Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.)

Ο Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστάθηκε το Μάιο του 2011 μετά από συγχώνευση του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Καρπάθου, του Δηµοτικού Παιδικού Σταθµού ∆ήµου Καρπάθου «ΤΑ ∆ΕΛΦΙΝΑΚΙΑ», του Αθλητικού Κέντρου ∆ήµου Καρπάθου και του ∆ηµοτικού Οργανισµού Νεολαίας και Άθλησης (∆.Ο.Ν.Α.) ∆ήµου Καρπάθου.

Σκοπός του ΚΟΠΑΠ είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:
Τοµέας Παιδείας στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
− η λειτουργία παιδικών σταθµών
− η λειτουργία κέντρου δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών,
− η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
− η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,
− η λειτουργία ωδείου,
Πολιτισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
− η λειτουργία πολιτισµικού και πνευµατικού κέντρου,
− η λειτουργία µουσείου,
− η λειτουργία πινακοθήκης,
− η λειτουργία κινηµατογράφου και θεάτρου,
− η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Τοµέας Ενηµέρωσης στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
− Η λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού και ∆ιαδικτυακού Τηλεοπτικού Σταθµού.
Τοµέας Αθλητισµού στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:
− η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
− η λειτουργία γυµναστηρίου,
− η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
− η συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού
− η λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης

Διοικητικό Συμβούλιο (από 25/10/2019):

 1. Καλή Φιλιππούση Ρηγοπούλα – Δημοτική Σύμβουλος – Πρόεδρος του ΚΟΠΑΠ, με αναπληρωτή τον Λυριστή Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο
 2. Μανωλάκης Μιχαήλ – Δημοτικός Σύμβουλος (Αντιδήμαρχος), με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο (Αντιδήμαρχο) Ζανάκη Δημήτριο
 3. Λύκος Νικόλαος – Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Τσέρκη Εμμανουήλ Δημοτικό Σύμβουλο
 4. Χριστοδούλου Ηλίας,  Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Διακονή Νικόλαο
 5. Μαντικός Νικήτας, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Ρουσσάκη
 6. Κάζου Παρασκευή, με αναπληρώτρια την Σισαμή Έλλα
 7. Παραγυιός Νικόλαος, με αναπληρώτρια την Μουστακάκη Άννα
 8. Λυριστή Ευδοξία, με αναπληρώτρια την Κρητσιώτη Ανθή
 9. Μελάς Εμμανουήλ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης
 10. Κοντονικόλας Εμμανουήλ
 11. Πρωτόπαπας Μηνάς – Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κωνσταντινίδη – Δημοτικό Σύμβουλο
 12. Δήμαρχος Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Σταυριανό Σταύρο
 13. Μανωλάκης Θεοδόσιος – Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Μαγιάφη Παναγιώτη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πρόεδρος : Καλή Φιλιππούση Ρηγοπούλα
Διεύθυνση : Κονάκι Πηγαδίων Καρπάθου 85700 Κάρπαθος
Τηλέφωνο / FAX : 22453-60116
e-mail : kopap.dk@gmail.com
facebook : facebook-ΚΟΠΑΠ

Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου ( Π.ΟΡ.Ο.Κ.)

O Πολιτιστικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2005. Σκοποί της λειτουργίας του είναι οι ακόλουθοι:
1. Η ανάπτυξη κάθε τύπου πολιτισμικής δράσης σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου και πέραν αυτής, με στόχο την διάσωση, την καταγραφή, την καλλιέργεια και την ανάδειξη όλων των εκφάνσεων του τοπικού πολιτισμού της Ολυμπίτικης Κοινότητας, παλαιότερου και νεότερου, καθώς και τη μεταλαμπάδευση του στις νεότερες γενεές.
2. Η συμβολή στην διατήρηση της μορφής των παραδοσιακών οικισμών της περιοχής και η ανάπλασή τους.
3. Η συντήρηση και αποκατάσταση των ιστορικών και άλλων μνημείων του τόπου.
4. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία θεματικών Μουσείων στην Δημοτική Ενότητα της Ολύμπου.
5. Η συγκροτημένη και συνετή διαχείριση των Κοινοτικών Πολιτισμικών χώρων και η δημιουργία όλων των αναγκαίων Πολιτισμικών Υποδομών σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου.
6. Η μεθοδική προβολή του Ολυμπίτικου και Καρπαθιακού γενικότερα πολιτισμού με συγκροτημένες πρωτοβουλίες μέσα κι έξω από την Ελλάδα.
7. Η υποστήριξη και προβολή της σύγχρονης πολιτισμικής δημιουργίας των συμπατριωτών μας εντός και εκτός Καρπάθου.
8. Η στενότερη επαφή των Ολυμπιτών και των Καρπαθίων ευρύτερα − εντόπιων ή απόδημων − με όλες τις μορφές του σύγχρονου πολιτισμού.
9. Κάθε άλλη πολιτισμική δράση που αποβλέπει στην πολιτισμική ανέλιξη της Ολυμπίτικης κοινωνίας και της Καρπάθου γενικότερα.