012/07/2018 13:30:03πρόσκληση σύγκλισης οικονομικής επιτροπήςΩΠ8ΒΩΕ0-ΧΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5171
03/07/2018 03:00:0003/07/2018 11:12:46πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΧΕ9ΩΕ0-Β50ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4889
02/07/2018 03:00:0002/07/2018 13:45:38πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπήςΨ6ΜΠΩΕ0-ΗΚ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4871
22/06/2018 03:00:0022/06/2018 12:24:13πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΩΝΕΝΩΕ0-ΔΡΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4605
20/06/2018 03:00:0020/06/2018 10:42:55πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής68Ι2ΩΕ0-ΞΣΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4544
13/06/2018 03:00:0013/06/2018 11:26:39πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής6ΓΧ5ΩΕ0-ΔΗΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4394
01/06/2018 03:00:0001/06/2018 12:57:21πρόσκληση σύγκλισης οικονομικής επιτροπής7ΔΞΜΩΕ0-8ΡΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4149
29/05/2018 03:00:0029/05/2018 10:43:12πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΩ4Μ0ΩΕ0-ΩΤ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4040
07/05/2018 03:00:0007/05/2018 13:33:53πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπήςΩΒΩ6ΩΕ0-ΧΥ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3485
23/04/2018 03:00:0023/04/2018 12:54:09πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΨΕΣΚΩΕ0-ΠΛΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3127
19/04/2018 03:00:0019/04/2018 11:47:26πρόσκληση σε έκτακτη οικονομική επιτροπή (20/4/2018)6ΒΑ5ΩΕ0-169ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3048
30/03/2018 03:00:0030/03/2018 13:31:50πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΩΤΔΠΩΕ0-Θ4ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2654
28/03/2018 03:00:0028/03/2018 12:11:00πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση6ΟΕ7ΩΕ0-ΦΧΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2571
20/03/2018 02:00:0020/03/2018 10:25:52πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής7ΧΓΛΩΕ0-ΦΥ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2233
12/03/2018 02:00:0012/03/2018 12:39:11πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨ7Σ3ΩΕ0-ΡΞ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1941
05/03/2018 02:00:0005/03/2018 12:07:37πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής62Θ6ΩΕ0-ΛΔ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1709
02/03/2018 02:00:0002/03/2018 13:02:40πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΨΠ41ΩΕ0-ΑΣΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1667
15/02/2018 02:00:0015/02/2018 10:43:55πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής6ΥΛΤΩΕ0-ΝΙ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1193
25/01/2018 02:00:0025/01/2018 12:25:27πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΨ01ΩΕ0-16ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ662
22/01/2018 02:00:0022/01/2018 12:57:07πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΤΡΚΩΕ0-5Γ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ518
15/01/2018 02:00:0015/01/2018 11:10:00πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΞΥΥΩΕ0-Ζ77ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ354